Ubezpieczenie od utraty pracy – wszystko co powinieneś wiedzieć

ubezpieczenie od utraty pracy

Witam. Tym razem nie będę pisał o kolejnych ofertach depozytowych ale dotknę tematu, który dotyczy kredytów gotówkowych, kredytów hipotecznych oraz kart kredytowych. Właśnie ubezpieczenie od utraty pracy jest proponowane klientom banków, którzy biorą w tych bankach kredyty. Ubezpieczenie od utraty pracy to takie ubezpieczenie w którym ubezpieczyciel zobowiązuję się do spłaty określonych liczby rat kredytowych w przypadku utraty przez nas pracy. Brzmi bardzo dobrze. Ale diabeł tkwi w szczegółach, których jest bardzo dużo. I większość osób, które płaci składki za takie ubezpieczenie pewnie nie ma o nich pojęcia. Postaram się zwrócić uwagę właśnie na te szczegóły o których każdy powinien wiedzieć.

Na początek o cenie takiego ubezpieczenia. Tego tematu nie poruszam – kwestia względna. Z reguły przy kredycie gotówkowym banki dają wybór – albo prowizja albo ubezpieczenie i brak prowizji (lub o wiele niższa prowizja). Banki wręcz narzucają taki wybór. Moja narzeczona starała się o kredyt hipoteczny i miała wybór: albo ubezpieczenie na życie i od utraty pracy albo prowizja i wyższa marża. Bardziej opłacało się z ubezpieczeniem – różnica była bardzo duża.

Dlaczego tak jest, że banki wręcz narzucają takie ubezpieczenia? To proste – większość składki, którą płacimy za takie ubezpieczenie trafia w ramach prowizji do banku. Banki wolą udzielać kredyty z ubezpieczeniami, ponieważ jest to dla nich dodatkowy dochód. Tyle i tylko tyle. A klienci taki stan traktują jako dodatkowy koszt ponieważ wybór jest pomiędzy prowizją a ubezpieczeniem, która także traktowana jest jako prowizja. Dodatkowo w naszym kraju świadomość ubezpieczeniowa jest bardzo niska i dominuje podejście „jakoś tak będzie”. Ale to już temat na zupełnie inny artykuł.

ubezpieczenie od utraty pracy ochrona

Przechodząc do konkretów. Ubezpieczenie od utraty pracy powinno nas chronić jako kredytobiorców w przypadku utraty pracy. Ubezpieczyciel bierze na siebie wtedy spłatę określoną liczbę rat. Ale magiczna formułka „od utraty pracy” jest bardzo mocno ograniczona warunkami określonymi w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU). Z reguły powinniśmy być zatrudnieni na umowę o pracę (czasami wręcz na czas nieokreślony) a wypowiedzenie powinno nastąpić z inicjatywy pracodawcy. Zakończenie współpracy z obecnym pracodawcą za porozumieniem stron sprawia najczęściej, że ubezpieczenie od utraty pracy nie działa. Ale o tym na pewno pracownik banku nie powie…

Ubezpieczenie od utraty pracy prześwietlę na przykładzie trzech największych w Polsce banków: PKO BP, PKO S.A. oraz BZ WBK. Na „warsztat” biorę wybrane Ogólne Warunki Ubezpieczenia do wybranych kredytów gotówkowych dotyczące utraty pracy. Skupiam się tylko na części dotyczącej utraty pracy – o innych ubezpieczeniach (na życie, niezdolności do pracy) napiszę innym razem. Z konieczności pomijam pewne kwestie i trochę upraszczam. Jeżeli ktoś posiada takie ubezpieczenie nawet w innych bankach proponuję przeczytać. Warto wiedzieć za co się płaci.

Na początek kilka ogólnych faktów na które należy zwrócić uwagę. Na pewno karencję – z ubezpieczenia można skorzystać najczęściej dopiero po upływie określonej liczbie dni. W przypadku utraty pracy ubezpieczyciel nie spłaci od razu za nas całego kredytu ale określoną liczbę rat. W przypadku kart kredytowych jest to wysokości kwoty minimalnej na dzień wystąpienia zdarzenia (utraty pracy). Niektóre banki wymagają umowy o pracę na czas nieokreślony. Odpadają umowy o dzieło i zlecenia. Mimo, że w OWU napisane jest, iż ubezpieczyciel spłaca raty to z reguły jest trochę inaczej. Ubezpieczyciel po otrzymaniu dokumentów wypłaca równowartość raty kredytowej na wskazany przez nas rachunek.

Ubezpieczenie od utraty pracy w PKP BP

Na początek: czy was też denerwuję pożyczka z mini ratką – oprocentowanie 6,99% ale prowizja to już 9,99%. Wysokością prowizji bank się nie chwali. Specjalne warunki – dobre sobie. Ale wracając do tematu. Ubezpieczenie od utraty pracy (w PKO BP ubezpieczenie od utraty dochodu) zapewnia STU Ergo Hestia. Tutaj w przypadku utraty pracy ubezpieczyciel zobowiązuje się wypłacić do 12 rat wynikających z harmonogramu spłat pożyczki. Jest to tzw. suma ubezpieczenia. Jeżeli w ramach ochrony ubezpieczeniowej ubezpieczeniem objęte są dwie osoby to ubezpieczyciel wypłaci tylko połowę raty.

Utrata pracy rozumiana jest jako rozwiązanie przez pracodawcę stosunku pracy (umowy), wygaśnięcia stosunku pracy na skutek śmierci pracodawcy (gdy jest on osobą fizyczną), ogłoszenia przez pracodawcę upadłości lub zakończenia przez pracodawcę działalności gospodarczej. W celu wypłaty świadczenia należy uzyskać status bezrobotnego w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Czyli zarejestrować się w Powiatowym Urzędzie Pracy (PUP). W grę nie wchodzą umowy o dzieło, umowy zlecenia, umowy agencyjne, kontrakty żołnierskie lub marynarskie. Ubezpieczenie od utraty pracy obowiązuje dopiero po 60 dniach po starcie ubezpieczenia.

Ubezpieczenie nie obowiązuje w przypadku rozwiązania umowy o pracę na wniosek ubezpieczonego, za porozumieniem stron, wygaśnięcia umowy o pracę. Ubezpieczenie także nie obowiązuje kiedy straciliśmy kolejny raz pracę a nie minęło jeszcze 60 dni o poprzedniej utraty pracy. Jeżeli spełnimy wszystkie warunki to otrzymamy do 6 rat za każdym razem kiedy straciliśmy pracę – maksymalnie do 12 rat w trakcie trwania umowy pożyczki.

Aby otrzymać świadczenie z ubezpieczenia należy zgłosić roszczenie na odpowiednim formularzu dołączając zaświadczenie o uzyskaniu statusu osoby bezrobotnej (lub poszukującej pracy), ostatnią umowę o pracę, ostatnie świadectwo pracy, kopię umowy pożyczki, harmonogram spłat oraz, co najważniejsze: przed każdorazową wypłatą świadczenia miesięcznego potwierdzenie z Urzędu Pracy o pozostawaniu bezrobotnym za okres, w którym przypada termin płatności raty. Jeżeli będą potrzebne inne dokumenty to ubezpieczyciel ma prawo o nie poprosić. Świadczenie (rata) zostanie wypłacona maksymalnie po 30 dniach od momentu otrzymania kompletu dokumentów.

Ubezpieczenie od utraty pracy w Banku PEKAO

Tutaj także zacznę od marudzenia. Czy nie denerwują was reklamy Pożyczki Ekspresowej w Banku PEKAO? Szczególnie te niespełnione marzenia w muzeum. Nie wierzę, żeby chociaż jedna osoba po obejrzeniu tej reklamy zdecydowała się udać do banku. Ale wracając do tematu. Ochronę ubezpieczeniową od utraty pracy w Banku PEKAO zapewnia także Ergo Hestia. To duże ułatwienie dla mnie bo warunki są bardzo podobne. A dla Ergo Hestii dobry interes bo obsługuje dwa największe banki.

Różnic jest kilka ale za to bardzo istotnych. Aby skorzystać z ubezpieczenia od utraty pracy należy posiadać umowę o pracę na czas nieokreślony. To bardzo ważna różnica. Drugą różnicą jest konieczność zarejestrowania się w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna ale z prawem do zasiłku. W PKO BP takich wymagań nie ma. Ubezpieczyciel wypłaci maksymalnie do 6 raty w przypadku utraty pracy, ale zaprzestanie wypłat rat w przypadku utraty przez nas prawa do zasiłku dla bezrobotnych. 6 rat przysługuje w każdym z 36 miesiącach trwania umowy ubezpieczenia. Czyli suma ubezpieczenia odnawia się po 36 miesiącach.

Do ubezpieczenia mogą przystąpić dwie osoby. Jeżeli pracę straci jedna osobą to ubezpieczyciel nie dzieli rat na połowę, jak to robi w przypadku pożyczki w PKO BP. Dokumenty potrzebne do udokumentowania utraty pracy są takie same jak w przypadku pożyczki w PKO BP. Wyjątkiem jest konieczność dostarczenia dowodu pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Ochrona z tytułu utraty pracy zaczyna się dopiero po 90 dniach od momentu przystąpienia do ubezpieczenia. Warunki ubezpieczenia wydają się być gorsze niż w przypadku PKO BP a ubezpieczyciel przecież ten sam.

Ubezpieczenie od utraty pracy w BZ WBK

Ochronę ubezpieczeniową w BZ WBK zapewnia BZ WBK-Aviva. W przypadku ubezpieczenia w BZ WBK za utratę pracy uznaje się rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę. Nie musi być to umowa na czas nieokreślony. Ubezpieczyciel wypłaci maksymalnie do 12 rat kredytu pozostających do spłaty. Do uzyskania świadczenia konieczne jest zarejestrowanie się w Urzędzie Pracy z prawem do zasiłku dla bezrobotnych. Jeżeli skończy się prawo do zasiłku ubezpieczony nadal będzie pozostawał bezrobotny to ubezpieczyciel także nadal będzie wypłacał kolejne raty.

Wypłata raty następuje za każde 30 dni kiedy jesteśmy zarejestrowani w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna. Nie ma żadnego okresu karencji jak to jest w PKO BP i Banku PEKAO. Pozostałe warunki są praktycznie takie same jak w przypadku ubezpieczenia w PKO BP. Gdyby nie warunek uzyskania prawa do zasiłku ubezpieczenie w BZ WBK byłoby lepsze od ubezpieczenia w PKO BP. Z drugiej strony w BZ WBK można liczyć na 12 rat po utracie pracy…

Podsumowanie

To by było na tyle. Jak widać ubezpieczenie od utraty pracy w każdym banku różni się znaczącą. Pominąłem świadomie osoby, które otrzymują dochody z renty, emerytury lub działalności gospodarczej. Podstawą z zasady jest umowa o pracę wypowiedziana przez pracodawcę. Utrata pracy przez podpisanie porozumienia stron uniemożliwia skorzystanie z ubezpieczenia. Należy pamiętać, że swoje roszczenie należy udokumentować przesyłając odpowiednie dokumenty. Ale należy także pamiętać, że ubezpieczenie od utraty pracy jest ubezpieczeniem dobrowolnym – nie ma opłaty składki – nie ma ochrony.

I najważniejsze. We wszystkich OWU jest napisane, że wypłata następuję zgodnie z harmonogramem w wysokości raty kredytu. Niektórzy myślą, że jeżeli już zapłacili to nic się nie należy. Zgodnie z prawem takie roszczenia przedawniają się dopiero po 3 latach. Więc jeżeli ktoś stracił pracę, ale nigdzie tego nie zgłaszał bo radził sobie ze spłatą kredytu powinien jak najbardziej ten fakt zgłosić. To nie jest ubezpieczenie OC – nie ma miejsce na kombinację i jeśli warunki są spełnione to wypłata świadczenia na pewno będzie. W końcu składka za ubezpieczenie została zapłacona.

Inna zasada dotycząca ubezpieczeń. Nie zawsze w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu dostaniemy zwrot za niewykorzystany okres ubezpieczenia. A raczej dostaniemy zwrot ale najczęściej należy dodatkowo umowę ubezpieczenia wypowiedzieć. Inaczej ubezpieczenie nadal trwa mimo, iż kredy został już spłacony. Jeżeli ktoś dobrnął do tego momentu i ma jakieś pytania to zachęcam do ich składania w komentarzu lub przesyłania na @. Informacje na stronie O mnie. Zachęcam także do zapoznania się z podobnymi artykułami w zakładce Porady. Z góry przepraszam za ewentualne pomyłki i przeoczenia – OWU starałem się przejrzeć dokładnie i wnikliwie.

34 Komentarze

 1. Witam. A co w przypadku jeżeli pracodawca wypowiedział mi umowe o pracę bez podawania przyczyny, tak poprostu. Umowa była traktowana jako bezterminowa a była na 20lat. W chwili obecnej jestem na zwolnieniu więc ZUS wypłaca mi 80% wynagrodzenia, ponieważ jestem na zwolnieniu, nie jestem zarejestrowany w Urzędzie pracy jak sie to ma do ubezpieczenia od utraty pracy??? Kredyt mam w banku PEKAO s.a – hipoteczny, i ubezpieczenie w przypadku utraty pracy również. Kiedy mogę skorzystać z ubezpieczenia? I czy tylko jednorazowo. Czy jak się zatrudnie i ponownie strace pracę to można jeszcze drugi raz skorzystać z ubezpieczenia od utraty?

 2. Jeżeli umowa była na 20 lat więc pewnie będzie traktowana jako czasowa. Pewnie…

  Nie można być jednocześnie niezdolny do pracy oraz utracić pracę. Ubezpieczyciele wymagają zarejestrowania w UP żeby fakt utraty pracy i bezrobocie był udowodniony. Więc trzeba poczekać aż skończy się niezdolność do pracy i wtedy się zarejestrować.

  Co do dalszych pytań – nie wiem? Wszystkie odpowiedzi są do uzyskania w OWU lub na infolinii ubezpieczyciela. Należy zadzwonić i po prostu zgłosić takie roszczenie i trochę podpytać. To nic nie kosztuje. Domyślam się, że jest ograniczenie do kilku zdarzeń w trakcie trwania umowy.

 3. Witam. Spłacam kredyt hipoteczny w banku BPH i mam ubezp. Assistance i ubezp. od utraty pracy. Chciałabym zrezygnować z obu, czy jest to możliwe? co mam zrobić ? kredyt spłacam od 2006r

 4. Witam. A co jeśli posiadam takie ubezpieczenie w PKO BP ale nie mam i raczej mieć nie będę żadnego kredytu? Na infolinii pani mówiła ze to nie ma żadnego znaczenia ale sama już nie wiem czy kasa nie idzie w błoto.

 5. A to zależy jakie to ubezpieczenie.

  Banki posiadają w swojej ofercie takie pakietowe ubezpieczenia płatne kilka albo kilkanaście złotych miesięczne. Nie muszą być one związane z kredytem. W razie utraty pracy można wtedy liczyć na wypłatę świadczenia.

 6. Witam,mam pytanie,mam kredyt hipoteczny wraz z ubezpieczeniem w intrrysk od utraty pracy,prace stracilam rok temu, znajomi podsuneli mi pomysl z skorzystania z tego ubezpiecznia, jestem już zarejestrowana jako osoba bezrobotna od roku,czy czas jak długo jest się osoba bezrobotna ma wpływ na to czy zostanie wypłacone świadczenie od utraty pracy,nigdzie nie znalazlam zapisu odnośnie takiej sytuacji.Dziękuje z góry za odpowiedź.

 7. Witam,
  w 2010 roku zaciągnęłam kredyt w Banku PEKAO SA, spłaciłam kredyt w roku 2015 r. Kredyt był zaciągnięty na 25 lat, spłaciłam go w 5 lat. Czy w moim przypadku mam szansę na zwrot składki ubezpieczeniowej z ubezpieczenia dołączonego do kredytu za niewykorzystany okres ochrony i jak to załatwić

 8. mam kredyt w PKO BYŁAM ZAREJSTROWANA JAKO BEZROBOTNA BEZ PRAWA DO ZASIŁKU TERAZ JESTEM CAŁKOWICIE NIEZDOLNA DO PRACY STWIERDZONE PRZEZ ZUS JEDNAK OSTATNIE 5 LAT PRZEPRACOWAŁAM WE WŁOSZECH I MUSZĘ CZEKAC NA RENTĘ Z TAMTĄT CZY HESTIA POMOZE PRZY SPŁACIE KREDYTU DO MOMENTU WYJAŚNIENIA SPRAW WŁOSKICH INSTYTUCJI?

 9. witam od wrzesnia 2015rpracodawca po18latach zwolnil mnie za porozumieniem stron dobrze zarabialam wiec zaciaglam w 3 bankach kredyt przez 3 miesiace bylam bez mozliwosci do zasilku obecnie otrzymuje zasilek ale mam juz zablokowane konto gdzie nie moge pobrac smiesznego zasilku poniewaz mam komornika jestem w wieku 54 i boje sie ze nie podolam dokonac zaleglych rat co mam zrobic

 10. chyba mam juz depresje bo mam kretyt na kwote70 tys zostalam zwolniona przez pracodawce po18 latach obecnie jestem na zasilku smiesznej kwoty mam na glowie juz komornika zamieszkuje w Czestochowie gdzi ide ajlejami spotykam same banki oraz chwilowki i kuszace ludzi zdesperowanych a juz nie wspominam reklamy w telewizji na ten widok dostaje gesiej skory

 11. Witam , mam kartę kredytową PKO BP (prywatna )i działalność gospodarcza którą musze zakończyć i ogłosić upadłość konsumencką Czy obejmie mnie ubezpieczenie od utraty pracy ?

 12. Witam. Prowadziłem działalność gospodarczą . Mam 2 kredyty ubezpieczone. Zakończyłem działalność i jestem na bezrobotnym z prawem do zasiłku. Jak i kiedy złożyć wniosek do ubezpieczyciela o spłatę kredytu. Z góry dziękuję za informację

 13. Dostałam wypowiedzenie o prace z podaniem przyczyny redukcja etatu , wypowiedzenie trwało 3mies czyli zakończyłam prace 30 czerwca. Zapomniałam o ubezpieczeniu od utraty dochodu i rata kredytu zeszła 15 lipca i 15sierpnia. Czy teraz moge skorzystać z tego ubezpieczenia?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.