Dziedziczenie pieniędzy z OFE – co powinniśmy wiedzieć?

Dziedziczenie pieniędzy z OFE

Witam. Dzisiaj wyjątkowo nie o bankowości ale o kwestii, która może dotyczyć każdego z nas. OFE czyli Otwarty Fundusz Emerytalny ma prawie każdy z nas. Pieniądze zgromadzone w Otwartym Funduszu Emerytalnym oraz te zgromadzone na naszym indywidualnym subkoncie w ZUS-ie różnią się od tych zgromadzonych (zapisanych) w ZUS-ie tym, że podlegają dziedziczeniu i wypłacie. I o zasadach dziedziczenia pieniędzy z OFE chciałem dzisiaj napisać.

OFE – jestem czy nie jestem?

Na początku rozwieję podstawową wątpliwość – jeżeli nie złożyliśmy oświadczenia do ZUS-u, które można było złożyć do końca lipca zeszłego roku to nie znaczy, że już nie jesteśmy członkami OFE. To znaczy, że nowe składki nie wpływają do OFE. Nadal jesteśmy członkami Otwartego Funduszu Emerytalnego i dopiero na 10 lat przed naszym pełnym wiekiem emerytalnym składki stopniowo (na zasadzie suwaka – 1/120 za każdy miesiąc) będą zwracane z powrotem do ZUS-u. I nie ma możliwości zrezygnowania z OFE, wypłaty lub przelania całości do ZUS-u. W ZUS-ie istnieje za to indywidualne subkonto, gdzie trafiły pieniądze tzw. części obligacyjnej (51,50% środków przelanych 03.02.2014 r.) oraz trafia (a raczej jest księgowana) część pieniędzy, która pierwotnie miała trafiać do OFE.

Dziedziczenie pieniędzy z OFE – generalne zasady

To tyle względem wyjaśnienia. Wracając do tematu „dziedziczenie pieniędzy z OFE”. Jeżeli dojdzie do śmierci członka Otwartego Funduszu Emerytalnego jego zgromadzone środki podlegają dziedziczeniu i wypłacie. Połowa środków za okres wspólnoty majątkowej należna jest współmałżonkowi (jeżeli był) na jego rachunek w OFE, a reszta pieniędzy jest wypłacana w gotówce osobom wskazanym jako uprawnione (w dalszej części zwanych uposażonymi) lub osobom dziedziczącym, jeżeli takie osoby nie zostały wskazane. Podobne zasady dotyczą dziedziczenie pieniędzy z indywidualnego subkonta w ZUS-ie z pewnym ale.

Dziedziczenie pieniędzy z OFE – współmałżonek

W przypadku śmierci członka OFE o wypłatę można się starać w każdym momencie – roszczenie nie podlega przedawnieniu. Jeżeli chodzi o część dot. wspólnoty majątkowej pieniądze powinny trafić na rachunek OFE współmałżonka i powiększyć jego przyszłą emeryturę. Trochę inaczej jest, jeżeli współmałżonek nie posiadał do tej pory rachunku w OFE. W takim przypadku współmałżonkowi zostanie otworzony rachunek w OFE – będzie mógł się on ubiegać o wypłatę tych pieniędzy w momencie osiągnięcia wieku emerytalnego. Jeżeli jest już w wieku emerytalnym to o taką wypłatę może starać się od razu.

Dziedziczenie pieniędzy z OFE – uposażeni

Reszta pieniędzy (lub całość jeżeli członek OFE nie był w związku małżeńskim) jest wypłacana w gotówce osobom wskazanym jako uposażone lub osobom dziedziczącym, jeżeli osoby uposażone nie zostały wskazane. Dlatego tak ważne jest wskazanie w OFE osób uposażonych, które w przypadku naszej śmierci będą uprawnione do wypłaty pieniędzy z OFE bez konieczności przeprowadzania rozprawy spadkowej. Jeżeli zostały wskazane osoby uposażone to pieniądze są wypłacane na zasadzie uposażenia – wystarczy przedstawić w OFE akt zgonu, dyspozycję wypłaty oraz kopię dowodu tożsamości. Pieniądze te nie stanowią w takim przypadku masy spadkowej.

Dziedziczenie pieniędzy z OFE – spadkobiercy

Jeżeli osoby uposażone nie zostały wskazane to o pieniądze po zmarłym mogą starać się spadkobiercy. Niezbędne jest wtedy przedstawienie decyzji sądu o podziale spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia. Pieniądze wtedy wchodzą w skład masy spadkowej. Jeżeli zostały wskazane osoby uposażone to mają one pierwszeństwo przed osobami dziedziczącymi. Oprócz aktu zgonu, dyspozycji wypłaty i kopii dokumentu tożsamości będzie potrzebny jeszcze jeden z dwóch wymienionych wyżej dokumentów.

Oczywiście osoby uposażone oraz dziedziczące mogą się zrzec przysługującej im wypłaty na rzecz innego uposażonego/spadkobiercy. Zrzec się może także współmałżonek tzw. części dotyczącej wspólnoty majątkowej. W takim przypadku całość pieniędzy otrzymają osoby uposażone/spadkobiercy. Nie ma możliwości otrzymania przez współmałżonka zamiast przelewu na rachunek w OFE pieniędzy w gotówce. Wypłata następuje po 30 dniach od momentu dostarczenia kompletu dokumentów (lub 90 dni w niektórych przypadkach) a od wypłaty pobierany jest podatek dochodowy – 19%.

Dziedziczenie pieniędzy z OFE – rozwód

Sprawa trochę się komplikuje, jeżeli doszło do ustania wspólnoty majątkowej (rozwodu lub rozdzielności majątkowej). W takim przypadku zgodnie z prawem pieniądze w OFE powinny zostać podzielone. Ale praktycznie nigdy nie zostają. Jeżeli dojdzie do śmierci członka OFE, które wcześniej się rozwiódł to były współmałżonek powinien przedstawić dokument regulujący podział pieniędzy w OFE. W 99% przypadków jest to niemożliwe i wtedy po odczekaniu 90 dni całość środków dostaną osoby uposażone/spadkobiercy.

Śmierć członka OFE – co zrobić?

A co jeżeli dojdzie już do śmierci członka Otwartego Funduszu Emerytalnego? Należy zgłosić się do OFE, którego klientem była zmarła osoba. Z reguły po telefoniczny zgłoszenie OFE wysyła do osoby zgłaszającej list z kompletem dokumentów, które będzie należało uzupełnić i dostarczyć w celu wypłaty pieniędzy z OFE. Skąd mamy wiedzieć czy zostały zgłoszone osoby uposażone? Jeżeli OFE domaga się dyspozycji sądy o nabyciu spadku to znaczy, że takich osób nie ma. Jeżeli takie osoby są wskazane, to OFE wyśle takie listy także do tych osób.

Dziedziczenie pieniędzy z OFE – a co z ZUS?

Jeżeli już dostarczymy komplet dokumentów i otrzymamy wypłatę z OFE to kolejny ruch leży po stronie ZUS-u. Generalnie wypłata pieniędzy z ZUS następuję na bardzo podobnych zasadach, które dotyczą wypłaty z Otwartego Funduszu Emerytalnego. OFE ma obowiązek w ciągu 2 tygodni od wypłaty poinformować ZUS komu i na jakiej zasadzie wypłacił pieniądze. ZUS ma 3 miesiące na skontaktowanie się z uprawnionymi osobami. Można oczywiście przyśpieszyć ten proces i zgłosić się do ZUS po otrzymaniu pieniędzy z OFE. ZUS nie otrzymuje z OFE informacji o rachunkach, na które została wykonana wypłata więc nie należy liczyć na to, że wszystko odbędzie się bez naszego udziału.


Zainteresowanych podobną tematyką zapraszam to przeczytania moich wcześniejszych artykułów:

6 Komentarze

  1. Witam.Moj byly maz ktory zmarl w ubiegłym roku mial konto w emerytalnym Funduszu Złota Jesień do którego uposażyl tylko mnie.Niestety w 2006 roku nastąpił rozwód. Mój były mąż jednak nie zmienił decyzji.Wiec po Jego śmierci otrzymałam cześć tych pieniedzy a na pozostałą kwote założono mi konto .Ale nie to jest najważniejsze. Moje pytanie brzmi :czy te pieniądze OFE które otrzymałam są uznawane jako spadek??

  2. Jeśli małżonek jest jednocześnie wskazanym jako uposażony w 100% to może zrzec się części dotyczącej wspólnoty majątkowej i otrzymać całość w gotówce?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.