Co to jest lokata strukturyzowana (lokata inwestycyjna)?

procent (1)

W czasach niskich stóp procentowych co raz większą popularność zyskują lokaty strukturyzowane, inaczej zwane lokatami inwestycyjnymi. Są one proponowane nam jako alternatywa dla zwykłych lokat bankowych, dzięki którym mamy możliwość zarobienia o wiele więcej niż na lokatach.  Niestety, o ile dobrze wiemy jak działa zwykła lokata czy konto oszczędnościowe, to o lokatach inwestycyjnych nadal mamy nikłe pojęcie. Co to jest właściwie lokata strukturyzowana i co o niej powinniśmy wiedzieć?

Pieniądze zainwestowane w lokatę strukturyzowaną są podzielone na dwie części:

  • Pierwsza część, tzw. depozytowa, jest inwestowana w bezpieczne instrumenty finansowe, tj. lokaty i obligacje państwowe. Ta część zainwestowanych środków odpowiedzialna jest za zagwarantowanie 100%  zwrotu zainwestowanych środków na koniec okresu trwania lokaty strukturyzowanej.
  • Druga część, tzw. inwestycyjna, lokowana jest w instrumenty bardzo ryzykowne, które mają przynieść dużą stopę zwrotu z kapitału. Są to surowce, waluty, metale szlachetne, indeksy giełdowe, a najczęściej różnego rodzaju opcje, niedostępne dla indywidualnych inwestorów.

Dzięki lokatom inwestycyjnym mamy możliwość zyskania wyższego oprocentowania niż na lokatach bankowych. Jednak należy pamiętać, że nie jest to oprocentowanie gwarantowane. Warunki lokaty strukturyzowanej zakładają spełnienie pewnego warunku. Jedynie po spełnieniu tego warunku dostajemy zapisane w umowie oprocentowanie. Jeśli warunek zapisany w umowie nie zostanie spełniony, dostajemy najczęściej 100% zainwestowanego kapitału. Choć zdarzają się też na rynku lokaty inwestycyjne, które gwarantują jedynie 95% lub nawet 90% zainwestowanego kapitału, kosztem potencjalnie wyższych zysków.

Często lokata strukturyzowana mylona jest ze zwykłą lokatą bankową. Należy pamiętać, że środki na lokacie strukturyzowanej nie są tak płynne jak na zwykłym depozycie bankowym. Najczęściej zerwanie takiej lokaty wiąże się z prowizją. Może ona wynosić nawet 5% i z reguły zmniejsza się proporcjonalnie do czasu trwania lokaty. Większość lokat inwestycyjnych zakładana jest na bardzo długi okres, minimum 2 lata. Choć pojawiają się też lokaty strukturyzowane  na krótsze terminy – 3 i 6 miesięcy. Także większość lokat strukturyzowanych zakładana jest w formie ubezpieczenia, co pozwala na uniknięcie podatku „belki”.

A czy inwestowanie w lokaty strukturyzowane się opłaca? Na to nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Z jednej strony pojawia się perspektywa wyższego zysku niż na zwykłej lokacie bankowej. Z drugiej strony jest to jedynie perspektywa, a zysk nie jest gwarantowany. Z środków, które inwestujemy, bank pobiera prowizję, pobiera ją także instytucja w której wykupowane są opcje lub akcje. My, jako inwestorzy dostajemy odsetki jedynie po spełnieniu warunków zapisanych w umowie. Z jednej strony mamy możliwość otrzymania wyższych odsetek bez ryzyka utraty znacznej części kapitału, z drugiej strony ryzyko, że warunki nie zostaną spełnione i dostaniemy jedynie zwrot kapitału po okresie trwania inwestycji. Decyzja w co inwestować należy do jak zwykle tylko do nas.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.