Jesteś gotowy na 1000 zł premii od Credit Agricole?

1000 zł premii od Credit Agricole konto

W Credit Agricole ponownie pojawiła się kolejna edycja bardzo dobrej promocji związanej z kontem osobistym. Jest to promocja „Jesteś gotowy na 1000 zł? – edycja 2”. Kolejny raz za otwarcie i aktywne korzystanie z konta osobistego można otrzymać łącznie do 1000 zł premii od Credit Agricole w przeciągu 18 miesięcy. Zasady akcji są praktycznie takie same jak poprzednio a do promocji można przystąpić do końca roku, tj. do 31.12.2015 r.

 • Otworzyć konto osobiste w jednym z 4 pakietów:
  • 1 Konto.
  • Konto PROSTOoszczędzające.
  • Konto PROSTOoszczędzające PLUS.
  • Konto PROSTOoszczędzające PREMIUM.
 • Zawrzeć umowę o dostęp do konta za pośrednictwem internetu lub telefonu (umowę o usługę bankowości elektronicznej) – musi być nadane hasło do  tego serwisu oraz zostać wybrany wyciąg w formie elektronicznej.
 • Złożyć wniosek o wydanie karty debetowej do konta.
 • Otworzyć w ramach Konta co najmniej jeden Rachunek Oszczędzam oraz uruchomić usługę „Oszczędzam na okrągło” (CAsaver).
 • Wypełnić i podpisać „zlecenie przekazywania środków” lub „deklarację stałego zasilania konta” oraz zapewnić zadeklarowane w zleceniu lub deklaracji stałe wpływy na Konto, nie mniejsze niż 1.500 zł,
 • Wyrazić zgodę na przetwarzanie danych marketingowych oraz otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną,
 • Podać numer telefonu oraz e-mail do kontaktu oraz potwierdzić przystąpienie do Promocji.

1000 zł premii od Credit Agricole

100 zł premii zostanie przelane na otwarte konto osobiste za pierwszy wpływ w wysokości nie mniejszej niż 1.500 zł. Wpływ ten musi nastąpić nie później niż w kolejnym miesiącu kalendarzowym licząc od dnia przystąpienia do promocji. Premia zostanie wypłacona nie później, niż do końca następnego miesiąca, po miesiącu w którym nastąpił wpływ (może to być wpłata gotówkowa lub przelew z innego banku).


1000 zł premii od Credit Agricole

100 zł premii zostanie przelane na otwarte konto osobiste za przeniesienie swojego dotychczasowego konta z wynagrodzeniem. Należy w placówce Credit Agricole złożyć wniosek z pełnomocnictwem z nazwą dotychczasowego banku, numerem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, dyspozycją zamknięcia dotychczasowego rachunku z zachowaniem terminu umownego oraz nazwą i adresem instytucji przekazującej nasze wynagrodzenie w celu poinformowaniu o zmianie numeru rachunku. Wniosek taki musi zostać złożony nie później niż 7 dni od podpisania Umowy Konta.

Warunkiem otrzymani tej premii jest także zapewnienie wpływu w wysokości minimum 1.500 zł ale już z tytułu wynagrodzenia, nie później niż w następnym miesiącu, po miesiącu przystąpienia do promocji. Credit Agricole wypłaci premię nie później, niż do końca następnego miesiąca, po miesiącu wpływu zadeklarowanego wynagrodzenia. Warunkiem jest zaakceptowanie wniosku o przeniesienie konta przez dotychczasowy bank. Jako wynagrodzenie rozumiany jest wpływ z tytułu wynagrodzenia za pracę, świadczeń emerytalnych, rentowych lub zasiłków i stypendiów.


1000 zł premii od Credit Agricole konto rachunki

300 zł premii będzie przelewane na otwarte konto osobiste za opłacanie z konta stałych rachunków za gaz, energię elektryczną, wodę, abonament telewizyjny (w tym telewizję kablową i satelitarną) , dostęp do internetu, telefon komórkowy i/lub stacjonarny. Trzeba przedstawić bankowi do wglądu rachunki lub faktury (osobiście, telefonicznie lub poprzez stronę www.credit-agricole/oszczedzaj-na-rachunkach), których dane będą zbieżne ze zdefiniowanymi odbiorcami wprowadzonymi w bankowości internetowej i/lub telefonicznej. Rachunki i/lub faktury muszą być wystawione na nasze bądź współmałżonka nazwisko (lub inną osobę, z którą prowadzimy wspólne gospodarstwo domowe), z naszym adresem do korespondencji lub zameldowania wskazanym w banku. Możemy zgłosić nie więcej niż 20 takich płatności. Równowartość kwoty z zapłaconych rachunków będzie oprocentowane przez jeden dzień na 5% netto. Płacąc rachunki na kwotę co najmniej 333 zł dostaniemy miesięcznie 16,67 zł, co w ciągu 18 miesięcy daje około 300 zł.


1000 zł premii od Credit Agricole konto płatności rachunki

500 zł premii będzie wypłacane za płatności bezgotówkowe wykonane wydaną do konta osobistego kartą płatniczą. Aby otrzymać tę premię musimy wydawać co najmniej 500 zł miesięcznie. Premia powiązana jest z usługą „Oszczędzam na okrągło”, która zaokrągla transakcje bezgotówkowe realizowane w sklepach w górę. Reszta trafia na konto oszczędnościowe pod nazwą Rachunek Oszczędzam. Credit Agricole w promocji do tego co sami odłożymy doda jeszcze połowę, ale nie więcej niż 27,77 zł miesięcznie, co daje około 500 zł przez 18 miesięcy.

Konkretna kwota, którą musimy wydawać w sklepie aby uzyskać całą premię zależy od wyboru pełnej kwoty, do której będzie zaokrąglać transakcję oraz liczby i kwot wykonywanych transakcji. Płacąc 11 zł w sklepie, kwota jest zaokrąglona do 15 zł. W takim razie 4 zł zostanie przelane na Rachunek Oszczędzam, dodatkowe 2 zł bank doda nam w ramach promocji. Czyli musimy wykonać około 13 – 14 transakcji z końcówką 1 zł, aby skorzystać w pełni z oferty i otrzymać maksymalną premię. Ten warunek wydaje się skomplikowany, ale jest jak najbardziej możliwy do spełnienia. Należy po prostu umiejętnie dzielić zakupy.

Warunkiem uzyskania premii w wysokości 300 zł i 500 zł jest regularne zasilanie konta kwotą co najmniej 1.500 zł. Dla uzyskania premii weryfikowany jest wpływ w miesiącu poprzedzającym jej przyznanie. Jeżeli przez dwa miesiące nie zapewnimy takiego wpływu, zostaniemy bezpowrotnie wykluczeni z promocji więc należy pilnować tego warunku. Konto osobiste trzeba trzymać przez co najmniej 18 miesięcy, ponieważ jeżeli zamkniemy je wcześniej to Credit Agricole ma prawo obciążyć nas przekazanymi wcześniej premiami.

1000 zł premii od Credit Agricole konto promocja dbra płatności rachunki


Credit Agricole zachęca do otwarcia Konta PROSTOoszczędzającego PLUS za:

 • 0 zł za prowadzenie przy wpływach minimum 1.500 zł miesięcznie.
 • 0 zł za kartę płatniczą przy wpływach na poziomie minimum 1.500 zł miesięcznie i obrocie gotówkowym na poziomie minimum 500 zł miesięcznie.
 • 0 zł za wszystkie przelewy.
 • 0 zł za wypłaty z wszystkich bankomatów w Polsce.

Czyli spełniając warunki promocji nie będziemy ponosili żadnych opłat. Podsumowując jest to bardzo dobra oferta, szczególnie dla osób, które posiadają rodzinę i rachunki za media wystawiane na swoje nazwisko. Przy umiejętnym korzystaniu z konta osobistego można zyskać w ciągu 18 miesięcy kwotę około 55 zł miesięcznie. Z jednej z wcześniejszej edycji korzysta mój brat i bardzo sobie chwali Credit Agricole. Właściwie 1000 zł premii od Credit Agricole leży na wyciągnięcie ręki. Wszystkich zainteresowanych promocją do zapraszam do wypełnieniaformularza kontaktowego tutaj:

1000 zł premii od Credit Agricole konto promocja płatności rachunki

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.