Produkt Strukturyzowany Euro Top 30 w Credit Agricole

produkt strukturyzowany Euro Top 30 Credit Agricole

Witam. W drugiej połowie miesiąca postanowiłem prześwietlić dostępne w bankach lokaty strukturyzowane oraz produkty inwestycyjne. Na kolejny rzut idzie Produkt Strukturyzowany Euro Top 30 w Credit Agricole. Euro Top 30 to 3-letni Produkt Inwestycyjny oparty na indeksie 30 spółek ze strefy euro o najwyższych stopach dywidendy. To szansa na otrzymanie potencjalnie wyższych zysków niż na zwykłych lokatach przy zachowaniu 98% gwarancji ochrony kapitału w dniu zakończenia inwestycji.

Produkt Strukturyzowany Euro Top 30 – najważniejsze cechy:

  • 3-letni okres inwestycji – od 24.10.2015 r. do 09.11.2018 r.
  • Okres subskrypcji do 23.10.2015 r.
  • 98% gwarancji ochrony kapitału na koniec inwestycji.
  • Minimalna kwota inwestycji – 1.000 zł.
  • Brak opłat wstępnych.
  • Opłata za zerwanie – 1%.
  • Od zysku pobierany jest podatek „belki”.
  • Oferta dostępna dla klientów wieku 18 – 75 lat.

Produkt Strukturyzowany Euro Top 30 to tak naprawdę indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK). Zysk z Produktu Strukturyzowanego Euro Top 30 zależny będzie od notowań indeksu bazowego EURO STOXX Select Dividend 30 (zwanego dalej indeksem). Potencjalny zysk będzie wynosił 67% wzrostu wyżej wymienionego indeksu po 3 latach. Czyli potencjalny zysk ograniczony jest do wartości 67% wzrostu indeksu bazowego.

produkt strukturyzowany Euro Top 30 Credit Agricole oferta

Start Produktu Euro Top 30 nastąpi 06.11.2015 r. i wtedy też zostanie ustalona wartość początkowa indeksu EUROSTOXX SELECT DIV 30. Wartość początkowa będzie średnią arytmetyczną wartości indeksu z 5 dni roboczych (02-06.11.2015 r.). Następnie nastąpią 3 obserwacje w dniach: 04.11.2016 r., 02.11.2017 r. oraz 02.11.2018 r. Jeżeli wzrost indeksu po 3 latach będzie dodatni to otrzymamy kupon w wysokości 67% wzrostu tego indeksu. Jeżeli wzrostu indeksu będzie ujemny lub równy zero to otrzymamy 98% zainwestowanego kapitału. Czyli ochrona kapitału nie jest na poziomie 100% – należy liczyć się z ryzykiem utraty 2% po 3 latach trwania inwestycji.

Produkt Strukturyzowany Euro Top 30 – przykładowy scenariusz:

produkt strukturyzowany Euro Top 30 Credit Agricole scenariusz

Produkt Strukturyzowany Euro Top 30 jest w formie ubezpieczenia na życie więc w przypadku śmierci ubezpieczonego osoby uposażone lub spadkobiercy otrzymają świadczenie w wysokości 100,20% wpłaconej kwoty. Jeżeli zdecydujemy się na wcześniejszą rezygnację to zostanie pobrana opłata likwidacyjna w wysokości 1%. Ubezpieczycielem jest CALI Europe S.A., Oddział w Polsce a składka inwestowana jest w Certyfikaty notowane na giełdzie w Luksemburgu. Rozliczenie Euro Top 30 nastąpi w dniu 09.11.2018 r.

Podsumowując Produkt Strukturyzowany Euro Top 30 w Credit Agricole to ciekawa propozycja. Nie ma opłat wstępnych ale za to przez 3 lata pieniądze będą zamrożone. Potencjalny zysk ograniczony jest do 67% wzrostu indeksu skupiającego spółki o najwyższych stopach dywidend. Tylko czy Euro Top 30 okaże się zyskowny? Niestety nigdy nie wiadomo. Potencjalnie notowania „spółek dywidendowych” powinny rosnąć ale nie zawsze tak jest. Jeżeli coś pójdzie nie tak to po 3 latach bank wypłaci na konto wartość pomniejszoną o 2%. Osoby, które wolą pewne zyski powinny zainteresować się lokatami w Credit Agricole, o których pisałem więcej tutaj.


Na koniec wszystkich zainteresowanych aktualną ofertą najlepszych lokat, oraz tych, którzy trafili tutaj przypadkowo po pewnym czasie zapraszam do przejrzenia najnowszych, zawsze aktualnych rankingów: zestawienia najlepszych lokat, rankingu lokat krótkoterminowych, rankingu lokat długoterminowych, rankingu kont oszczędnościowych oraz rankingu lokat i kont oszczędnościowych w walutach. Zapraszam także do przejrzenia zestawienia najlepsze promocje bankowe.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.