250 zł za przeniesienie konta w Credit Agricole + 100 zł za zamknięcie

250 zł i 100 zl za przeniesienie konta w Credit Agricole

W Credit Agricole z początkiem maja pojawiła się promocja Przenieś konto z gwarancją satysfakcji. W ramach nowej promocji Credit Agricole można otrzymać aż 250 zł za otwarcie, a raczej przeniesienie konta oraz… 100 zł za jego zamknięcie. Kwota 250 zł za przeniesienie konta osobistego to bardzo duża premia, a do tego można doliczyć 100 zł za przeniesienie konta z Credit Agricole do innego banku. Ta nowa, nietypowa akcja dostępna jest tylko w placówkach Credit Agricole i trwa aż do 31.07.2016 r.

Uczestnikami promocji Przenieś konto z gwarancją satysfakcji mogą być osoby, które:

 • Otworzą indywidualne lub wspólne konto osobiste w jednym z pakietów: 1 Konto, Konto PROSTOoszczędzające, Konto PROSTOoszczędzające PLUS lub Konto PROSTOoszczędzające PREMIUM.
 • Złożą wniosek o wydanie karty płatniczej.
 • Złożą wniosek z pełnomocnictwem o przeniesienie rachunku/usług płatniczych wraz z prawidłowym pełnomocnictwem dla Credit Agricole w celu realizacji czynności przeniesienia rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego.
 • Zapewnią stałe wpływy na otwarte konto.

<<<Strona promocji Przenieś konto z gwarancją satysfakcji – 250 zł + 100 zł za konto w Credit Agricole>>>

250 zł i 100 zl za przeniesienie konta w Credit Agricole promocja

Wpływy rozumiane są jako suma transakcji uznaniowych wynikająca z wpłat gotówkowych oraz przelewów na prowadzony w ramach Konta rachunek główny w PLN z wyłączeniem przelewów środków z kont, lokat, funduszy, ubezpieczeń znajdujących się w Credit Agricole, a do których jesteśmy właścicielem lub pełnomocnikiem. W promocji Przenieś konto z gwarancją satysfakcji wyłączone są osoby, które w ciągu ostatniego roku przed datą otwarcia konta były posiadaczem lub współposiadaczem konta prowadzonego w pakiecie innym niż Pakiet Depozytowy. Jeżeli ktoś posiada konto prowadzone w tzw. Pakiecie Depozytowym to może go przekształcić w jedno z powyższych kont oraz skorzystać z promocji.

Promocja Przenieś konto z gwarancją satysfakcji polega tak naprawdę na udaniu się do jednej z placówek Credit Agricole, otwarciu konta osobistego oraz złożeniu wniosku z pełnomocnictwem do zamknięcia konta w innym banku wraz dyspozycją przeniesienia wynagrodzenia na nowo otwarte konto. Taki wniosek z pełnomocnictwem należy złożyć nie później niż 7 dni od daty podpisania umowy z Credit Agricole. Podpis na wniosku musi być zgodny ze wzorem, do którego trafi nasze wypowiedzenie. Później w odpowiednim czasie należy złożyć wniosek w innym banku z takim samym pełnomocnictwem.

Aby otrzymać 250 zł za przeniesienie konta i 100 zł za jego zamknięcie należy:

 • Wypełnić i podpisać Zlecenie przekazywania środków oraz wskazać nazwę i adres instytucji przekazującej wynagrodzenie.
 • Zapewnić wpływy na konto w wysokości zadeklarowanej w Zleceniu przekazywania środków, nie mniejsze niż 1.500 zł miesięcznie przez co najmniej:
  • 3 kolejne miesiące kalendarzowe, następujące po miesiącu otwarcia konta.
  • 6 kolejnych miesięcy kalendarzowych – w przypadku premii za nie wypełnienie przez Credit Agriole gwarancji satysfakcji.

Uczestnicy promocji Przenieś konto z gwarancją satysfakcji otrzymują dwie premie:

 • 250 zł za przeniesienie Konta z Wynagrodzeniem (wynagrodzenia za pracę, świadczeń emerytalnych, rentowych lub zasiłków i stypendiów).
 • 100 zł w przypadku niewypełnienia przez Credit Bank gwarancji satysfakcji pod warunkiem zapewnienia stałych wpływów.

Aby otrzymać 100 zł za niewypełnienie przez Credit Agricole gwarancji satysfakcji należy:

 • Nie wcześniej niż w siódmym, lecz nie później niż w ósmym miesiącu kalendarzowym od dnia otwarcia konta złożyć w innym banku wniosek z pełnomocnictwem w celu przeniesienia rachunku Konta z Credit Agricole do innego banku.
 • Poinformować Credit Agicole o przyczynach niezadowolenia z świadczonych usług wypełniając specjalny formularz. Formularz zawiera imię, nazwisko, numer rachunku konta w Credit Agricole oraz opis przyczyn niezadowolenia (nie więcej niż 1000 znaków). Formularz jest dostępny w placówkach oraz na www.credit-agricole.pl.

Wypłata podstawowej premii w wysokości 250 zł za przeniesienie konta nastąpi do końca kolejnego miesiąca, po miesiącu spełnienia warunków. Czyli po okołu 5 miesiącach. Wypłata premii dodatkowej w wysokości 100 zł nastąpi przed realizacją dyspozycji przeniesienia konta do innego banku. Co ważne Credit Agricole nie przyzna premii jeżeli dotychczasowy bank nie bierze udziału w procesie przeniesienia rachunku/usług płatniczych lub nie zaakceptuje on złożonego wniosku (np. ze względu na nieprawidłowy podpis). Do wypłaty premii niezbędne jest zapewnienie stałych wpływów w wysokości nie mniejszej niż zadeklarowanej w Zleceniu przekazywania środków. Promocja Przenieś konto z gwarancją satysfakcji nie łączy się z ofertą Przenieś konto.

Podsumowują Przenieś konto z gwarancją satysfakcji to bardzo dobra akcja. W bardzo prosty sposób można otrzymać 250 zł za otwarcie konta osobistego w Credit Agricole + dodatkowe 100 zł za jego zamknięcie. Taka promocja to nietypowy ruch ze strony Credit Agricole. Ale skoro dają premię to za to pieniądze to grzech nie skorzystać. Dodatkowy plus to fakt, że nie trzeba wykonywać żadnych operacji kartą debetową. Dzięki udziale w promocji otrzymamy z narzeczoną w tym roku 500 zł oraz dodatkowe 200 zł w przyszłym. Tylko musimy założyć najpierw jakieś konta, które będzie można przenieść. Z listą banków uczestniczących w tym procesie można zapoznać się tutaj. Wszystkich zainteresowanych promocją Przenieś konto z gwarancją satysfakcji z premią 250 zł + 100 zł zapraszam tutaj:

250 zł i 100 zl za przeniesienie konta w Credit Agricole promocja waruni


Ci, co ostatecznie przeniosą do Credit Agricole swoje wynagrodzenie mogą wziąć udział w loterii Podwajamy wynagrodzenie – Lojalni zyskują opisanej szczegółowo tutaj:

przeniesienie konta CA

Można także założyć 2-miesięczną Lokatę Mobilną z oprocentowaniem 3% do kwoty 10.000 zł. O pozostałej ofercie lokat w Credit Agricole można poczytać tutaj.


Konto PROSTOoszczędzające PLUS to:

 • 0 zł za prowadzenie przy wpływach minimum 1.500 zł miesięcznie (inaczej 9,90 zł).
 • 0 zł za kartę płatniczą przy wpływach na poziomie minimum 1.500 zł miesięcznie i obrocie gotówkowym na poziomie minimum 500 zł miesięcznie (inaczej 7,90 zł).
 • 0 zł za wszystkie przelewy.
 • 0 zł za wypłaty z wszystkich bankomatów w Polsce.

1 Konto to:

 • 0 zł za prowadzenie dla klientów do 27-roku życia.
 • 0 zł za kartę płatniczą przy obrocie gotówkowym na poziomie minimum 1 zł miesięcznie (inaczej 2,90 zł).
 • 0 zł za wszystkie przelewy.
 • 0 zł za wypłaty z bankomatów Euronetu, BZ WBK oraz umiejscowionych w Credit Agricole.

Konta PROSTOoszczędzającego to:

 • 4,90 zł za prowadzenie miesięcznie.
 • 3,90 zł za kartę płatniczą miesięcznie.
 • 0 zł za wszystkie przelewy.
 • 0 zł za wypłaty z bankomatów umiejscowionych w Credit Agricole.

Konto PROSTOoszczędzające PREMIUM to:

 • 0 zł za prowadzenie przy wpływach minimum 10.000 zł miesięcznie (inaczej 14,90 zł).
 • 0 zł za kartę płatniczą miesięcznie.
 • 0 zł za wszystkie przelewy.
 • 0 zł za wypłaty z wszystkich bankomatów w Polsce.

4 Komentarze

 1. Chciałbym wziąć niedługo kredyt hipoteczny na 30 lat. Zauważyłem, że coraz więcej analityków przewiduje w przyszłości bardzo duża inflację. To chyba dobry moment na zaciągnięcie kredytu? Na co powinienem zwrócić uwagę przy podpisywaniu umowy, by skorzystać ze spadku wartości pieniądza?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.