Komornik a konto bankowe

komornik a konto bankowe

Aktualizacja 10.09.2016 r.

Witam. Dzisiaj kolejny raz dzielę się swoimi informacjami i doświadczeniami nabytymi podczas pracy w banku. Częste pytanie, które jest zadawane na mojej stronie dotyczy pojawienia się zajęcia komorniczego na koncie bankowym. Pisałem już o tym trochę w swoich dwóch artykułach o pełnomocnictwie: Pełnomocnik do rachunku bankowego – prawa i obowiązki oraz Współwłaściciel czy pełnomocnik do rachunku bankowego – różnice. Dzisiaj postaram się napisać co zrobić, kiedy na naszym koncie pojawi się komornik. Jakie ma prawa i czy rzeczywiście można pożegnać się już z gotówką?

Zajęcie komornicze potrafi zaskoczyć. Właściwie 99% moich klientów, których informowałem o zajęciu komorniczych było zdziwionych. O ile w przypadku zajęć z tytułu niezapłaconych mandatów potrafiłem tą sytuację zrozumieć, to już w pozostałych przypadkach dłużnicy zajęcia powinni się wcześniej czy później spodziewać. Komornik wysyła informacje do bankowego systemy OGNIVO z pytaniem, czy dany bank prowadzi dla dłużnika jakiekolwiek konto bankowe. Jeśli odpowiedź jest na tak to od razu wysyła do banku oraz do dłużnika list informujący o zajęciu konta bankowego.

Komornik a konto bankowe – kwota wolna od zajęć – uwaga zmiany od 08.09.2016 r.

Z reguły ten list szybciej trafia do banku, który blokuje w takim przypadku konto bankowe wprowadzając informacje o zajęciu komorniczym. Nie działają wtedy karty w sklepie, nie można zrobić żadnego przelewu internetowego ani nie można wypłacić pieniędzy z bankomatu. Bank blokuje konto bankowe ale nie przelewa od razu wszystkich pieniędzy na konto komornika. Wolne od zajęcia są środki do wysokości trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Obecnie jest to kwota w wysokości około 12.000 zł więc dosyć spora.

Tą kwotę można wypłacić ale tylko w oddziałach banku. Z reguły pracownik wysyła wniosek do centrali z prośbą o odblokowanie rachunku na czas wypłaty lub wniosek o zgodę na wypłatę konkretnej kwoty. Po otrzymaniu takiej zgody pracownik może wypłacić pieniądze w ramach kwoty wolnej od zajęć. W mojej poprzedniej pracy właściwie co kilka dni dokonywałem takie wypłaty. A co jeżeli zajęcie jest na 200 zł a kwota, która widnieje na rachunku to 5.000 zł. Bank w takim przypadku nie może sam przelać tej kwoty na konto komornika. Póki nie przekroczyliśmy kwoty wolnej od zajęć bank nie może wykonać takiej czynność. Dopiero po uzyskaniu naszej pisemnej zgody bank może wykonać taki przelew i później odblokować konto.


W początkiem września doszło do zmian w przypadku zajęć komorniczych. Weszło w życie tzw. e-zajęcie. Obecnie komornik może wysłać zajęcie online za pośrednictwem specjalnego systemu i bank od razu blokuje rachunek. Nie wysyła już pisma formą papierową do banku (do dłużnika powinien). Zmieniła się także wysokość i sposób naliczania kwoty wolnej od zajęć. Nie ma już nieodnawialnego limitu w postaci 3 średnich krajowych (12.000 zł – 13.000 zł). Obecnie jest miesięczna kwota wolna od zajęć w wysokości 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę – 75% z kwoty 1.850 zł, czyli powinno wyjść 1387,50 zł. Konkretnie zmieniła się treść art. 54 Prawa bankowego. Limit ten odnawia się co miesiąc. Czy to dobra zmiana – dla niektórych tak, dla innych nie. Najlepiej w ogóle nie mieć długów…


A co jeżeli komornik potrąca nam już pewną kwotę z wynagrodzenia i dodatkowo zajął rachunek bankowy, na które wpływa nasze wynagrodzenie? Należy u komornika poprosić o pismo zwalniające wpływy z tytuły wynagrodzenia z zajęcia komorniczego. Z takimi pismami też się spotykałem. A co jeżeli mamy wyższą kwotę na kontach i lokatach niż kwota wolna od zajęć? No cóż – z takim przypadkiem w ciągu prawie 7 lat się nie spotkałem. Ale w takim przypadku bank po prostu zrealizuje zajęcie komornicze. Tak samo jak mamy rachunek np. w euro – bank przeliczy odpowiednią kwotę i dokona przelewu.

Komornik a konto bankowe – konto firmowe

Trochę inaczej jest z kontami firmowymi. W przypadku firm wszystko, co wejdzie na rachunek od razu księgowane jest na konto komornika. Jedyny wyjątek to wypłata na tzw. listę płac. Z zajętego rachunku można wypłacić pieniądze na wynagrodzenia dla pracowników. Należy wtedy dostarczyć do banku aktualną listę płac. Do łącznej sumy wynagrodzeń będzie wtedy można wypłacić pieniądze w gotówce.

Komornik a konto bankowe – współwłaściciel

A co jeżeli rachunek jest wspólny a zajęcie komornicze dotyczy jednej osoby. Wtedy bank dzieli pieniądze na pół i także blokuje rachunek bankowy. Połowa środków jest zajęta przez komornika a druga połowa nie, ale z racji tego zajęcia jest zablokowana. To jest jeden z powodów, dla których jestem przeciwnikiem kont wspólnych. Najlepiej żeby jedna osoba odpowiadała tylko za siebie a nie także za drugą osobę.

Komornik a konto bankowe – pełnomocnik

Jeżeli pełnomocnik do naszego konta bankowego ma długi to nie ma się czego obawiać. Pełnomocnik do konta bankowego działa w naszym imieniu ale środki na tym koncie nie są jego własnością. Dlatego komornik w takim przypadku nie ma możliwości zajęcia konta bankowego.

Komornik a limit w koncie czy karta kredytowa

A co jeżeli posiadamy limit kredytowy czy kredyt? Jeżeli z zajętego konta bankowego spłacamy kredyt to robi się problem. Bank w takich przypadkach otwiera rachunek techniczny na który należy dokonywać spłaty kredytu. Nie można się też obawiać tego, że zajęcie zostanie zrealizowane w ramach dostępnego limitu kredytowego. Nie ma takiej możliwości prawnej – zajęcie może być zrealizowane tylko z naszych środków a nie tych udostępnionych przez bank w postaci kredytu. Choć w przypadku długotrwałych zajęć komorniczych bank może wypowiedzieć umowę limitu i zażądać spłaty wykorzystanej kwoty limitu. Karty kredytowej komornik nie zajmie – nie ma czego tam szukać. Właściwie można tej karty używać do woli spłacając regularnie zadłużenie – komornik nie ma możliwości zablokowania karty kredytowej. Ale w takim przypadku bank także po pewnym czasie wypowie umowę bo klient z zajęciami komorniczymi jest bardzo niewiarygodny i potencjalnie niewypłacalny.

Komornik a konto bankowe – co zrobić?

A co zrobić jeżeli już dojdzie do zajęcia komorniczego na naszym koncie? Dogadać się z właścicielem i spłacić dług albo chociaż podpisać ugodę. Od długów nie uciekniemy. Komornik pobiera z tytułu zajęcia konta bankowego około 8% prowizji – sporo za wysłanie w sumie jednego lub kilku listów. Lepiej tą opłatę oddać bezpośrednio wierzycielowi niż komornikowi. Choć większość ludzi, którym dokonywałem wypłat w ramach kwot wolnych od zajęć wcale nie myślało o spłacie długów. Uważali, że to oni zostali pokrzywdzenie bo przecież „im się należy”.

Pokutowało przeświadczenie, że jak nie mam to przecież nie muszę oddawać. Niech się martwi ten kto dawał. Choć różnie to bywa i każdemu w życiu może się noga podwinąć. Byli tacy, który nie płacili alimentów, nie spłacali kredytów lub różnego rodzaju mandatów. Hitem był 19-letni chłopak, który na koncie miał zajęcia na łączną kwotę prawie 5.000 zł za różne kary i mandaty (jazdy bez biletów, niepłacenie abonamentu komórkowego, windykacja z firmy pożyczkowej). Ale dziadek spłacił bez szemrania bo przecież „on nie ma pracy”. Bez komentarza.

Inaczej jest trochę w przypadku firm. Tutaj po prostu jedna osoba nam nie zapłaci, robi się zator i my z kolei nie płacimy komuś innemu. Takie ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej. Klienci firmowi z reguły starają się jak najszybciej spłacić zadłużenie i odblokować konto. Choć tak naprawdę reguły nie ma. Niektórzy zamykają konto w jednym banku i otwierają w drugim. Ale takich rozwiązań nie proponuje – komornik szybko się zorientuje a takie działanie może być traktowanej jako udaremnianie egzekucji komorniczej. A za to jest już paragraf. Pamiętajmy też, że zajęcie zajęciem ale bank będzie pobierał nadal opłaty za prowadzenie konta.

321 Komentarze

 1. A co w przypadki jeśli komornik zajął konto pismo zostało zarejestrowane w systemie np.11 stycznia a komornik napisał je 23 listopada(choć jasno się określił że zajęcie z dniem dostarczenia) bank połączył wolną kwotę od 23.listopada choć pismo przyszło 11stycznia.od stycznia do lutego korzystano z nie zablokowanych środków żadnych blokad na kartach i koncie i nagle zong środki które wpłynęły odrazu zostały przelane do komornika i ostatnia wolna kwota pozostała na koncie??? Co w takim przypadku.i co w przypadku zbiegu komorniczego kiedy kilku komorników zajmuje konto a bank nie odsyła pism do komorników że konto zajęte przez innego komornika.

 2. Data dostarczenia nie musi być datą zarejestrowania. Nie znam konkretnego przypadku poza tym mimo wszystko nie jestem prawnikiem.

  Nie pamiętam też, co się działu w przypadku zbiegu zajęć komorniczych. Zdaje się czekają na swoja kolej…

  • Jeśli jest zbieg egzekucji u kilku różnych komorników a kwota zablokowana nie wystarcza na pokrycie wszystkich roszczeń bank kieruje pismo do sądu który rozstrzyga któremu z komorników przelać zablokowana kwotę jednak to dość trochę trwa u mnie ta decyzja ciągła się od 1 lipca zeszłego roku do połowy lutego 🙂

 3. Witam. Założyłem konto w Banku Śląskim, przez miesiąc używałem je bez problemu. Po miesiącu jednak konta (2) zostały mi zablokowane a następnie całkowicie zniknęły wraz z kwotami jakie na nich były. W banku dowiedziałem się że blokada nastąpiła w wyniku faktu, że w obecnej chwili jestem w stanie upadłości konsumenckiej (to prawda) i konto jest pod kontrolą syndyka masy upadłościowej. Informuję, że w danej chwili syndyk już ustalił mój majątek, moje zaległości a sąd to już zatwierdził. W takiej sytuacji syndyk osobiście zjawił się w banku i przedstawiając dokumenty to poświadczające i składając wymagane przez bank podpisy na podkładanych dokumentach poinformował pracowników banku, że w obecnej chwili już ma wszelkie informacje potrzebne jemu do przeprowadzania upadłości konsumenckiej i jako przedstawiciel sądu prosi o bezwłoczne odblokowanie konta dla mnie. Bank mimo tego konta nie odblokował. Nadmieniam, że płacę alimenty i w wyniku blokady moich przelanych z zakładu pracy pieniędzy do banku, moja była żona zgłosiła się do komornika o wejście na moje pobory z pracy o czym uprzedziłem pracowników banku że taka sytuacja może zaistnieć. Ja zaś płacę regularnie od prawie 2 lat co miesiąc alimenty i niedawno został ten komornik zniesiony. Prosiłbym o informację na jakiej podstawie prawnej Bank zerwał naszą umowę i zablokował mi konto nie otwierając ponownie nawet po interwencji syndyka. Prosiłbym również o informację kto osobiście odpowiada w banku za tą decyzję bo w przypadku ponownego wejścia na moją wypłatę w pracy, w związku z działaniami jakiegoś pracownika banku zamierzam wytoczyć tej osobie sprawę o odszkodowanie za zaistniałą sytuację. Do kogo się zwrócić w banku w tej sprawie?.

  • Taka sytuacja jest bardzo często stosowana w bankach, banki sami robi a bałagan a potem zwalaja na innych. To samo dotyczy sie komorników. nasze państwo jest chore w przepisach. Banki nie respektują przepisy tylko ida poprawić sytuacje komornikom, bo komornik jest bardzo biedny i musi z petenta ściagnąc pieniądze zeby sobie kupić nowy mercedes bo nie potrafi chodzic jak normalny Kowalski.

 4. Dodam,że zajecie nie dotczyly jednego wierzyciela. Zajecie na wynagrodzeniu dotyczyły tylko jednego.Czy związek z tum może mieć to,że zwolnilam się z pracy pod koniec lutego? Proszę o pomoc. Nie dostałam żadnego pisma odnośnie zdjęcia zajęcia.o Gosia

 5. Witam.
  Mam zadłużenie w bankach.W grudniu tz .2015 r.Na koncie bankowym została zastosowana egzekucja.Mój dochód to 650 zł na 0/5 etatu.Więć komornik nic mi nie mógł zabrać.Wczoraj patrząc na konto nie mam juz kwoty na minusie ani egzekucji. Więc czy ktoś wie dlaczego?

 6. Witam
  Jestem zadłużony za niezapłacony czynsz w poprzednim miejscu zamieszkania na kwotę 4000 zł. Jestem zatrudniony na umowę o pracę. Rok temu wyrokiem sądu, komornik zajął moje wynagrodzenie i co miesiąc zabiera mi część wypłaty ok 200 zł Pozostawała mi zawsze kwota wolna od zajęć którą pracodawca przelewa na konto (citibank) 10 dnia miesiąca. Obecnie to 1360.69 zł. Zawsze mogłem bez problemu robić opłaty z konta za energię, czynsz, telefon i spłacać kredyt który mam w tym banku (ustawione były stałe zlecenia płatności na dzień 11 każdego miesiąca) W tym miesiącu po wpłynięciu wypłaty dnia10-03-2016 anulowano wszystkie stałe zlecenia a kwotę wpływu 1360,69 przelano na konto komornika. 11-03-2016 przelew został zaksięgowany. Na koncie pozostało 33,12 złotych (z poprzedniego miesiąca). Dodam że po wykonaniu wszystkich płatności zwykle zostawało mi na koncie ok 200-300 zł które wykorzystywałem w ciągu miesiąca na płacenie kartą. Na konto nie wpływały nigdy żadne inne pieniądze. Komornik wie że nie mam żadnych innych dochodów. Co z tą kwotą wolną od zajęć komorniczych na koncie? Co można teraz zrobić? Mam 33,12 zł na cały miesiąc i nie zapłacone żadne rachunki.

  • Witam.

   Wygląda na to, że banku ktoś popełnił fatalny błąd. Należy jak najszybciej dzwonić na infolinię i żądać zwrotu + dodatkowe żądania żeby zmusić bank do szybkiej decyzji. Jeżeli jest Pan dogadany z komornikiem to nie powinno być żadnych zajęć. I jak rozumiem tak było. A nawet jeżeli, to bez Pana zgody takiego przelewu nie może być bo jest kwota wolna od zajęć. Dla mnie wygląda to jak ewidentna pomyłka kogoś z banku…

   • Ewentualna opcja może być też to że Pan wykorzystał już kwotę wolną od zajęć w pełni w związku z czym każdy wpływ. Bank nie dochodzi do tego czy to pozostale wynagrodzenie czy jakiś inny dochód po prostu bez skrupułów i zastanowienia wykonuje zajęcie jedyne co można zrobić to zgłosić się do komornika i z nim ustalić te sprawę aby wyłączył spod zajęcia wynagrodzenie wpływające na taki a taki rachunek (tutaj podać swój nr rachunku) od takiego a takiego nadawcy (tutaj powinna pojawić się nazwa pracodawcy) swoją prośbę uzasadniając tym że jest już przesyłana kwota od pracodawcy a to co trafia na rachunek jest kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę które podlega ochronie jeśli komornik jest człowiekiem a nie kawałem przysłowiowego (h)uja to uwzględni prośbę i najbliższa wypłatę weźmie Pan w takiej kwocie jaka została podana powyżej jeśli jednak nie sprawę należy przekazać na drogę sądową lub ustalić z pracodawcą wypłacanie wynagrodzenia tzw do ręki.

   • nie wiem kto odpisuje takie bzdury wam 🙂 , kwote miales wolna od zajecia , ale ja wykorzystałeś wykonując operacje na rachunku , kazda wplata czy wyplata pomniejsza nasza kwote wolna od zajecia 🙂

   • witam w lutym komornik poszedl na ugode ale zadluzenie zostalo splacone do 10.03 .2016 w calosci,komornik wyslal pismo odblokujace moje konto ale bank mmo to odsyla komornikowi wszystkie moje wplywy. dostarczylam osobiscie pisma o odblokowaniu i o splacie zadluzenia ale bank dzisiaj takze wyslal moje pobory ,czy moge liczyc na zwrot nadplat wykonanych przez bank w ramach reklamacji i jak to zrobic

   • Witam,
    mam takie pytanie, jeśli dogadałam się z komornikiem na co miesieczną spłatą długu na kwotę 250 zł to może on mi zając konto czy nie, bo wydaje mi się że tak nie powinno być. Wysłałam mu 250 zł a on mimo to zająl mi konto, czy to jest zgodne z prawem.

 7. Witam.Prosze o pomoc. Splacilam firmie windykacyjnej caly dlug bezposrednio, ale firma ta nadal nie powiadomila komornika i on mi ciagle blokuje konto na cala kwote dlugu. Rowniez twierdzi ze jak pobierze nadwyzke to mi jej nie zwroci bo ma wyrok na taka kwote i ja mi zabierze. Mam potwierdzenia przelewow na konto wierzyciela,rowniez mam od nich maila ze zobowiazanie zostalo uregulowano.Ale blokada konta nadal istnieje, komornik nie ma informacji. Czy moge w takiej sytuacji zlozyc skarge na firme windykacyjna za zaniechanie?

 8. Witam, mam zajęcie komornicze na koncie na którym mam wpływ z zatrudnienia, a także zasiłek rodzinny. Wpłaca na konto też pieniądze mój tato któremu w ten sposób reguluję rachunki.W chwili obecnej jest na koncie wypłata, zasiłek i mój tato wpłacił 350 zł, razem około 1510 zł. I teraz mam pytanie odnośne tego że wolne od zajęcia są środki do wysokości trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Obecnie jest to kwota w wysokości około 12.000 zł. Czyli jak dobrze rozumiem jest to kwota jest wolna od zajęcia, i mogę ją wypłacić w oddziale banku. I zapytam jeszcze czy jest na to jakiś paragraf? Z góry dziękuję za pomoc

  • Dobrze Pani rozumuje.

   Podstawa prawna to art. 54 Prawa bankowego:

   Środki pieniężne znajdujące się na rachunkach oszczędnościowych, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych jednej osoby, niezależnie od liczby zawartych umów, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego do wysokości trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres bezpośrednio poprzedzający dzień wystawienia tytułu wykonawczego.

   • Dziękuję za odpowiedź.
    Byłam w banku i okazuje się że komornik zajął mi konto do obrotów 7600,00. Czy to jest kwota o której mówimy (ok 12 tys) czy może komornik sam ją regulować? I jeszcze jedno mam pytanie, Bank mówi że muszę do komornika pisać o odblokowanie środków. Czy tak rzeczywiście jest?

    • Nie rozumiem sformułowania „do obrotu”. Chodzi po prostu o saldo? Komornik sam nie może nic regulować choć może część pieniędzy wpływających na konto zwolnić z zajęcia.

     Jeżeli chodzi o odblokowanie to tak. Komornik musi wysłać pismo do banku. Można samemu takie pismo dostarczyć do banku tylko musi być adresowane na bank. Za wypłatę z konta pomimo zajęcia rachunku grozi odpowiedzialność karna dlatego czasami pracownicy zachowują się zachowawczo i bardzo proceduralnie.

 9. Witam, mam pytanie co bank udostępnia komornikowi, czy udostępnia mu historię operacji na koncie. Czy na przykład tylko wpływy na konto.
  Dziękuję za odpowiedź.

  • Z reguły komornik zajmuje rachunek i dostaje informacje o braku środków pozwalających na realizację zajęcia. Albo gdy kwota jest większa, informacje o realizacji całości lub części zajęcia.

   Komornik na podstawie art. 105 Prawa bankowego może wystąpić o dodatkowe informacje jak np. historia rachunku ale nie jest to żadną regułą.

 10. Komornicza mafia. Złodzieje i tyle. Miałem zadłużenie w wysokości 1.200 zł. Komornik zablokował mi konto bez powiadomienia mnie o tym dowiedziałem się przy bankomacie. Oczywiście rozkminka o co chodzi… W banku poinformowali mnie o fakcie. Wkurw jak nie wiem co. Tym bardxiej ze tydzień wcześniej dostałem przypływ gotówki i w pierwszej kolejności splaculem 1200 mojego zadłużenia. Dzwonię do komornika wysłałem potwierdzenie przelewu i ok ok . Do dnia dzisiejszego mam zablokowane konto przez tego f rajera komornika a innego zadłużenia nie posiadam. Przypominam iż to było równo rok temu. I dziś jak dzwonię i się proszę o odblokowanie konta to słyszę tylko ze już dawno wysłali informacje do banku ze sprawa zamknięta. Złodzieje i tyle legalna mafia

 11. Czy jeśli jestem pełnomocnikiem do konta, Komornik poprzez system OGNIVO odnajdzie ten rachunek – i bedzie miał wiedze że jestem pełnomocnikiem tego konta ?. Dziękuje

 12. Dzień dobry Panie Mirosławie – dziękuję za odpowiedz,
  interesuje mnie ta kwestia, stałem się dłużnikiem nie ze swojej winy – kontrahenci wiele lat temu nie rozliczyli się ze mną, musiałem zwolnić 20 ludzi a firma miała dobre perspektywy. Próbuje ułożyć sobie życie z „fikcyjnym” długiem.
  Chodziło mi tylko oto, czy komornikowi wyskoczy informacja poprzez system OGNIVO – że poszukiwany dłużnik jest pełnomocnikiem w ogóle do jakiegokolwiek konta. Mimo że właścicielem jest ktoś inny.
  Czy Komornik będzie miał taką wiedzę, czy też nie.
  Uprzejmie dziękuję
  Z poważaniem Jan

 13. Witam , mój problem polega na tym ze komornik zajmuje mi połowę pensji u pracodawcy oraz drugą połowę która wpływa na konto co zrobić żeby odblokować konto. W szczegółach wygląda to tak : Mam trzy zajęcia komornicze (jedno administracyjne i dwa cywilne ) na koncie i u pracodawcy Komornik skarbowy po rozmowie z nim zdjął swoją blokadę z konta. Natomiast dwaj pozostali są niewzruszeni i wciąż mi je blokują. Jak mam się bronić przed pozbawieniem mnie środków do życia Okrojona pensja jaka mi wpływa na to konto to jedyne środki do życia jakie posiadam, zablokowana jest już czwarta pensja. Kwota wolna jest już wykorzystana, dług który posiadam jest znaczny więc nie mogę go spłacić od razu, pensja musi wpływać na to konto, Czy zostaje mi sąd , czy jest jakieś inne rozwiązanie?

  • Najprościej samemu podejść do kancelarii które zajmują konto i wyjaśnić jaka jest sytuacja oraz zaproponować jakąś propozycję ugody nie obejdzie się jednak bez naruszenia tego minimum. Każdy komornik patrzy swojego interesu i tłumaczenie ze już inny komornik zabiera połowę pensji w cale go nie ruszy. Najlepszym wyjściem byłoby uzgodnić system ratalnej spłaty w zamian za wystosowanie pisma do banku o tym iż pensja od danego pracodawcy zostaje wyłączona spod egzekucji natomiast cała reszta jak np przelewy za sprzedaż czego na allegro. Zostaje całkowicie zabrana na poczet dług. Myślę że komornikowi powinna spodobać się dana inicjatywa z Pana strony i pójdzie na ugodę żeby tylko odzyskać dług prosto od Pana a nie ganiać za Panem i bawić się w kotka i myszkę.

   • Dokładnie – najlepiej iść i zaproponować ugodę.

    Choć z drugiej strony jeżeli pensja jest już zajęta i pomniejszona o wpływy do komornika, to pozostała kwota nie powinna być już zajęta i nie powinna pomniejszać kwoty wolnej od zajęć. W końca zajęciu podlega połowa pensji (lub wolna od zajęcia jest kwota do wysokości płacy minimalnej). Ta pozostała część powinna być zwolniona z egzekucji (nieważne u jakiego komornika).

    Tutaj niestety należy uzgodnić sprawę z komornikami i wystarać się (lub wykłócić) u nich o odpowiednie pisma.

 14. No właśnie jeżeli jest coś takiego jak płaca minimalna i jest ona ustawowo chroniona przed zajęciem to wydawać się może ze wniesienie sprawy do sądu przeciwko komornikowi to formalność ale czy tak jest na pewno ? Czy sąd może zasądzić wyrok inny niż korzystny dla dłużnika?

 15. Mam pytanie komornik zajął mi konto w grudniu cały czas było zablokowane,obecnie komornik odblokował konto.Na konto wpływa Renta Rodzinna która podzielona jest na 3 osoby ogólnie 1470 zł razem oraz zasiłek rodzinny w kwocie 606 zł.Komornik pobiera z mojej części 145,00zł.W tym miesiącu zostało założone jakieś Konto techniczne w banku ING,bank przelał sobie na to konto 757,62 zł oraz zabrał 606 zł czyli cały zasiłek rodzinny który wolny jest od egzekucji jak zażądać zwrotu tych kwot i do kogo wystosować odpowiednie pismo,bardzo proszę o odpowiedź na maila:borkowskaewa1@op.pl.Święta za pasem a i rachunki jeszcze mam do zaplacenia.Nie mam za co żyć to jedyne moje pieniądze na utrzymanie.

 16. Nie wiem co zrobił bank.

  Jeżeli komornik odblokował konto to bank nie powinien nic pobrać. Zresztą raczej w ogóle nic nie powinien robić bo raczej do kwoty wolno jest daleko. Trzeba pisać a raczej dzwonić do ING i składać reklamację. Ewentualnie też do komornika – jeżeli dostał nienależne pieniądze to powinien zwrócić.

 17. Dziękuję za odpowiedź.Nie mam kredytu w tym banku.Proszę jeszcze mi wyjaśnić co to konto techniczne w tym banku ING gdzie wpłynęły te pieniądze.Chyba nie mam wyjścia i poprosić Zus oraz Mops żeby pieniądze w kasie do ręki wypłacali.Jutro idę do banku to wyjaśnić napiszę co z tego wynikło.Pozdrawiam.

 18. Witam.
  Czy komornik może zabrać ulgę prorodzinna? Słyszałam coś, że jeżeli do US wpłynie pismo od komornika o zajęciu, a rozliczę się później, to US nie powinien przelewać zwrotu na konto komornika. Czy to prawda? Pani w US powiedziała mi że w takim wypadku ona musi napisać do komornika o zaktualnienie

 19. Drogi autorze, czemu to wprowadzasz w błąd czytelnika? Cytuję: „(…) Obecnie jest to kwota w wysokości około 12.000 zł więc dosyć spora.
  Tą kwotę można wypłacić ale tylko w oddziałach banku. Z reguły pracownik wysyła wniosek do centrali z prośbą o odblokowanie rachunku na czas wypłaty lub wniosek o zgodę na wypłatę konkretnej kwoty. Po otrzymaniu takiej zgody pracownik może wypłacić pieniądze w ramach kwoty wolnej od zajęć(…)” jest to bzdura i to kolokwialnie wyważając się na resorach odnosnie owych wypłat w odziałach banków w których to komornik zaja konto bankowe. Choć spotkałem sie z bankiem którego nie polecam który faktycznie czyni takie działania i wg mnie i KNF czy KIR jest PRLowskie działanie. Chodzi o Polbank ( Raiffeisen Polbank ) Alior Bank, Millenium mBank również, daje możliwość posługiwania się karta płatniczą do wysokości kwoty wolnej od zajęcia komorniczego wiem to z autopsji.

  • To bzdura czy nie?

   Znam 3 banki, które stosują takie reguły. Chwalić banki, które pozwalają obracać kwotą wolną od zajęcia i nie blokują karty. Ale jest dużo (starszych) banków, których systemy po prostu na to nie pozwalają…
   Ale dziękuję za informacje.

 20. Konto techniczne to konto na który wpływają środki zajęte przez komornika na wniosek wierzyciela powoda w postępowaniu nakazowym. czyli jeszcze przez wyrokiem i uprawomocnieniem się wyroku o zapłatę. pamietajcie są dwa nazwę to tak typy postępowań przed sadem w trybie upominawczym i w trybie nakazowym ten drugi daję możliwość jeszcze przed końcem sprawy zajęcie na poczet wierzytelności od dłużnika wynagrodzenia za pracę, konta bankowego etc. Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym sąd wydaje w trybie uproszczonym. Natomiast roszczenie musi być oczywiście udokumentowane, a przytoczone w pozwie okoliczności nie mogą budzić wątpliwości. Przy wnoszeniu pozwu w trybie upominawczym konieczne jest uiszczenie opłaty sądowej w wysokości całości opłaty należnej, jak od pozwu w trybie zwykłym, tj. opłaty stosunkowej równej 5% wartości przedmiotu sporu. Po uprawomocnieniu się nakazu zapłaty sąd zwraca powodowi ¾ uiszczonej opłaty stosunkowej, a ¼ zasądza od pozwanego. W przypadku tego postępowania, kiedy to pozwany skutecznie wniesie sprzeciw od orzeczenia sądu automatycznie traci ono moc, a postępowanie toczy się dalej w trybie zwykłym procesowym. Nakaz upominawczy do chwili uprawomocnienia nie może być podstawą egzekucji, zabezpieczenia, hipoteki itp.

  W postępowaniu nakazowym bardzo ważne jest dobre, tj. bezsporne udokumentowanie istnienia długu. Po pierwsze najważniejszym dokumentem jest umowa, zamówienie, zlecenie itp. oraz wystawione zgodnie z nimi faktury. Pamiętajmy, iż podpis widniejący na tym dokumencie powinien być złożony przez osobę upoważnioną do reprezentacji. Jeżeli wysyłaliśmy w początkowym etapie dochodzenia roszczenia wezwanie do zapłaty, również jest ono niezbędnym dokumentem. Kiedy dysponujemy uznaniem długu przez dłużnika, jesteśmy w bardzo dobrej sytuacji – nie chodzi konkretnie o pisemne oświadczenie o uznaniu długu, pamiętajmy że uznaniem długu może być również korespondencja mailowa, z której wynika, że nasz dłużnik prosi o rozłożenie długu na raty…. Dlatego, gdy dłużnik chce podpisać ugodę w początkowym etapie, czasami warto zgodzić się na odroczenie płatności oraz podpisać porozumienie, w którym dłużnik przyzna się do zaistniałego długu. Postępowanie sądowe będzie wówczas o wiele szybsze i sprawniejsze. W przypadku postępowania w trybie nakazowym przy wnoszeniu pozwu konieczne jest uiszczenie ¼ opłaty stosunkowej, tj. 1,25% wartości przedmiotu sporu. Należy również podkreślić, że nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, wskutek wniesienia zarzutów nie traci mocy. Nakaz zapłaty, od chwili jego wydania stanowi również tytuł zabezpieczenia, wykonalny bez nadawania mu klauzuli wykonalności, co oznacza, że może być on np. podstawą do wpisu hipoteki bądź wszczęcia postępowania egzekucyjnego.
  Pozdrawiam

 21. Mam prośbę o wyjaśnienie. .czy zgodna z literą prawa jest sytuacja kiedy kolejny komornik blokuje moje konto bankowe ( decyzja tego samego sądu) a ja splacam od przeszło 2 lat wierzytelność ze swojego wynagrodzenia w wysokości 50% dochodu?Z tym ze warto dodać iż zajmujący moje konto komornik pojawił się miesiąc temu(jeden z wierzycieli przekazał sprawę do innego komornika w celu przyspieszenia sprawy).Natomiast komornik prowadzący sprawę od 2 lat otrzymuje regularne wpływy od mojego pracodawcy dodatkowo pozyskuje kwoty z licytacji majątku pozostałego z mojej działalności tj.:maszyny krawieckie. Będę wdzięczny za komentarz. Dzięki

  • Po głębszej analizie powyższych wpisów muszę się przyznać iż 23 Marca wyjaśniał juz Pan analogiczna sytuację więc chyba nie ma potrzeby raz jeszcze powtarzać . przepraszam za moje niedoczytanie tekstów i wielkie dzięki za utwierdzeniu sie w moim przekonaniu Pozdrawiam

 22. Wiem że na konto techniczne wpływają środki do komornika,ale nie może przecież pozbawić cię środków do życia.Nie może tak być że z kwoty wpływów 2050 zł zabiera 1500 zł zasiłek rodzinny i ponad 50%renty która podzielona jest na 3 osoby.Dodam że z mojej części komornik już w zus ściąga określoną kwotę.Jakieś środki są przecież wolne od zajęć.To jak np.twòj ojciec ma dług u komornika to chyba dzieci jego nie spłacają.Ja mam 750 zł do zapłacenia rachunku za czynsz i z czego teraz?Komornik generuje mi kolejne długi,według mnie to bez sensu.

 23. Witam wczoraj wpłaciłam do wpłatomatu 600 zł mam potwierdzenie że wszystko było jak należy jednak na koncie nie ma śladu aby pieniadze trafiły na konto dzis wpłaciłam kolejne 100 zl w celu sprawdzenia czy pojawia sie na koncie oczywiscie ani śladu! Co sie dzieje czy możliwe jest aby pieniadze tak poprostu poszły na konto komornika bez jakiego kolwiek znaku didam że mam dług około 1500 zl spłacam go w ratach tydzien temu wpłacałam pieniadze i było ok na koncie nie widnieje też zadna informacja jakoby koto było zablokowane jak odzyskac te pieniadze? Prosze o pomoc

 24. Witam,
  Czy komornik może zająć deputat węglowy wysłany na konto bankowe innej osoby? Czy po takim zajęciu zostaje jakiś ślad na koncie? np. że pieniadze zostały przelane, ale zajęte przez komornika?

  Z góry dziękuję za odpowiedź

 25. „że pieniadze zostały przelane, ale zajęte przez komornika?”

  Chyba chodziło o „nieprzelane”. Może tak być a śladu nie będzie.

  Deputat węglowy jest wysyłany na zablokowane konto czy na konto innej osoby, której rachunek nie jest zajęty?

 26. Od listopada 2015 roku bank PKOBP mam zajęcie egzekucyjne gdzie bank przesyła na konto komornika zasiłek rodzinny i alimenty które mam zasądzone na dwoje dzieci łącznie jest to suma za pierwszym razem pobrał mi całą kwotę 1000 zł ,teraz pobiera mi 800 zł ,czyli niewiele mi zostawia na koncie ,w porozumieniu z komornikiem dogadałam się że będę spłacać po minimum 200 zł miesęcznie na jego konto a on zdejmie mi blokadę z tych wpływów z GOPS NA RZECZ DZIECI ,problem w tym że bank nadal mi blokuje konto i nie chce wypłacić środków komornik już dwa razy zwrócił mi pieniądze na konto a bank je oddaje chociaż do banku komornik dostarczył już pisma o ograniczeniu zajęć Z GOPS i ja też pisma które dostałam od komornika w oryginale zaniosłam do banku czyli bank wie że są to środki z funduszu alimentacyjnego a i tak robi blokadę ,gra na zwłokę i trwa to już prawie miesiąc i nie wiem kiedy się zakończy ,teraz dziś rano wysłał pisma wyjaśniające do komornika które dojdą nie wiadomo za ile dni czyli teraz ani komornik nie ma pieniędzy ani ja a konto jest blokadzie ,mam pytanie z kwoty 1000 zł ile może komornik zabrać na poczet długu z alimentów na dzieci i czy wogóle może zająć takie wpływy z konta bankowego???

 27. Zatroskana.K.
  Mąż ma trzech komorników za długi z działalności.Obecnie pracuje w firmie prywatnej, gdzie wynagrodzenie wpływa na konto córki,która jest jego właścicielem ,ja jako żona jestem pełnomocnikiem tegoż konta.Nadmieniam iż w miarę swoich możliwości spłacamy nasze zadłużenia jedynie w jednym Banku, inne zdłużenia pozostają nadal.
  Kilka dni temu Kadrowa firmy w której pracuje mąż poinformowała mnie że komornik żąda od niej podania nr. konta męża.
  Pytanie: Czy Kadrowa musi i czy powinna podać komornikowi te dane???
  Czy w związku z tym są jakieś na to przepisy? oraz czy komornik może faktycznie zablokować córce konto dlatego że jako pełnomocnik
  i jako żona ponoszę odpowiedzialność za powstałe nie z naszej winy
  zadłużenia.Z góry dziękuję za odpowiedż.Pozdrawiam serdecznie.

 28. mam zablokowane konto przez komornika na 1300 zl ta kwota jest na moim koncie ale bank nie moze jej przekazac komornikowi bo twierdza ze to sa moje pieniadze ja tez tych pieniedzy nie moge wybrac bo sa zablokowane w tym przypadku i komornik nie ma pieniedzy ani ja bo cala moja wypłata wpływa na moje konta i nie moge grosza wybrac jakies bledne koło myslalam wziac pozyczke w prowidencie i zaplacic komornikowi to wtedy odblokuje mi moje konto innego wyjscia nie mam teraz jestem na utrzymaniu córek ktore płaca za mnie wszystkie rachunki bo inaczej bym zdechla z glodu mam isc do komornika i mu powiedziec ze mu pieniadze wpłace od zaraz tylko niech odblokuje konto ?

 29. Witam,
  prowadzę jednoosobową DG. Mam konto firmowe. Otrzymałem od komornika informację o zajęciu konta. Czy komornik może zająć całą kwotę? Co z opłatami ZUS i US?

 30. A co w przypadku gdy komornik zgłasza się z nadpłatą, pyta o nr rachunku, otrzymuje je i przelewa środki na cały czas jak się okazało zablokowane konto? Od dziesięciu dni próbuję ustalić kto jest winny – komornik który mimo że twierdzi iż wysłał pismo do banku a potem na moją prośbę także faks czy bank, który twierdzi że nic nie otrzymał?

  • To znaczy, że ktoś z tej dwójki daje ciała. Albo list zaginął i tyle. Faksy często nie dochodzą…

   W takich przypadkach najlepszym sposobem było wzięcie od komornika pisma zaadresowanego na bank i dostarczenie go do banku. O ile oczywiście jest taka możliwość.

 31. Byłam w banku i powiedzieli że już wykorzstałam kwotę wolną bank nie może sam odblokować moich środków z renty i zasiłku rodzinnego bo muszę mieć pismo zwalniające te od komornika.Byłam u komornika przedstawłam wyciąg z konta z trzech miesięcy złożyłam pismo o odblokowanie tych pieniędzy jutro dopiero rozpatrzy komornik.Oni mają na wszystko czas,a ja mam nie zapłacone rachunki i nie mamy z dziećmi już co jeść,niedługo mi prąd i gaz odłączą.Jestem ciekawa jak szybko po rozpatrzeniu mego wniosku odblokują mi te pieniądze.

  • Jeżeli ta kwota wyczerpała już się teraz to wpływy na konto nie były małe.

   Nie chce być niemiły ale w takie sytuacji należało zainteresować się i zadziałać już o wiele wcześniej. Najlepiej wziąć pismo od komornika (zaadresowane na bank) i samodzielnie je dostarczyć do banku. Będzie najszybciej i skutecznie.

 32. W lutym US przesłał na konto zwrot ulgi na dzieci i to podwyższyło kwotę wolną.Załatwiła bym to wcześniej u komornika ale bank nie powiadomił mnie że kwota wolna się skończyła.Nie jestem prawnikiem skąd mam to wszystko wiedzieć,nigdy nie miałam z komornikiem do czynienia.

 33. Mąż ma kilka zajęć komorniczych. W tym alimenty. Z pensji ma potrącane 60% a do tego zablokowane konto. Wysłaliśmy pismo z prośbą o odblokowanie. Dziś dowiedział się, że prośba ta trafiła do byłej żony. Obawiamy się, że robiąc nam na złość nie zezwoli na odblokowanie. Co w takiej sytuacji możemy zrobić? Jesteśmy teraz na jednej pensji, a właściwie zasiłku macierzyńskim. Czy zmiana konta coś da? A może jedynym wyjściem jest praca na czarno i samodzielne wpłaty do komornika? Proszę o radę

   • Tyle, że konto jest zajęte na wniosek wierzyciela. Więc komornik twierdzi, że tylko on może to zajęcie odwołać. Inni wierzyciele bez problemu się zgodzili obawiamy się tylko byłej żony.

 34. Dzień dobry. Prowadzę DG, klient omyłkowo przesłał pieniądze na konto osobiste w Getin Banku ( posiadał ten nr rachunku, ponieważ pierwsza wpłata, zanim działało firmowe wpłynła na to właśnie konto ). Konto to jest zajęte. Muszę opłacić pracownikowi wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie, czy bank się tego podejmie, czy odmówi? Jak wygląda procedura? muszę przynieść do filii rachunek i umowę i to wystarczy?

  • Kiedy pracowałem w banku robiliśmy wypłatę na tzw. listę płac. Trzeba było ją dostarczyć do banku.

   Nie wiem jak to jest w przypadku umów zleceń. Trzeba się kontaktować z bankiem. Na pewno należy zawiadomić bank o takim zamiarze, żeby nie wysłał pieniędzy do komornika.

 35. Czy komornik może zająć kredyt przelany na moje konto. Splacam raty komornikowi , jednak zablokował konto męża. Teraz obawiam się że jak otworzę konto w celu pobrania kredytu, komornik mi je zablokuje. Czy jest możliwe, aby tak się stało?

  • Czy komornik może zająć kredyt przelany na moje konto. Splacam raty komornikowi , jednak zablokował konto męża. Teraz obawiam się że jak otworzę konto w celu pobrania kredytu, komornik mi je zablokuje. Czy jest możliwe, aby tak się stało?

   • Kredyt może zająć jak najbardziej. A raczej środki z kredytu, które pojawią się na rachunku.

    Choć z drugiej strony komornik potrzebuje trochę czasu aby się dowiedzieć, że otworzyła Pani nowe konto.

    I jest jeszcze jeden problem. Kredyt przy zajęciach? Nie sądzę aby którykolwiek bank się na to zgodził…

 36. Witam .. Mam pytanie do Pana odnosnie pelnomocnictwa do konta.. Czy srodki ktore wplywaja na konto ktorego nie jestem wlascicielem ale do ktorego mam pelnomocnictwo moga zostac zajete przez komornika ? Dodam ze to wynagrodzenie ktore przesyla mi pracodawca .. Pozdrawiam

 37. witam czy bank odda pieniadze,ktore przelewa komornikowi mimo splacenia zadluyzenia i dostarczenia pisma osobiscie poniewaz pismo z lutego w banku zaginelo i od marca do dzisiaj wszyskie przelewy sa odsylane a moje wizyty w banku koncza sie tym ze nikt nie umie mi odp kto jest winny co robic

 38. Witam chciałem się zapytać ponieważ mam konto w Banku PKO BP i mam zajęcie komornicze i chciałem się zapytać czy mogę te konto zamknąć ? Ponieważ w ogóle z niego nie korzystam a są mi naliczane tylko koszty za prowadzenie tego rachunku

 39. Witam. Komornik zablokował mi rachunek bankowy, dług został spłacony 4 miesiące temu (potrącane z pensji) otrzymałem pismo od komornika o zakończeniu postępowania. Z pana doświadczenia jak długo trzeba czekać na odblokowanie rachunku? Pisałem do komornika meila z pytaniem kiedy odblokuje rachunek bankowy, ale do tej pory nie otrzymałem odpowiedzi. Czy muszę wysłać oficjalne pismo do niego o odblokowanie, czy ewentualnie do banku w którym miałem dług. Przy okazji czy jak miałem rachunek bankowy i kredyt w banku (który spłacony został przez komornika) czy muszę pisać do banku o zamknięcie rachunku i cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dziękuję z góry za odpowiedź.

 40. Założyłam konto walutowe w banku i przelałam 2000 euro, po dwóch miesiącach zauważyłam że ktoś przelał z mojego konta 498 euro na konto komornika. Nie rozumiem dlaczego nie mam długów, żadnego pisma też nigdy nie dostałam. Nie wiem czy ktoś się włamał na moje konto czy komornik zają je

 41. Witam Bardzo Serdecznie ! Ją mam pytanie następujące: czy komornik może zająć konto w banku dziecka gdy przedstawicielem ustawowym nieletniego jest dłużnik. Dziekuje za odpowiedź.

 42. Mój pracodawca juz przekazuje komornikowi dług,mam zablokowane konto i wykorzystana kwotę wolna.Czy mogę założyć konto w innym banku?Czy komornik bedzie jeszcze sprawdzał ognivo skoro dług juz zostaje spłacany?

 43. Mam zajęte od kilku dni konto przez 3 komorników na które wpływa mi pensja 1360 po odliczeniu innych zajęć komorniczych wpłynęło mi 1000 zł na dzieci z programu 500 + czy w ramach tej wolnej kwoty od zajęć komorniczej bank PKO BP SA wypłaci mi ten 1000 zajęcie to kwota 22 tys

 44. Witam.
  Mam pytanie czy kwota wolna od zajęć komorniczych czyli to 12 000 to kwota do której nie może być zajęcia każdego miesiąca czy to kwota jednorazowa i ulega pomniejszeniu z każdą comiesięcznym wpływem na konto?
  Z góry dziękuję za odpowiedz.

  • Dziękuję za szybką odpowiedz, a co w przypadku gdy na konto wpływa w tej chwili tylko zasiłek rodzinny i wychowawczy tzw.500plus. Czy bank powinien był sprawdzić jaki wpływ jest na koncie zanim potrącił pieniądze czy nie jest to ich obowiązkiem? Wystarczy że zadzwonię do banku i muszą zwrócić czy to już w tej chwili tylko i wyłącznie obowiązek komornika?

 45. Komornik nie wie z jakiego tytułu trafiają pieniądze na rachunek bankowy. Tutaj jest luka w przepisach.

  Teoretycznie pieniądze z programu 500+ nie powinny być przelewane do komornika co nie znaczy, że się tak nie zdarzy. Najlepiej mieć od komornika pismo zwalniające określone wpływy z zajęcia.

 46. Witam,
  Rozumiem że zajęcie przez komornika konta i wypłaty od pracodawcy to dwie różna rzeczy? W tym momencie mam zajęte konto w wbk. Obecnie nie pracuje, wobec tego nie mam żadnych dochodów, nie posiadam żadnych dóbr typu samochód, mieszkanie, nikt też nie jest moim dłużnikiem, wiec komornik nie ma jak ściągać należności. Moje pytanie: czy jeżeli podejmę pracę i na konto będzie wpływać (to jest chyba najniższa krajowa?) kwota wolna 1360 to czy komornik może coś z tego potrącać? Czy jak będę dostawała pensje gotówkowo lub przelew na konto kogoś innego to komornik może wystosował pismo o zajęcie pensji i ile tak naprawdę może zabrać? Nie wykorzystała jeszcze kwoty wolne 12000 i czy po jej wykorzystaniu wszystkie środki mogą być przekazywane do komornika? Ile środków bank musi mi zostawić ?
  Dodam jeszcze ze jest to dług z tytułu nie płacenia czynszu za wynajmowane mieszkanie, a dług jest solidarny z inną osobą

  • Witam.

   O ile mi wiadomo to pensja w wysokości „najniższej krajowej” jest wolna od zajęcia komorniczego.

   Ale komornik nie wie z jakiego tyt. wpływają pieniądze na konto więc zajmuje całe konto i wszystkie środki na nim się znajdujące. Warto zadbać o pismo od komornika, że wpływy z tyt. wynagrodzenia są zwolnione z zajęcia i nie wliczają się do kwoty wolnej od zajęć. Pensję na pewno i tak komornik zajmie w zakładzie pracy.

 47. Witam proszę o pomoc , spłaciłam zadłużenie u komornika 19 maja. Komornik twierdzi ze 20 maja wysłał list do banku o uchyleniu zajęcia z konta bankowego. Do dzisiaj tj. 2 czerwca bank nadal nie odblokował konta a ponadto twierdzi ze nie otrzymał żadnej korespondencji od komornika w tej sprawie. Dzwoniłam do komornika aby podał mi numer listu poleconego w celu odszukańia korespondencji – niestety twierdzi ze nie ma takiego obowiązku. Co mam zrobic bank ostała nie do komornika a komorńik do banku. Czy komorńik musi mi podać taki numer listu czy nie? Zapytałam rowniez czy mogły mi wysłać pismo na @ aby sam dostarczyła do banku niestety tez nie chce tego uczynić. Co moge zrobic, jakie mam prawa? Dziękuje z info

  • Powinien.

   Ale osoby, które pracowały w kancelariach komorniczych mówiły mi nie raz, że komornicy wysyłają takie pisma listem zwykłym. Albo wręcz zapominają…

   Niestety pozostaje niepokoić komornika do skutku lub w ostateczności złożyć skargę…

 48. Witam, proszę o pomoc! Komornik Sądowy wyraził zgodę na rozłożenie mojego zadłużenia na raty, które spłacam i mam na to potwierdzenia. Niestety pomimo tego zajął moje konto bankowe. Co mogę zrobić w takiej sytuacji? Z góry dziękuję za pomoc.

 49. Witam, mam jedno zajęcie komornicze w banku, które już jest pobierane bo przekroczyłem limit, teraz od innego komornika dostałem pismo o zajęciu konta w drugiej innej sprawie, pomimo spłacania w ratach zadlużenia. Moje pytanie czy to drugie zajęcie też zostanie pobierane od razu czy dopiero po upływie ustawowego limitu czyli ok 12 tys.?

 50. Witam. Mam pytanie. Mąż prowadzi działalność gospodarczą i ma zaległości z zus. Zus zajął mu konto firmowe i osobiste czyli zostaje mu mniej do spłaty co też chce uczynić w przeciągu 2 tygodni. Ma też kredyt firmowy, na którym również podpisałam sie ja. Co wplaci kasę na ratę to to wszystko przechodzi na zus i w ten sposób rodzi się kplejny problem. Czy to jest prawnie? A gdybym chciała spłacać ten kredyt ja to tez pójdzie na spłatę zus, z którym nie mam nic wspólnego, jesli chodzi o firmę męża? A otworzenie rachunku technicznego? Czy w tym przypadku to obejmuje?

 51. Witam ! Mam pytanie .
  Czy będąc na zasiłku rehabilitacyjnym z ZUS komornik może mi wszystko potracić ? Wczoraj wchodzę na moje konto bankowe i jest zablokowane , to jak dostane teraz jakieś pieniądze to wszystko zabierze komornik ,czy nie może ? Zadłużenie mam 3089,29 a środki zwolnione z zajęcia to 12 937,92 ,to proszę mi wytłumaczyć ile komornik może wsiąść i czy wo gole może coś wsiąść i czemu jest taka wolna suma ? dziękuje za odpowiedz i pozdrawiam

  • Nie znam konkretnej sytuacji.

   Bez obrazy ale pytanie jest „chaotyczne” i trudno na nie odpowiedzieć.

   Kwota wolna od zajęć określona jest w ustawie. Jeżeli kwota na rachunku jest wyższa to bank przeleje ją do komornika.

   Komornik nie wie z jakiego tytułu są pieniądze na koncie.

   Domyślam się, że zasiłek rehabilitacyjny nie jest duży więc nie podlega zajęciu ale… należy zadbać o pismo, w którym będzie informacja dla banku, że wpływy z tego tyt. nie podlegają zajęciu i możne jest swobodnie wypłacać.

 52. Witam. Jak to jest z prawem bankowym odnośnie 500+? Moim zdaniem te pieniądze nie mogą być blokowane na rzecz egzekucji komorniczej. Niestety. W banku się dowiedziałam, że muszę napisać pismo do komornika, żeby wysłał informację do banku, że pieniądze z 500+ są zwolnione z egzekucji. To jest chore. Źle zorganizowany system bankowy?

 53. Witam.
  Pracuję na umowę zlecenie przedłużaną co miesiąc czyli od 1 każdego miesiąca do ostatniego. Właśnie się dowiedziałem że mam zajęcie komornicze i teraz moje pytanie czy komornik musi co miesiąc przysyłać pismo o ponowne zajęcie pensji czy wystarczy że zrobił to jeden raz.

 54. Dzień dobry,

  Mam problem z bankiem. Otóż, komornik zajmuje połowę pensji, druga wpływa na konto. Komornik wysłał stosowne pismo do banku, że wszystko co wpływa od firmy w której pracuje jest wolne od zajęć. Natomiast bank nic sobie z tego nie robi i co miesiąc muszę jeździć do oddziału banku prosić o zgodę na wypłatę własnych pieniędzy. Czy to jest zgodne z prawem ? Bank zasłania się prawem bankowym ale art. który zezwala im zarządzać i decydować o wypłatach lub nie moich środków – podkreślam jeszcze raz, wolnych od zajęć co jest potwierdzone pismem od komornika. Co zrobić w tej sytuacji aby co miesiąc nie musieć jeździć do oddziału prosić o wypłatę, gdzie można bank zaskarżyć ?

 55. Witam serdecznie .
  Chciałabym się dowiedzieć ,czy jeśli udostępnię swoje konto bankowe do przelewania wypłaty osoby zadłużonej ( z komornikiem na karku, niespokrewnionej ze mną ) to ma on ( komornik )prawo mi je zablokować , albo co gorsza wejść na moje pozostałe konta ? Przypuszczam ,że nie , wolę się jednak upewnić . Pozdrawiam

    • Absolutnie nie chodzi mi o ukrywanie dochodów ,pracodawca po prostu wymaga aby podać konto do przelewu , a osoba ta obecnie pracuje za granicą i nie ma fizycznie możliwości aby takowe założyć . Konto ,które chcę udostępnić na dzień dzisiejszy ma stan zerowy. Chciałabym mieć tylko pewność ,że komornik nie zajmie moich pozostałych kont ,na których ulokowane są moje własne oszczędności

 56. witam
  Mam problem z bankiem, komornik zajął mi część wynagrodzenia reszta kwoty jest wolna od potrąceń jak to opisał, ale bank zajął mi całość nie można nic wypłacić. Czytałam że to jest niedopuszczalne, słyszałam że w takich sytuacjach można napisać pismo do banku, czy mógłby mi ktoś podpowiedzieć jak takie pismo powinno wyglądać?

 57. Dzień dobry. Proszę o pomoc w pewnej sprawie. Mam komornika z powodu zerwania umowy z firmą Orange. Zajął mi konto, ale wplywa na nie tylko wynagrodzenie mojego męża -najnizsza krajowa. Pomimo tego ,iż odbiorcą w tytule jest mój mąż bank przekazał srodki w całości komornikowi bądź je zablokował, w każdym razie zeszly z konta jako zajęcie. Moje pytanie brzmi czy zarówno komornik jak i bank mieli do tego prawo aby zająć pieniądze mojego męża …? Tym bardziej, ze konto jest tylko moje. Jakie pismo powinnam napisać ?Baaardzo proszę o odpowiedź bo jestem zalamana. Dodam jeszcze , że ja otrzymuję pocztą zasilek macierzynski z zus.

  • Witam.

   Tak oczywiście, że miał prawo zająć i zablokować rachunek, a nawet zrobić przelew jeżeli kwota była odpowiednio wysoka. Tytuł przelewu nic nie znaczy. Pieniądze znajdujące się na Pani koncie są Pani i dlatego są zajęte.

   Mąż powinien przelewać wynagrodzenie na swoje konto i nie będzie problemu (tyle jest promocji związanych z kontami bankowymi). Albo dogadać się z komornikiem.

   • A czy w jakiś sposób można tą kwotę odzyskać ? Z tego co czytałam i się dowiadywalam jest to majątek osobisty … prawnik wysłał pismo do komornika i wierzyciela o zwrot w imieniu męża ale od prawie miesiąca żadnej odpowiedzi nie uzyskał. Pani w kancelarii komornika oznajmiła, iż trzeba takie pismo wystosowac, ale chyba powinna być jakaś odpowiedz z ich strony?

 58. Mam zablokowane konto i brak wolnej kwoty komornik już sobie zabrał co jego ale konto jest w dalszym ciągu zablokowane jak mam jest odblokować podobno trzeba pisać pismo do komornika ale w jakiej formie proszę o pomoc

 59. Utrzymuję się z zasiłków z opieki społecznej, zrezygnowałam z karty ale teraz banki bph będzie pobierał prowizję od rachunków bo zmienił się regulamin. Na konto wpływa zasiłek rodzinny i 500+ kwoty te będą pomniejszane o prowizję.
  Dostałam pismo o możliwości zamknięcia rachunku, uczyniłam to ale bank jak widzę nie zlikwidował, co zrobić ?
  Ani regulamin ani prawo bankowe nie posiadają zapisu o braku możliwości zamknięcia rachunku.

 60. Mam zablokowane konto na 3000 obecnie na koncie mam 3700 zl czy te 700 zl bede mogla tak o wypłacic sobe z bankomatu ? i drugie pytanie czy jak zlece aby bank przelal pieniadze na konto komornika to bank odblokuje mi konto od razu czy zrobi to dopiero komornik jak pieniadze do niego dotrą Poza tym bank twierdzi ze wykorzystalam kwote wolna choc ja nigdy zadnych pieniedzy z kasie banku nie wybierałam bo przeciez byłby jakis slad wiec twierdza ze jest taka mozliwosc ze przy blokadzie ja wybieralam pieniadze z bankomatu i moglam robic przelewy nie wiedzac ze konto jest zablokowane cos mi sie wydaje ze robia mnie w bambuko gdzie mam pisac pismo ze niby w jakim czasie ja tak te pieniadze wybierałam ze az wybrałam 12 tys mam prawo wiedziec bo to moje konto a kwota wolna jest tylko raz w zyciu

   • tak szczerze to nie chce do tego banku chodzić bo nawet na tak kuriozalna sytuacje znajda cos zeby mi cos wmówić boje sie włozyc karte do bankomatu bo nie wiem co sie znowu moze zdazyć Na komornika tez jestem zła bo obiecal ze odblokuje konto nawet sam wyszedł z ta propozycja i miną miesiac i nie odblokował jak widac wszyscy mnie oszukuja myslalam wziąć prawnika wtedy bym doszła do prawdy bo ze mna nikt sie nie liczy bo jak mam komornika to jestem patologia

 61. Witam, posiadam dwa konta bankowe, jedne sluzy do wyplaty z pracy a na drugi wplywaja mi wylacznie swiadczenia rodzinne, tzn zasilek z tytulu samotnie wychowującej i z programu 500+, czy te konto bede miala zablokowane. Bo wiem ze zasilek i 500+ sa wolne od egzekucji

 62. Dzień dobry,
  proszę o informację, czy komornik uzyskuje z banku informację o: saldzie konta lub, czy saldo rachunku pokryje zadłużenie? W moim przypadku pokryło. Czy komornik może jednocześnie zająć dług w całości w dwóch bankach oraz Urzędzie skarbowym? Dodam, iż nie otrzymałam informacji o egzekucji, choć dziś wiem, że na poczcie jest do odbioru list. Czy zajęcie nie powinno nastąpić po powrocie „zwrotek” z poczty. W moim przypadku zajęcie poszło razem z pismem o wszczęciu egzekucji – informacja od pracownika kancelarii. Pani powiedziała, że nie chciali narażać mnie na kolejne koszty związane z wysyłaniem pism. Czy jest jakaś procedura o kolejności czynności w egzekucji? Dwukrotnie rozmawiałam z kancelarią i dwie różne osoby podają inne daty pism.
  I jeszcze jedno, czy jeden dług mogą „ściągać” dwie kancelarie komornicze? Spłaciłam kancelarii z Gdańska 90% z kosztami itp. Płaciłam w ratach, byłam w stałym kontakcie. Ciężka sytuacja rodzinna spowodowała, iż zapomniałam o spłacie reszty, około 250 zł. Nie otrzymałam już żadnych pism. I przyszło pismo z kancelarii z Torunia. Teraz ponad tysiąc złotych z odsetkami, kosztami, podatkami itp.
  Sytuacja o tyle przykra, że miałam pieniądze, by spłacić zadłużenie. I zrobiłam to kiedy przy okazji sprawdzania konta wyszło, że bank utworzył dla mnie konto techniczne. Tu była kwota niższa niż na dany dzień wyliczyła Pani z kancelarii. Nie wiedząc o kolejnych zajęciach spłaciłam zadłużenie z trzeciego konta – w całości „dla świętego spokoju”, by nie borykać się z różnicami w kwotach.
  Rozważam złożenie skargi.

  • Zajęcie ważne jest z chwilą dotarcia do banku. Kwestia odbioru pisma to już kwestia wtórna.

   Co do egzekucji z dwóch kancelarii – też chyba nie ma problemu w tym przypadku o ile nie żądają tego samego jednocześnie. Choć sytuacji rzeczywiście trochę dziwna.

   • Wierzycielem jest duża firma dostarczająca energię. Śmiałam złożyć reklamację /w niezamieszkałym mieszkaniu wystawili rachunek (prognozę) na 1500 zł z tygodniowym terminem zapłaty. Sama jestem sobie winna.
    Przykrym jest fakt, że naprawdę nie uchylałam się od płatności – poprostu sytuacja życiowa…
    Dlaczego zajęcia nie dokonała pierwsza kancelaria? Czy to kara w postaci podwójnych kosztów. Dlaczego skoro mieszkam w Gdańsku sprawę prowadzi kanceleria z Torunia? Pierwsza jest z Gdańska.
    Czy rzeczywiście muszą zrobić zajęcie w każdym banku?! Tak naprawdę sama zapłaciłam raz, a drugi i trzeci raz to zajęcia komornicze.

 63. witam,
  mam pytanie. Komornik zajął Mężowi konto firmowe. Bank dokonał blokady w lutym, ale pieniądze przekazał komornikowi dopiero w lipcu. Jednocześnie od chwili blokady (IdeaBank) kwota ta była niewidoczna w wyciągu i figurowała jako zejście z rachunku. Czy tak długie przetrzymywanie pieniędzy przez bank jest zgodne z przepisami? Korzystając z naszej nieświadomości takie postępowanie generowało każdego dnia niepotrzebne odsetki….
  Czy można dochodzić od banku zadośćuczynienia?
  Dziękuję z góry za pomoc.

 64. Witam . Mailem zajęte środki z powodu nie spłacenia pożyczki która wzielem na kogoś . było to 4000 zł . komornik co miesiąc ściągał mi z wypłaty zadłużenie a ostatnie 500 zł wpłaciłem sam do komornika . Niestety na koncie nadal jest blokada . kwota wolna od zajęcia zaraz mi się skończy . Co w tej sytuacji zrobić . Bank nic nie może . Komornik mimo moich pism i próśb nie odpowiada na nie ani nie ściągną blokady z konta . Mam zaznaczone ze wyplata jest kwota wolna od egzekucji . Czy mimo tego ze zostanie przekroczona kwota wolna od zajęcia będę mogła ja wypłacić

 65. Witam mam pytanie na ktore jeszcze nie znalazlem odpowiedzi.Mam komornika na rachunku ponad dwa lata, przekroczylem kwote wolna od zajec,zalatwilem oczywiscie pismo od komornika o odblokowaniu rachunku z tytułu wynagrodzenia zlozylem je w banku,chociaz bank ma to pismo to i tak przy wyplacie wynagrodzenia nie mam mozliwosci swobodnego wyplacenia tych srodkow poniewaz PKO najpierw wysyła zapytanie do glownej siedziby i to oni ustalaja czy mozna wyplacic mi te srodki.Czy taka praktyka jest zgodna z prawem?.

 66. Witam mam zablokowane konto No wykorzystałam kwotę wolna od zajęć czy jeżeli moje wynagrodzenie bedzie wpływało na konto mojej mamy to rownież zostanie zajęte przez komornika czy te zajęcie dotyczy tylko mojego konta bankowego a nie wynagrodzenia

 67. Witam. Otrzymałam pismo z ZUS , iż komornik zajął mój zasiłek macierzynski i pieniądze zgodnie z cyklem będą przelewane na jego konto. Pytanie moje brzmi czy ma prawo zająć całość zasilku? Pieniądze dostaję pocztą.Chcialam się dogadać z nim na kwotę którą jestem w stanie płacić miesiecznie to mnie wysmial. Slyszalam, ze z zasiłku może pobrać tylko 25 procent… co smieszne tyle mu zaproponowalam i mu to nie odpowiadało po czym uruchomił egzekucję w zus. Chcialabym wiedzieć ile faktycznie moze zabrać mi zasiłku bo czekam na pieniadze … zwykle o tej porze już byly a tym razem cisza….:( proszę bardzo o odpowiedź.

 68. Jak nalicza się opłatę egzekucyjną?
  W korespondencji od komornika,w jednym liście przyszedł plik dokumentów:
  – na zawiadomieniu o wszczęciu egzekucji jest 340zł,
  – na zajęciu rachunku bankowego wystawionym trzy dni później widnieje 170zł
  Należność główna to 624 zł
  Jeśli jest taka możliwość proszę o wyliczenie

 69. Witam serdecznie.
  Mam pytanie dotyczące zajęcia ROR. Od kilku miesięcy mam blokadę komorniczą na koncie bankowym,na które pracodawca wypłaca mi wynagrodzenie. Na stronie banku wyświetla mi się kwota zablokowana ( dług) oraz wysokość kwoty wolnej od zajęcia. Na obecną chwilę pozostało mi ok.1350 zł kwoty wolnej od zajęcia ale zauważyłem iż bank SAM zrobił przelew na konto komornika na kwotę 162zł – zostawiając 112zł. środków ,które mogę wypłacić. I tu właśnie pytanie- czy bank ( T-Mobile bank) mógł bez mojej wiedzy samemu przelać powyższa kwotę komornikowi skoro mam jeszcze „zapas” kwoty wolnej od zajęcia?
  Z góry dziękuję za odpowiedź.

 70. Ja jestem w kropce jestem 3 lata po slubie mam żone dziedzko zarabiam nie malo jak na polske bo kolo 4tys . 2 dni temu dowiedzialem sie ze poslubilem kobiete ktora ma dlugi. Kruk. Prowident . Parabanki. Splacam to powoli. Zona poszła do pracy czyli komornik zajmie jej konto. Moje pytanie jest takie czy jak poda moj nr konta konta to komornik zablokuje tez moje srodki . Splacam teraz my to i chcemy jakos żyć. Zabroncie tych chwilowe.

 71. Witam
  Pracuje na umowe zlecenie,miesiecznie zarabiam 1100zl i jest to moje jedyne zrodlo utrzymania. Od kwietnia mam blokade na koncie przez komornika,wiec pieniadze wyplacam w kasie. Przez dwa miesiace otrzymywalam pensje do reki. Kiedy bank zacznie przelewac cala moja pensje do komornika? Czy moge napisac jakies odwolanie? Co powinnam zrobic w obecnej sytuacji(procz splaty zadluzenia)

 72. Witam a co w przypadku gdy komornik zablokował mi rachunek dnia 12.03. na kwotę 4000 zł a dwa miesięce pózniej przekazał sprawę innemu komornikowi któremu mam teraz spłacać zadłużenie a na stronie banku dalej widnieje zajęcie komornika tego pierwszego a sprawę ma ten drugi

 73. Mam konto w Banku Pocztowym.Nie pracuję bo gotuję na kręgosłup,nie mam wpływów na konto.Jedynie drobne kwoty ze sprzedaży rzeczy, które są mi użyteczne w domu (książki,zabawki po dzieciach,ubrania w których nie chodzę) .Czasem jest to 40 zł.na miesiąc,czasem 100 zł.Dzięki temu mam pieniądze na lekarstwa.Jestem na utrzymaniu męża rencisty. Komornik zablokował mi konto pobrał pieniądze potem zwrócił te kwotę.Co będzie dalej? Czy nadal mogę sprzedawać rzeczy,czy komornik będzie zabierał te pieniadze? Te kilka groszy ratuje mi życie bez lekarstw nie dam rady a renta męża po opłatach z ledwością starcza na życie.Dopóki pracowa£am zapłaciłam raty,teraz nie mam z czego.A do pracy nikt nie przyjmie osoby z zwrotami głowy i chorym kręgosłupem.A rentę dziś dostają alkoholicy a nie ludzie naprawdę chorzy.

 74. Dzień dobry.
  Niedawno spłaciłem cały dług, tj. dzisiaj mija tydzień i chciałbym zapytać ile czasu ma komornik na odblokowanie konta i czy ma być to w formie formalnej czyli pisemnej czy może wysłać takie pismo e-mailem. Moge też dodać, ze w kancelarii komorniczej powiedzieli, że to jest 7 dni od daty wpływu a konto jest cały czas zablokowane a natomiast kuzyn który jest poborcą podatkowym w urzędzie skarbowym powiedział mi, że komornik może takie pismo wysłać e-mailem.

 75. Witam bank przelał na konto komornika nadwyżkę kwoty wolnej od zajęcia pozostało mi na koncie około 1350 zł do kogo mam się zgłosić o odblokowanie tej kwoty? Do banku czy do komornika bo nie mogę tych pieniędzy wypłacić ani przelać na inne konto.

 76. Witam dostalam pismo z Sądu o przywrocenie sprzeciwu do sprawy i ze wyrok został anulowany oczywiscie na moj wniosek czy w związku z tym mogę podnieść zarzut przedawnienia?

 77. Dzień dobry . kredyt odnawialny mam na kwotę 6000 wpływ na konto co miesiac to1170 plus świadczenia rodzinne 620zl. zajęcie wpłynęło w lutym 2016 do tej pory komornik nic nie zajął .Czy powodem tego jest że konto jeśt cały czas na minusie .mam ugode ustną i wpłacam po 100zł czasami więcej obecny mój dług wynosi 330zł

 78. Dzień dobry .
  Mam dwieście złotych zadłużenia, ale obecnie nie mam środków na koncie ponieważ dostanę pierwszy przelew dopiero w następnym miesiącu . Rozumiem że dostanę przelew mniejszy o te 200 zł i konto będzie normalnie aktywnetto? Z góry bardzo dziękuję

 79. Komornik zajął konto firmowe w którym jest uruchomiona linia kredytowa. Bank nie chce przyjać ode mnie odsetek od tej linii naleznych mu i naliczanych przez bank, jednocześnie departament windykacji banku systematycznie domaga się uregulowania należności. Przepraszam, ale jak mam to zrobić?

 80. Witam serdecznie. Posiadam konto w mbanku na którym mam zajęcie od kilku miesięcy. Bank odmówił udostępnienia kwoty wolnej obowiązującej od 8.09.2016r. sugerując sie data blokady. Czy miał do tego prawo? Z gory dziekuje za pomoc.

 81. Witam. Chciałbym prosić o wyjaśnienie następującej sytuacji. Mam zajęcie komornicze na koncie (konto zablokowane)z zastrzeżeniem o zwolnieniu od zajęcia wpływów z tytułu wynagrodzenia, czy w momencie wpływu tych środków, będę mógł korzystać z nich w formie – karta,internet, czy tylko z z wypłaty bezpośredniej w placówce? i jeszcze jedno: w tej chwili mam wskazane środki dostępne na minusie(kwota zajęcia) i saldo 1000zł. Czy ta kwota nie powinna być przekazana do komornika? Czy bank będzie „zbierał” środki do wysokości zajęcia?

 82. Witam
  Na konto wszedł mi komornik. Bank został powiadomiony o zajęciu a ja niestety nie, dopiero po zajęciu środków. Komornik wysłał pismo do mnie ale o wiele później. Powiedział mi ze pismo wysłał a to czy doszło czy nie to go nie interesuje. Czy komornik miał prawo ściągać pieniądze nie powiadamiajac mnie wcześniej o jakichkolwiek czynnościach i bez wcześniejszego wezwania do zapłaty ja w zasadzie nie wiedziałam o niczym?

 83. Witam. Mój przypadek jest następujący:
  W kwietniu 2016 dostałam pismo od komornika odnośnie długu, zajecia wynagrodzenia i konta bankowego. Takie same pismo dostał pracodawca. Mialam potracane z wynagrodzenia 100 zł, z konta nic a wpływy na te konto wynosiły 900 zł. Dogadałam się z wierzycielem , spłaciłam dla niego dług oraz dla komornika jego koszty 04.05.2016 Do pracodawcy przyszło pismo, że ma juz nie potrącać mi z wynagrodzenia dlugu. W banku natomiast nadal byla informacja o zajeciu konta. W czerwcu pisalam do komornika o zakończenie sprawy. Nie dostalam zadnej informacji zwrotnej. Wczoraj bank sam przelał na konto komornika dług ktory zostal juz spłacony pozbawiajac mnie środków do zycia. Co teraz ? Jak to wyprostować

 84. Witam.Mam zajecie komornicze splacam regularnie ustalona kwote , komornik powiedzial ze wysle pismo do banku o anulowanie zajecia i teraz pytanie ile to moze trwac bo jak meilowo to chwila moment a jak listownie to pewnie do tygodnia

 85. Witam. Mam takie pytanie. Nie płacę już alimentów, bo dzieci są dorosłe, natomiast pozostał zaległy dług alimentacyjny, który spłacam na konto komornika w pewnej kwocie miesięcznie. Chciałbym założyć sobie konto bankowe i przechowywać na nim jakieś drobne sumy [do 200zł max] aby mieć w razie czego jak mi zabraknie realnej gotówki.
  Czy komornik ma prawo zająć takie konto? Czy tutaj obowiązuje kwota wolna od zajęcia? Nie płacę już bieżących alimentów, tylko zaległe, które zostały z funduszu alimentacyjnego. Nigdzie nie mogę znaleźć odpowiedzi na moje pytanie.

 86. Witam.Komornik zajal mi konto bankowe.W tym miesiacu wplynela kwota 1334 zl tytulem wynagrodzenia pomniejszonego juz o zajecie komornicze.Dzien pozniej bank zablokowal kwote 642 zl i przelal temu samemu komornikowi.Bank tlumaczy to tym,ze kwota wolna od zajec to 1338zl a ja w tym miesiacu mialam obrot na rachunku 1900 zl i dlatego te 600 musial przelac komornikowi!Bzdura jakas!Wplywa 1330,wyplacam 1300 i tym samym na rachunku jest 2600 obrotu czyli 1300 dla komornika!!!Bzdura jakas!!!Bardzo prosze o podpowiedz jak z tego wybrnac.

   • Absurd polega na tym,ze wynagrodzenie wplywa 30 w wysokosci 1338zl wiec 1 nadal ta kwota tam jest.I znowu 30 wplywa kolejne 1338 ktore komornik ma prawo zabrac w calosci bo to juz bedzie 1338×2 jednego miesiaca choc z dwomiesiecznego wynagrodzenia.Nie bzdura?!

    • To jest chora interpretacja art.54 prawa bankowego – „Środki pieniężne znajdujące się na rachunkach oszczędnościowych”
     Czyli kwota na rachunku (jego saldo). Nie ma mowy o sumie wpłat/wypłat/przelewów od chwili zajęcia. Udaj się do banku i zażądaj zwrotu skradzionych pieniędzy, jeśli będą robić problem poinformuj ich o zamiarze złożenia do sądu i prokuratury zawiadomienia o przestępstwie.

 87. Witam.

  Pytanie w związku z nowymi limitami zajęć rachunku bankowego – czy znajdują one zastosowanie do zajęć dokonanych przed wrześniem czy tylko tych dokonanych po wejściu w życie ? Innymi słowy – czy jesli wykorzystałem już limit 12 000 przed wrześniem, to teraz limit 1350 miesięcznie wolny od zajęć mi nie przysługuje ?

  Pozdrawiam.

 88. Witam moj poprzedni komornik zajał wynagrodzenie, pracodawca przesyłał dana kwote z mojej wypłaty( zanacze ze mialem w sumie dwa rozne dlugi u dwoch roznych komornikow), jednak dostalem list 03.10.216 ze komornik zajmuje mi konto bankowe a wczoraj ze komornik przekazuje sprawe komornikowi, ktory zajmowal sie poprzednim zadłużeniem, gdyz uznal sie nie wlasciwym do dalszgo postepowania jednak konto dalej ma blokade od komornika ktory oddal sprawe i zostane bez srodkow o zycia w poniedzialek, pisalem maila, probowalem dzwonic i nic zvznacze ze komornik ktory zajal konto jest z warszawy a ja z krakowa

 89. WITAM! MAM PYTANIE CZY KOMORNIK ZAJMUJĄC KONTO MOŻE ZABLOKOWAĆ NA KILKA DNI RÓWNIEŻ KWOTĘ WOLNĄ OD ZAJĘĆ SAMOTNIE WYCHOWUJĄCEJ MATCE.TAKIE PRAKTYKI STOSUJE BANK BZ- WBK W WARSZAWIE.PYTAM CO MA MATKA DAĆ 6 LETNIEMU DZIECKU JEŚĆ PRZEZ KILKA DNI SKORO NIE MA ŻADNYCH ŚRODKÓW NA PODSTAWOWE ZAKUPY JAK CHLEB,MLEKO, NIE WSPOMNĘ O LEKACH DLA DZIECKA.WG PRZEPISÓW MA PODAĆ KOMORNIKA DO SĄDU UISZCZAJĄC 100 ZŁ,A SKĄD MA WZIĄĆ TAKA MATKA SKORO NA MIESIĘCZNE UTRZYMANIE PO OPŁACENIU MIESZKANIA,MEDII ZOSTAJĘ JEJ NA DWIE OSOBY KWOTA 500 ZŁ.PROSZĘ O RADĘ

 90. PRZEPRASZAM ZAPOMNIAŁAM JESZCZE O JEDNYM ABSURDZIE.DLACZEGO CÓRKA NIE MOŻE DOKONAĆ OPŁAT PRZELEWEM Z TEGOŻ BANKU Z KWOTY WOLNEJ OD ZAJĘĆ.PROSZĘ O PODANIE PRZEPISÓW PRAWNYCH NA CAŁOŚĆ.DZIĘKUJĘ POZDRAWIAM.

  • Po pierwsze proszę nie używać CAPS LOCK-a. Minimum kultury na tym blogu obowiązuje.

   Po drugie proszę formułować pytania w jasny i sensowny sposób. Co blokuje, jak blokuje? Pewnie odpowiedź jest w artykule, a rozwiązanie w komentarzach.

   Po trzecie co ma zrobić osoba, której pożyczki ktoś nie spłacił, nie opłacił mieszkania czy po prostu nie oddał pieniędzy i nie ma przez to pieniędzy na życie. Proszę nie patrzeć tylko ze swojej strony.

   Po czwarte – córka nie może zrobić opłat – znowu odpowiedź się w artykule.

   Po piąte – podstawę na całość? Całość czego? A pewnie tego: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe i inne.

   Przepraszam, może niemiło ale konkretnie – wolę taką formę niż kasowanie takich komentarzy.

 91. Na konto wpływa wynagrodzenie za prace pomniejszone o zajęcie komornicze czyli 1346zl i 1500zl z prog. 500+ we wrześniu została przekroczona kwota wolna (ponad 12 tys.) i mogłam wypłacić tylko świadczenia z prog. 500+ W pażdzierniku na koncie jest zbieżność wynagrodzeń za dwa m-c i 1500 z prog. 500+ bank przelał komornikowi pieniądze z jednego wynagrodzenia pozostawiając na koncie 1387.50 za pracę i pieniądze z prog. 500+ . Czy oprócz zasiłku na dzieci mogę wypłacić wynagrodzenie?

 92. urzad skarbowy wysłal mi blokade do banku na kwote 280 zł. na rahunku bankowym gdzie miałam przyznany limit. bank mi ten limit zdjął wobec tego powstał saldo debetowe, było to w piatek.w sobote nie mogłam nigdie dokonac wyłaty karta bo banki pekao w moim miescie nie pracuja. wiec nie mam na chleb dla dzieci.urzad skarbowy wysłał zawiadomienie do mnie w tym samym dniu co dokonał blokady. w jaki sposób moge skorzystac z kwoty wolnej od potracen jak równiez na to konto wpływaja alimenty które tez sa niedostepne. czy mam złosic do banku ze na moje konto wpływaja alimenty które sa wolne od zajec. czy bank prawidłowo mi zamknał limit przyznany.bo w jaki sposób mam spłaic tą kwotę urzedowi skarbowemu..

  • Czy w prawidłowy sposób zamknął to nie wiem. Nie znam umowy i regulaminu, pewnie tam jest odpowiedź. Według mnie trochę przedwcześnie.

   Żeby skorzystać z kwoty wolnej należy najpierw mieć nadwyżkę na koncie a nie debet. Jeżeli chodzi o spłatę kwoty US – bez komentarza…

 93. jeden komornik zaja mi kato nic nie dostal co prawda ale splacilem go w sierpniu czeka na przekaz sprawy od innego komornika ale do tej pory zajmuje mi kato choc nie ma aktow sprawy od innego komornika zatem niemoze chyba mi zajmowac kata jest szansa pozbycia sie jego a przy okazji jakies zadoczuczynienie?

 94. Witam. Dzis sie dowiedzialam ze mam zajecie komornicze na koncie na ktore wplywa wynagrodzenie za prace w wysokosci 1200 poniewaz jestem na zwolnieniu lekarskim i 500+ oraz alimenty 400zl. Przekroczylam juz kwote wolna od zajecia. Czy jak w listopadzie przyjdzie wyplata 1200zl to bede mogla je wybrac? Dodam jeszcze ze juz mam w saldzie 55zl a w dostepnych srodkach 0zl.

 95. Proszę o podpowiedź czy dobrze rozumiem mam zablokowane konto na które wpływa wynagrodzenie pomniejszone o zajęcie komornicze.Kwota tą dysponuje przez wypłaty bankomatów oraz płatności kartą ponieważ komornik wyraził na to zgodę. Na zablokowany koncie jest ok.3000..Czy mogę w placówkach banku wypłacić gotówkę?

 96. Witam
  Mam zajęcie na rachunku bankowym z ZUSu i od września tego roku pracuje na umowę o prace.
  Skoro kwota wolna od zajęcia jest odnawialna co miesiąc i wynosi 1387,50 zł to jeśli na listopad z pazdziernika zostało mi z tej z tej kwoty 700 zł na koncie to czy 10 listopada dostane wynagrodzenie na konto w kwocie 1387,50 czy też tylko 512,5 zł?

 97. Co w sytuacji gdy komornik zablokował konto ale poszłam do niego dogadalam się na spłatę 200 zl co miesiąc przez 4 miesiące i wysłał elektroniczne pismo do banku o odblokowanie konta to kiedy mi odblokuja? Ile będę czekać i czy wszystko wróci do normy?

 98. Mam pytanie .Co zrobic gdy na moim osobistym koncie komornik zablokował pieniądze osoby ,której użyczyłam jednorazowo Okazało się że mam zablokowane konto przez komornika nic nie wiedzac

 99. Własciciel tych pieniedzy jest za granicą Był to jego zarobek ,który przezesłał na moje konto Nadawcą jest firma ,która go zatrudnia.Czy mozna odzyskac te pieniądze ?

 100. w obecnej chwili posiadam umowe o pracę z logo firmy w której jest zatrudniony własciciel pieniedzy czy pokazując to komornikowi ma jakies znaczenie
  Na moje konto od lat wpływa tylko emerytura od kilku lat ta sama kwota

 101. Dzień dobry mam taki problem na koncie w banku mam zajęcie komornicze i na ten rachunek wpłyneły mi dopłaty unijne które bank mi zablokował na poczet zajęcia komorniczego dzwoni i tłumacze że w myśl art 831$ 1 p 2a i $ 2 środki te nie podlegają egzekucji ale nic do nich nie dociera czy mam iśc do adwokata czy jest inny sposób

 102. Witam, mam następującą sytuację. Posiadałem rachunek bankowy w ING, na który trafiało moje wynagrodzenie. Na tym rachunku powstał zbieg egzekucji komorniczych, ponadto przekroczyłem kwotę wolną od zajęcia i kwota około 3000 PLN została zablokowana. Po pewnym czasie rozwiązałem z bankiem Umowę o prowadzenie rachunku, w wyniku czego środki zostały przeksięgowane na rachunek techniczny. W między czasie we wrześniu 2016 zmieniło się prawo dot. kwoty wolnej od zajęcia. W wyniku zbiegu egzekucji środki nie zostały przekazane komornikowi i cały czas są na rachunku technicznym. W związku z tym, mam pytanie, kto może nimi w chwili obecnej dysonować?

 103. „Niektórzy zamykają konto w jednym banku i otwierają w drugim. Ale takich rozwiązań nie proponuje – komornik szybko się zorientuje a takie działanie może być traktowanej jako udaremnianie egzekucji komorniczej. A za to jest już paragraf.”
  Ciekaw jestem jaki to paragraf ? Dłużnik nie ma żadnego obowiązku informowania komornika o takich działaniach. Nie czyńcie z tych hien bogów wszechmogących. To ludzie pokroju oświęcimskich kapo i trzeba z nimi walczyć. Zajmują np. rzeczy będące we władaniu dłużnika, które są własnością osób trzecich. A na to rzeczywiście jest paragraf.

  • Kolejne „mądre rady”… już podaję paragraf: Art. 300 par. 2 Kodeksu Karnego.

   To ogólny artykuł o pewnych zasadach i obrażanie słuszne czy nie słuszne pewnej grupy zawodowej nie wnosi nic do tematu. No ale jaka wiedza, takie argumenty…

   • Jeśli pracodawca przelewa komornikowi połowę wynagrodzenia, to mogę sobie zmieniać konto na które przelewana jest druga połowa ile razy chcę i kiedy mi się podoba. Do momentu aż nie uzyskasz od hieny zwolnienia wynagrodzenia to on w d…ma ze na konto spływa druga część pensji pomimo tego, że zabiera już połowę i niczego nie odda. Więc niczego nie utrudniam tylko nie pozwalam się okradać

 104. Witam mam takie pytanko ,mam dwa konta jeno w mbanku tam co miesiąc wypłacam pensje najniższą krajową a w BPH mam konto na które wpływa 500+ oba konta zajęte przez komornika , wszystko było ok do wczoraj do banku BPH wpłyneło 500+ a Pani w banku powiedziała że komornik ich nie dostanie ale Ja też nie mogę ich wypłacić , jak prawnie to wygląda pozdrawiam Aga

  • pytanie 2

   obecnie czekam na więkwszy przelew a słyszałam że nawet jak założę konto i tego samego dnia bende chciała wypłacić gotówkę to jej nie wypłacę bo limit w końcie (najniższa krajowa) może być w jednym banku
   powiedzcie jak to jest pozdrawiam

 105. jakiś czas temu komornik usiadł na moim koncie pierwsze kwote wolną od zajecia miałem jakieś 3000zł potem po paru miesiącach 1300zł a na koniec jakoś w czerwcu w dniu wypłaty kwota wolna od zajecia spadła na jakieś 500 zł… Bank pobrał odemnie z konta ponad 800 zł z czego zablokował 500 zł (co sie stało z 300 zł niemam pojecia ) pare dni po zablokowaniu mi pieniedzy kwota wolna od zajecia wskoczyła znowu na 1300… mija juz 5 miesiac a kwota dalej jest zablokowana i nic sie z nia nie dzieje. Jest jakiś sposób abym odzyskał to 500 zł i czy wogóle komornik może sobie tak poprostu na pare dni obniżyc kwotee wolna od zajecia do 500 zł tylko po to aby przejąc mi pieniadze i potem znowu ja sobie podnieśc ?

 106. Witam.Wiec wysłałam pieniadze na konto walutowe mojej mamie okazało sie ze ma je zablokowane i komornik przejal pieniadze czy moge je odzyskac w jakis sposob udokumentowac ze to nie sa jej pieniadze tylko mojee?

 107. Czytając niektóre sprawy podawane i opisywane przez niektóre osoby. Pragnę wyjaśnić że wszelkie zaniedbania ze strony pracowników banku, oraz zaniedbania ze strony Komorników, należy taktować bez żadnych ceregieli odrazu doniesieniem do Prokuratury, lub Prokuratora dyżurnego w którym zgłaszamy daną sprawę może to być możliwość popełnienia przestępstwa, bo są na to przepisy K.K. 1) Art. 286. § 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

  § 2. Tej samej karze podlega, kto żąda korzyści majątkowej w zamian za zwrot bezprawnie zabranej rzeczy.

  § 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
  Tenb przepis dotyczy także pracowników bankowych, oraz może mieć zastosowanie do Komorników. Oczywiście komornicy w pierwszej kolejności będąc Funkcjonariuszem państwowym na działalności gospodarczej najpierw sam się wzbogaca, a pozostałej reszty niewielkiej spłaca zadłużenie wierzycielowi. Tak więc jest osobą obytą w prawie zna różne „sztuczki” i wykorzystuje je dla własnych korzyści. Oczywiście będzie się bronił że się pomylił i takie tam bzdety i wymówki. A jedno jest najważniejsze odpowiada świadomie prawnie za konsekwencje swoich czynów i nie ma wykrętów że się nieświadomie pomylił na własną korzyść.
  Uwaga ważne pmiętajcie – Dłużnik ma też swoje prawa i może ich dochodzić przed Sądem posiadając obrońcę z urzędu. Prawo jest jednakowe dla każdego ! Lichwa jest prawnie zakazana i jest przestępstwem. Przypominam że Osąd zgodnie z Prawem Bożym może dotyczyć „Wiecznego potępienia” od tych Sędziów zatwierdzających wyroki Nakazu Zapłaty z 10 – cio krotnie sztucznie podniesionymi odsetkami, lub fikcyjnymi długami do chciwych Komorników włącznie każdy zostanie rozliczony !

 108. Ciąg dalszy: W tym kraju zwanym Polska można szybko zostać dłużniczką i dłużnikiem, Świadoma polityka Systemu tego kraju szybko doprowadziła wielu ludzi do statusu zadłużenia. Obywatele zadłużeni, to także zastraszeni, zaszczuci, i zabiedzeni. Nie muszę nikomu chyba tłumaczyć że manipulacje takimi ludzmi już zadłużonymi są bardzo nadużywane, (sprzedaż danych, Giełda długów, Publiczne ogłasznie w internecie oraz Lichwa i wszelkie inne metody okradania własnego narodu) Jak wielkie kredyty nabrali VIpowie w tym kraju i sami sobie umorzyli. To wszystko jest w błednym kole i kiedyś się musi zakończyć, choćby po wielkim katakliźmie lu III Wojnie światowej. To państwo nie pomaga zadłużonemu Narodowi lecz jeszcze go okrada. Polska jest jako państwo zadłużona na ponad 5-6 bilionów złotych i dług cały czas wzrasta spłacane są tylko odsetki od odsetek.

 109. Ciąg dalszy: wracając do spraw poruszonych przez klientów wielu banków można mieć wrażenie że może żyjemy w państwie bezprawia i jakiegoś sztucznego haosu w tych sprawach.
  Zadam kilka podstawowych pytań:
  Czy bank ma prawo zarządzać waszym mieniem, czyli środkami materialnymi na waszym końcie bez waszej zgody i bez waszego pisemnego polecemia, blokować wam dostęp do środków, wypłacać, przelewać na inne konta? Oczywiście że nie bo jest to przestępstwo K.K. artykuł 284 i artykuł 286 K.K. jeśli będziecie na to pozwalać i nie będziecie tego zgłaszać jak powyżej, to sprawy same się nie rozwiążą. W tle widać ciche przyzwolenie i współpracę między Bankami i Komornikami. Należy koniecznie ukrucić takie praktyki !
  W przypadku poniesionych strat własnych: materialnych, rzeczowych, uszczerbku na zdrowie, zachorowań, klopotów ze zdrowiem, silnych depresji. Należy domagać się zadośćuczynienia za poniesione krzywdy od Sądu. To Sąd mając wszelkie narzędzia prawne powinien ustalić kto jest winny w tej sprawie i orzec na korzyść pokrzywdzonych osób w sprawie. W innym już przypadku gdy mamy wątpliwości czy zasądzony Nakaz zapłaty jest nie adekwatny do naszego (pierwotnego zadłużenia został sztucznie powiększony) sprawa nasza była wielokrotnie sprzedawana od pierwszego rzeczywistego wierzyciela do kolejnych i kolejnych nowych wierzycieli. Możemy złożyć do Sądu zaskarżenie wyroku i domagać się od Sądu ponownego rozpatrzenia tej sprawy, znalezienia błędów merytorycznych, oraz na podstawie wykazanej weryfikacji nasze zadłużenie może ulec zmiejszeniu do kwoty adekwatnej według przeprowadzonej weryfikacji. Jeśli Sąd dopatrzy się nieprawidłowości sprawa może zostać odrzucona. Niestety wtedy jest inny aspekt w tej sprawie. Świadome wprowadzenie Sądu w błąd na podstawie fikcyjnych dokumentów i chciwości nowego wierzyciela. Wtedy ten wierzyciel powinien być postawiony w stan oskarżenia, może dotyczyć również (lichwy) wtedy poszkodowani powinni pilnować i domagać się tego i oczekiwać zadośćuczynienia. Niestety jak widać wiele spraw jest prowadzonych automatycznie i nie ma nic wspólnego z uczciwym procesem, tak więc dłużnicy płacą nieprawdziwe zadłużenie. Komornicy ściągają te zadłużenia i takie państwo bezprawia. Jeśli nawet jest wyrok Sądowy możemy zwrócić się do Sądu z wnioskiem o ponowną weryfikację sprawy. Nie może być bowiem przypadku gdy zasądzona kwota nie jest kwotą rzeczywistego zadłużenia bo Sąd się pomylił, lub niedopatrzenie Sądu. Każdy ma prawo do uczciwego procesu i należy tego pilnować bo inaczej wasze zadłużenia będą nadal sztuczne.
  Zasada prawo ma nie szkodzić: Mit primum non nocere – po pierwsze nie szkodzić. Prawo powinno być jednakowe dla każdego, jeśli nie będziemy się domagać uczciwości (nie bójcie się domagać uczciwości i nie pozwólcie się okradać materialnie i zwaszej godności !)

 110. Sądząc po tym pytaniu zauważam podtekst o charakterze dezinformacji. Czy się mylę ? Dzisiaj większość spraw jest właśnie oparta o brak wiedzy i opinni prawnych. Większość osób poszkodowanych i opisane przez nich sprawy o tym świadczą.
  Jak panu wiadomo z powyższych tutaj opisanych innych informacji, składanie skrag na pracowników banku lub na działania Komorników nie przynosi zamierzonego skutku, lub wręcz odwrotnie jest lekceważona. Świadczy to o całkowitej bezkarności i łamaniu prawa. „Nie można służyć dwóm panom” Jeśli ma pan podobne zdanie to sprawa jest jasna. Jeśli jest inne to wszystko jest jasne.
  Jest mi przykro że takie sprawy mają miejsce w tym kraju bezprawia. Ale jeśli prawo szkodzi ludziom czyli narodowi, to należy je zmienić.
  Wszelkie wymuszenia gdy obywatel wymusza coś na obywatelu są karalne. Co zatem gdy wymuszenie dotyczy tylko obywatela i on jest wtedy poszkodowany ? Kto jest wymuszającym nie muszę tu podawać bo ludzie ich opisują w swoich problemach. Nie każdy posiada drogiego adwokata i nie potafi się bronić przed aparatem ucisku ? Proszę pamiętać że opisane tutaj sytuacje są patologią i nie mają nic wspólnego z uczciwym prawem. Jeśli charakter i treść pana odpowiedzi jest właśnie po to, aby uspokoić wzburzony naród (zadłużonych jest ponad 70 % i ciągle ich liczba rośnie)
  Oczywiście wiadomo panu że wtedy wzrośnie liczba spraw sądowych pokrzywdzonych petentów i wtedy sprawy będące w toku postępowania muszą mieć zatrzymane wszelkie egzekucje, blokady do całkowitego wyjaśnienia. Co wtedy gdy sprawy przybiorą inny bieg niż oczekiwał rzekomy wierzyciel ? Który sam może zostać oskarżony jeśli Sąd dopatrzy się tego ?
  Z zasady nie wierzę nikomu z ludzi, (Wierzę tylko Bogu) !

  • Ależ paplanina bez żadnego sensu i składu.

   Bank na wniosek komornika jak najbardziej ma prawo blokować rachunek bankowy ponad kwoty wolne od zajęć. Zgodnie z prawem. Proszę nie wprowadzać ludzi w błąd i wybiórczo cytować artykuły, które tak naprawdę nie mają nic wspólnego z tematem?

   Większość, a właściwie wszystkie opisane tutaj problemy wynikają z tego, że ktoś wziął kredyt, pożyczył pieniądze od kogoś i ich nie oddał. Sam mam kilku dłużników, którzy winni mi są ok. 4.000 zł. I co to moja wina? Tylko mój problem? Powinienem iść za to do więzienia? Machnąłem na to bo nie ma sensu się szarpać. Poza tym się przedawniło ale ten fakt trzeba się powołać. Ale jakbym był głodny to bym o te pieniądze walczył za pośrednictwem komornika. Ale to przecież ZBRODNIA!

   Ludzie mają problemy bo od nich uciekają i nie chcą ich rozwiązywać. Osobiście znam kilka osób, które nie spłacają kredytów i pożyczek a na wódkę i papierosy mają pieniądze. Nie odbierają listów, nie rozmawiają, udają, że problemu nie ma. Pożyczyłeś – oddaj. Inaczej to po prostu kradzież. A nie, no przecież ukrywanie dochodów i nie spłacanie długów jest jak najbardziej ok… zapomniałem…

   Do sądu dłużnicy mają z czym iść? Za co ma być oskarżany wierzyciel? Za to, że chce odzyskać swoje pieniądze? No bez przesady…

 111. Jak widać z pana odpowiedzi jest pan za tą drugą stroną, dzsieki za jasną odpowiedz. Widać że nie czyta pan ze zrozumieniem co jest napisane. Interpretuje według własnych mylnych myśli. Porażka.
  Trzeba panu wyjaśnić jak dziecko 2 przykłady skoro pan tego nie rozumie. Załużmy jednak że ktoś rzeczywiście pożyczył kwotę 800 zł nie wiedząc że ta kwota ciągle się odnawia, i wratach nie może jej spłacić, czy wziął kredyt 3000 zł na lichwiarskim procencie bankowym, ukrytym w sprytnej umowie. Wierzyciel 1 właściwy np. sprzedał dług odmawiając spłatę w mniejszych kwotach dodając swoje koszta i odsetki. Kolejny Wierzyciel 2 znów dołożył swoje koszta, odsetki i znów sprzedał dług. Kolejny Wierzyciel tego długu znów dołożył swoje koszta i odsteki. (…) itd. Następny złożył sprawę w E-Sądzie z powodu braku sprzeciwu z jakiś powodów ? Sprawa z automatu otrzymała Nakaz zapłaty niezbędny dla Komornika. Przecież pan to zna i wie o tym lecz nic o tym niechce pisać?
  Każdy kolejny wierzyciel tego długu był Lichwiarzem licząc sobie jakieś kosmiczne koszta i kosmiczne odsteki. Z pierwszego długu 800 zł, zrobiła się kwota dla Komornika naprzykład kwota 18000 zł, Ale z drugiego z kwoty 3000 zrobiła się naprzykład kwota 30000 zł jak ma się to do rzetelnego uczciwego zadłużenia z czego żyje komornik na działalności gospodarczej z dłużników? Czy E-Sąd to weryfikuje? Każdy wie że nie.Takich podobnych spraw jest bardzo wiele i ciągle ich wzrasta dlaczego tworzy się fikcyjne prawo ? To że Komornik najpierw zaspokaja finansowo siebie, dopiero potem wierzyciela tego pan nie napisał ludziom? Prawo ma być jednakowe dla każdego. To obecne zezwala na niedozwolone praktyki. „Abusus non tollit usum” „Actio personalis moritur cum persona” „Aequitas sequitur lege” „Alienus dolus nocere alteri non debet” „Alienus dolus nocere alteri non debet” Większośc to ciche przyzwolenie na łamanie prawa. Czy dłużnik może być też pokrzywdzony i poszkodowany ? Dłużnik powinien oddać dług lecz ten (rzeczywisty)
  Dalej już nie zamierzam z panem polemizować pisz sobie człowieku co chcesz, o czym chcesz lecz sam zwróć uwagę na to jaka jest rzeczywistość, nie fikcja. Każda sprawa ma złe lub dobre zakończenie.

  • Tylko poza „leceniem na marginesach” i wymysłach typu 3.000 zł —> 30.000 zł i coś tam jeszcze, czego nie rozumiem to nadal nie wiem co to ma wspólnego z tematyką artykułu, pytaniami czytelników i moimi odpowiedziami?

   Podziwiam za długie lanie wody ale raczej bez jakiegoś sensu…

 112. komornik mi zajął konto a mi tylko na konto wpływa zasiłek rodzinny,pielęgnacyjny i fundusz alimentacyjny i mam pytanie czy to komornik może mi zająć

 113. Co sie dzieje w przypadku gdy w momencie proby zajecia przez komornika jakiejs okreslonej kwoty na koncie dluznika,na koncie jest zero srodkow i stan ten utrzymuje sie przez dluzszy czas ? Czy bank moze zablokowac konto na ktorym nie ma nawet złotowki?

 114. Witam mam pytanie tydzien temu zajęto mi na koncie kwotę 8000 tysięcy z 10000 .dodam że konto mam wspólne z byłym partnerem .Czy komornik mógł zablokować ta kwotę bez dostarczenia uprzednio pisma do mnie lub współwłaściciela o zajęciu komorniczym? Z banku udało mi się jedynie uzyskać dane komornika który niestety nie chciał mi udzielić informacji czemu zajął moje oszczędności .Kazał mi przyjechać do Żor żeby udzielić mi informacje dotycząca zajęcia dodam że mieszkam w Łodzi wiec to lekkie przegięcie. Dodam że ja napewno nie mam żadnych nie zapłacony zobowiązań względem banków itp itd.Czy mógł zająć całą kwotę czy nie powinien jej podzielić na pół jeśli domniemany dług dotyczy mojego współwłaściciel konta .Co robić jakie pismo wystosowac .Dodam że pieniądze wciąż figurują na koncie tylko zablokowana jest ich wyplata

 115. Witam
  Splacam zadluzenie u komornika, wyrazil zgode na raty. Prosilam zeby odblokowal moje konto bankowe na co nie wyrazil zgody i dostalam jeszcze pismo ze wystapi o zajecie zwrotu z urzedu skarbowego. Pewnie z pensji tez bedzie potracona pewna kwota. Czy w takim przypadku jest sens dobrowolnej splaty?

 116. Komornik z pensji 1950 pobral kwote 1525 zl mimo iz wplacilam umowiona rate 200 zl pare dni wczesniej! Zostalam bez srodkow do zycia. Nie sposob sie porozumiec z panem Marcinem Pienkosiem( komornikiem) powinnam raczej powiedziec zlodziejem bo jawnie mnie okradl! Jego konsultanci sa niekompetetni i dosc ze sie nie przedstawiaja na poczatku rozmowy to jak sie czlowiek domaga jakiegokolwiek wyjasnienia to sie poprostu rozlaczaja!!! Nie uchylam sie od splaty zadluzenia a to co robia jest zwyczajnie nielegalne. Nawet pani w banku byla zszokowana ta sytuacja. Co mam zrobic w tej sytuacji???

 117. co mam zrobić . Komornik zajął mi pieniądze na koncie po fakcie gdy byłam u niego i wysłał pismo do bank o nie zajmowanu jak przekroczy kwote.. Bank uwzględnił reklamację i oddała spowrotem na konto. Po 4 miesiącach przyszło mi znowu pismo od banku „komornik już zadysponowoł pieniądze przelane przez bank dla wierzyciela i teraz musze oddać bankowi spowrotem w ciągu 14 dni . jest to pokaźna kwota więc mam problem . Spłacam jeszcze komornika i teraz będę musiała spłacić bank

   • ponieważ oddałał komornikowi zajęte mi z konta pieniądze , a po reklamacji napisanej przeze mnie oddała równiez mnie licząc że komornik odda pieniądze . Komornik nie oddała bankowi wiec bank daną kwote dał mi i komornikowi.

    • No to bank się trochę przeliczył. To się nazywa kompensacja zobowiązań. Z prawnego punktu widzenia w sumie bank ma prawo się domagać tych pieniędzy.

     Jeżeli to duża kwota to można prosić bank o rozłożenie na raty – raczej bank nie będzie robił problemów…

 118. Czy komornik moze mi zabrac z konta kazdą kwote pieniedzy.Czy tylko od kwoty powyzej 75% minimalnej pensji? Czy to prawda ze niektore banki ktore nie posiadaja odzialow, lub maja ich b.malo np.Volskswagen Bank,Nest Bank dozwalaja na operacje na koncie(wyplaty z bankomatow,przelewy) do kwoty 75% minimalnego wynagrodz/mies bez koniecznosci wizyty w oddziale

  • To zależy raczej od systemu bankowego niż wielkości banku. Ale wiek, że tak jest.

   Nie mam wiedzy na ten temat ale zawsze albo można zadzwonić na infolinię danego banku i zapytać albo poszukać informacji na ten temat na internecie.

 119. Witam mam konto zajęte przez komornika na które wpływają środki mojego ojca..okazało się że komornik zabrał pieniądze nie należące do mnie..czy może tak zrobić?mogę je jakoś odzyskać?

 120. Witam.Mam pytanie.Jeśli jesli mam zadłużenia a konto otworzylam dopiero w grudniu 2016 roku i dopiero podalam nr konta do MOPSU w tym miesiącu,to czy moze mi zająć konto.Jeśli juz dawno nie dostawalam zadnego pisma od wierzycielCzy taka informacja ze dłużnik ma juz konto w banku odrazu jest skierowana do komornika?I czy komornik może zająć świadczenia na dzieci bo tylko za swiadczenia wpływają na konto i to dopiero od marca tego roku.
  Proszę o odpowiedź.Pozdrawiam

  • Jak najbardziej może zająć. Bank nie kieruje pisma do komornika, to komornik sprawdza co jakiś czas w systemie OGNIVO czy takie rachunek nie został otworzony. Domyślam się, że te wpływ są niższe niż najniższe wynagrodzenie więc raczej nie ma się czym przejmować.

 121. A jak sie ma ta kwota wolna od zajec przy koncie wspolnym gdzie dluznikiem jest tylkojedno z malzonkow.tzn komornik potraca mi juz 25 % z emerytury i dostaje na konto 1400 zl czyli wolne od zajec ale na to konto wplywa tez emerytura meza w kwocie 2000 zl (maz nie jest dluznikiem) to oznacze ze komornik moze ja cala zabrac? czy jest bezpieczna

  • Całe nie ale te pieniądze nie są bezpieczne.

   Proponuję założyć drugie konto bankowe w takiej sytuacji. Komornik nie bada wpływów na konto tylko dzieli środki znajdujące się na koncie na połowę i uznaje (zgodnie z prawem), że połowa jest dłużnika.

 122. Tylko w tej sytuacji jak potraci 25 % z emerytury i polowe srodkow z konta to kwota ta bedzie wyzsza niz dlug. Kwota zadluzenia zostala wplacona na konto komornika i do splaty zostaly jeszcze jakies koszty a mimo to komornik wyslal zajecie do Zus i banku nie bardzo to rozumiem. Ile czas komornik ma na odblokowanie konta po splacie zadlizenia?

 123. Komornik nie może zająć konta karty kredytowej. Więc można jej używać i ją uzupełniać. A co jeśli uzupełni się tę kwotę z nadwyżką. Będzie np. 500zł na plusie. Komornik sie do tego dobierze czy nawet nie będzie wiedział o tym koncie karty kredytowej?

 124. Witam. Mam pytanie, dowiedzialam sie dzis, od wierzyciela (zwracalam sie z prosba o raty), ze mam juz kontaktowac sie z komornikiem (napisalam oczywiscie, tez z prosba o raty, czekam na odp), pytanie brzmi: czy jesli komornik nie zgodzi sie na raty i zajmie moj rachunek bankowy, to co moze zajac? Tzn, mam kredyt w koncie i limit w koncie, ktory pokrywa wplyw wynagrodzenia, czyli w sumie jest na minus caly czas. Wynagrodzenie moje to 1400 zl + 1100 zl wynagrodzebia taty, to wplywa w dwoch roznych terminach. Zadluzenie to ok 2tys. Nic poza tym co mies nie wplywa. Pytam, gdyz nie wiem na co sie nastawic.

  • Jak jest cały czas limit w użyciu i nie ma pieniędzy na plusie to komornik nic nie odzyska choć konto może zająć.
   Martwiłbym się raczej tym, że bank może wypowiedzieć/nie przedłużyć umowy kredytowej. Miejmy nadzieje, że z komornikiem uda się dogadać i rozłożyć płatność na raty bez wysyłania zajęć i egzekucji.

 125. Jeśli chodzi o przedluzenie umowy limitu, to była na poczatku kwietnia przedluzana z automatu i pobrana opłata. Raty kredytu także ida automatycznie. Dziekuje za odp, uspokoilam sie. Czekam na odp pani komornik, dodzwonic sie nie moge. Pisma zadnego nie mam, wiec to ze sama sie dowiedzialam i odezwalam chcac to splacic, to moze zadziala na plus.

 126. Prosze o porade. Mialem konto w BGZ. Niestety kilka lat temu wszedl mi na nie komornik i zabral dostepne wowczas srodki. Od tamtego czasu nie korzystalem z danego konta bankowego ani nie otworzylem innego. Wyjechalem z kraju. Za kilka dni spodziewam sie gotowki, ktora niestety bede musial przyjac na konto a potem dopiero wyplacic. Teraz pytanie. Gdzie najlepiej albo jak otworzyc konto aby komornik mi go nie namierzyl a ja mogl bym spokojnie wyplacic pieniadze. Pozdrawiam

 127. Mój komornik zgodził się na dobrowolne splacanie w ratach mojego zadluzenia. Ale zajął też częściowo konto. Jak dowiedziałam się w banku zajęte bedzie wszystjo pow.1500zl ( taki mam limit w koncie, w uzyciu caly czas). Moje pytanie: jak 30go wplynie wynagrodzenie taty ok 1100zl a 10go moje ok 1400zl to rozumiem, ze moge to wyplacic spokojnie?

 128. witam. mam pytanie trochę czasu temu udostępniłem siostrze swoje konto bankowe ale bez żadnych wpisów w banku..mam blokadę na koncie i dziś przyszło wynagrodzenie za pracę mojej siostry(najniższa krajowa) w Srodkach dostępnych może wypłacić tylko 50 zł bo całą resztę zajął komornik czyli 1427,79 czy tak może zabrać najniższą krajową? proszę o odpowiedz co w danej sytuacji mogę zrobić by kasa wróciła do siostry

 129. Witam co w takiej sytuacji jesli na moje kato wplyna pieniadze dla meza z tyt.odszkodowaniac a maz nie jest dloznikiem tylko ja?a podal moje kato bo nie posiada swojego i co jesli na kacie jest blokada?

 130. Witam, proszę o informację w jaki sposób brane jest pod uwagę miesięczne saldo na kocie kiedy jest na nim zajęcie przez komornika?. Chodzi o wypłaty z bankomatu i saldo jakie pozostało po transakcji.
  Moja mama ma zajęcie konta bankowego przez komornika, zarabia najniższą krajową. W maju miała wpływ wynagrodzenia 1200zł, pensja wypłacana jest u niej zawsze na koniec m-c. Środki z konta wypłaciła z bankomatu ostatniego dnia maja (wypłaciła 1000zł), pozostało jej na koncie 200zł , ale bank zaksięgował tą transakcję dopiero z początkiem czerwca więc saldo na koncie rownało się te 200zł.
  Na koniec czerwca ponownie otrzymała wynagrodzenie ok.1450zł. Komornik potrącił więc pod koniec czerwca z jej konta ok 200zł.
  Tu więc moje pytanie, czy kwota wolna od zajęcia komorniczego (obecnie 1500zł) ustalana jest jedynie na podstawie salda wpłat w danym m-c?, czy środki, które pozostały u mamy na koncie- te 200zł, z poprzedniego m-c dały wyższe saldo i dlatego komornik potrącił jej tą nadwyżkę?

 131. Witam
  jesli mam wykorzystany limit w koncie i wpłynely mi pieniadze w wysokosci 2400 zl ,czy te pieniądze nie powinny byc wykorzystane na uzupełnienie limitu ? Bank wypłacił komornikowi niecale 800 zł.

 132. Witam, mam komornika którego spłacać powoli mam pytanie pani z ops powiedziała że mam otworzyć konto socjalne by tam były wpływy z ops ,środki te nie lpslwgaja zajęciem komorniczym z tego co rozumiem nawet jeśli przekroczą średnią krajową tak,czy mam zgłosić komorników że otwatlam nowe konto z mopsu

 133. dzień dobry, po 15 latach dostałam pismo już z egzekucją zajęcia mojego konta. nic wcześniej o moim zadłużeniu nie wiedziałam i nie zdążyłam odpowiednio zareagować. komornik wziął z mojego konta kwotę 1300zł. 15lat temu dwa razy pojechałam bez biletu. czy mogę jeszcze coś teraz zrobić?? chciałam odwoływać się do ZTM ale czy nie jest za późno???

 134. Witam. Moja mama ma problem… a mianowicie kiedyś była w związku małżeńskim zaciągnęła kredyt odnawialny razem z moim ojcem który stał się współwłaścicielem konta. Rodzice po paru latach życia wzięli rozwód. Następnie ojciec miał wskazane płacić na mnie alimenty, których nie płacił i dostawałam je przez fundusz alimentacyjny. Mama nie spłaciła tego kredytu odnawialnego bo nie miała takiej możliwości i niestety ojciec widniał jako współwłaściciel konta bo tylko po przez spłatę kredytu można było go wywalić z tego konta. Dzisiaj mama próbowała wypłacić wypłatę z konta i niestety Pani w kasie powiedziała że konto jest zablokowane przez komornika za alimenty ojca. Jutro mama idzie do komornika i do banku jeszcze raz bo dzisiaj już zamykali 🙁 co ma robić, czy możliwe żeby pozbawili ją wypłaty ? czemu ma płacić za długi swojego męża. Ojciec nie wpłaca na te konto pieniędzy jedyny wpływ to mamy wypłata.

  • Z banku Pani Mama nic nie dostanie. Niestety tutaj przeważyła nieroztropność i brak uregulowania sprawy przez ten czas. Niestety było pewne że tak to się skończy.

   Najlepiej jakby Pani mam przeniosła ten limit na inne konto (o ile ma zdolność kredytową) a te konto spłaciła i zamknęła. Niestety pieniądze na tym koncie są traktować w połowie jako własność Pani Ojca. Najlepiej wszystkie wpływy przenieść na inne konto.

 135. A jest możliwość że komornik odda część zatrzymanych pieniędzy? Bo zabrał mamie środki do życia. Mama zmieniła już w pracy i wypłata będzie wpływać na inne konto.

 136. Witam mam pytanie czy można zwiększyć kwotę wolna od zajęć???? W pko bp?? Mam zajęcie komornicze na koncie przez komorników na konto wpływa 1500zł reszta idzie do komornika 1500zł następne a jeszcze bank pobiera mi ratę 1400zl i tak mi zostaje 100zł co można zrobić w tym przypadku proszę o pomoc

 137. Witam posiadam komornika sądowego który co miesiąc zostawia mi najnisza krajowa. W tym miesiącu zrobił inaczej mianowicie zamiast raz wziąść z konta to zabiera codziennie po trochu w jeden dzień nawet wziął niecałe dwa złote i za każdym razem ta prowizja czy on wogole może w ten sposób postępować???

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.