Produkt Strukturyzowany TOP 100 Dywidenda II w Credit Agricole

produkt strukturyzowany TOP 100 Dywidenda II

Prawie rok temu pisałem o Produkcie Strukturyzowanym Euro Top 30 w Credit Agricole. Bank ten oferował 3-letnią strukturę opartą na spółach „dywidendowych” ze strefy Euro. Obecnie w ofercie Credit Agricole dostępny jest 4-letni Produkt Strukturyzowany TOP 100 Dywidenda II oparty na indeksie 100 światowych spółek z najwyższą stopą dywidendową z ochroną kapitału na koniec trwania inwestycji. To ciekawa propozycja dla szukających alternatywy dla coraz słabiej oprocentowanych lokat bankowych. Oferta ważna jest dosyć długo, bo aż do 26.08.2016 r.

Produkt Strukturyzowany TOP 100 Dywidenda II – najważniejsze cechy:

  • 4-letni okres inwestycji – od 27.08.2016 r. do 21.09.2020 r.
  • Okres subskrypcji do 26.08.2016 r.
  • 100% gwarancji ochrony kapitału na koniec inwestycji minus opłata wstępna.
  • Minimalna kwota inwestycji – 3.000 zł.
  • Opłata wstępna – 2%.
  • Opłata likwidacyjna – 1%.
  • Od zysku pobierany jest podatek „belki”.
  • Inwestycja dla osób w wieku 18-75 lat.

Produkt Strukturyzowany TOP 100 Dywidenda II prowadzony jest w formie ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK). Zysk z Produktu Strukturyzowanego TOP 100 Dywidenda II zależny będzie od notowań indeksu bazowego STOXX Global Select Dividend 100 (zwanego dalej indeksem). W skład indeksu wchodzi 30 spółek europejskich, 40 spółek amerykańskich i 30 spółek z regionu Azja-Pacyfik. Potencjalny zysk będzie wynosił 85% wzrostu wyżej wymienionego indeksu po 4 latach. Czyli potencjalny zysk ograniczony jest do wartości 85% wzrostu indeksu bazowego.

produkt strukturyzowany TOP 100 Dywidenda II

Start Produktu TOP 100 Dywidenda II nastąpi tak naprawdę 09.09.2016 r. – wtedy zostanie ustalona wartość początkowa indeksu STOXX Global Select Dividend 100 jako średnia arytmetyczna wartości tego indeksu z trzech kolejnych dni roboczych: 12-14.09.2016 r. Następnie nastąpią 4 obserwacje w dniach: 08.09.2017 r., 07.09.2018 r., 09.09.2019 r. oraz 09.09.2020 r. Zysk z inwestycji w Produkt Strukturyzowany TOP 100 Dywidenda II będzie wynosił 85% średniego zwrotu ze wzrostu indeksu (STOXX Global Select Dividend 100), czyli średniej arytmetycznej z czterech rocznych wartości zwrotów z indeksu w stosunku do jego wartości początkowej. Jeżeli ta stopa zwrotu będzie ujemna to otrzymamy po 4 latach zainwestowany kapitał pomniejszony o potrąconą opłatę wstępną.

Produkt Strukturyzowany TOP 100 Dywidenda II – przykładowe scenariusze:

produkt strukturyzowany TOP 100 Dywidenda II

produkt strukturyzowany TOP 100 Dywidenda II

produkt strukturyzowany TOP 100 Dywidenda II

Produkt Strukturyzowany TOP 100 Dywidenda II jest w formie ubezpieczenia na życie więc w przypadku śmierci ubezpieczonego osoby uposażone lub spadkobiercy otrzymają świadczenie w wysokości 100,20% wpłaconej kwoty. Jeżeli zdecydujemy się na wcześniejszą rezygnację to zostanie pobrana opłata likwidacyjna w wysokości 1%. Ubezpieczycielem jest CALI Europe S.A., Oddział w Polsce a składka inwestowana jest w Certyfikaty notowane na giełdzie w Luksemburgu.

Podsumowując Produkt Strukturyzowany TOP 100 Dywidenda II w Credit Agricole to ciekawa propozycja. Boli opłata wstępna w wysokości 2%. Okres trwania inwestycji to dokładnie 4 lata i 26 dni. Potencjalny zysk ograniczony jest do 85% wzrostu indeksu skupiającego spółki o najwyższych stopach dywidend, czyli w porównaniu do poprzednio opisanej propozycji nie jest złym współczynnikiem. O standardowych lokatach w Credit Agricole pisałem przy okazji Lokaty Piłkarskiej tutaj. Potencjalnym zainteresowanym przypominam o bardzo dobrej akcji Credit Agricole z premią 250 zł za przeniesienie konta – szczegóły tutaj:

TOP 100 Dywidenda


Na koniec wszystkich zainteresowanych aktualną ofertą najlepszych lokat, oraz tych, którzy trafili tutaj przypadkowo po pewnym czasie zapraszam do przejrzenia najnowszych, zawsze aktualnych rankingów: zestawienia najlepszych lokat, rankingu lokat krótkoterminowych, rankingu lokat długoterminowych, rankingu kont oszczędnościowych oraz rankingu lokat i kont oszczędnościowych w walutach. Zapraszam także do przejrzenia zestawienia najlepsze promocje bankowe.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.