Wypłaty środków klientom SKOK Wołomin, czyli o stanie rezerw BFG

stan rezerw BFG

W połowie grudnia pisałem o zgłoszonym przez Komisję Nadzoru Finansowego wniosku o upadłość SKOK Wołomin oraz o tym, że wypłatami środków gwarantowanych zajmuje się PKO BP. Zainteresowanych szczegółami zapraszam odpowiednio tutaj oraz tutaj. W dniu wczorajszym BFG ogłosił, ile do tej pory zostało wypłaconych środków gwarantowanych deponentom SKOK Wspólnota. Jest to dobra okazja, żeby sprawdzić jak kształtują się obecnie rezerwy Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Wczoraj Bankowy Fundusz Gwarancyjny poinformował, że do 31.12.2014 r. za pośrednictwem PKO BP wypłacił już kwotę ponad 1.890 mln zł klientom upadłego SKOK Wołomin. Stanowi to około 84% środków gwarantowanych. Co ciekawe po odbiór zgłosiło się dopiero ponad 16,1 tys. osób, czyli około 35,5% klientów SKOK Wołomin. Do wypłaty pozostało jeszcze około 360 mln zł dla ponad 29 tys. klientów upadłego SKOK-u.

Przez operacje wypłaty środków gwarantowanych klientom SKOK-ów w ciągu ubiegłego roku stan rezerw BFG zostało mocno uszczuplony. Zgodnie z raportem za 2013 rok stan ten wynosił około 10,5 mld zł. W roku 2013 rezerwy Bankowego Funduszu Gwarancyjnego powiększyły się kwotę około 1,45 mld zł. Można ostrożnie założyć, że w 2014 roku banki wpłaciły do Funduszu podobną kwotę i stan rezerw BFG na koniec roku 2014 powinien wynosić około 12 mld zł.

stan rezerw bfg

Od tej kwoty odliczyć trzeba 815 mln zł należne członkom SKOK Wspólnota oraz 2.250 mln zł należne członkom SKOK Wołomin. Rezerwy BFG obciąża jeszcze dotacja w wysokości 15,9 mln zł dla Alior Banku z tyt. wsparcia restrukturyzacji SKOK-u im. św. Jana z Kęt, ale to kwota wręcz symboliczna w porównaniu z dwoma pozostałymi SKOK-ami. Czyli stan rezerw BFG obecnie skurczył się prawdopodobnie do kwoty 8.919 mld zł. W ciągu zaledwie roku ubyło ponad 2 mld zł, a to nie musi być koniec całej operacji z zamykaniem skrajnie nierentownych SKOK-ów. Stan rezerw jest powiedzmy dyskusyjny, a i tak ciągu kilku miesięcy uległ obniżeniu. Choć jak wydarzy się coś nieprzewidywalnego to żadne rezerwy nie pomogą. Oczywiście prezentowane kwoty mają charakter szacunkowy, ale nie powinny różnić się mocno od stanu faktycznego.

5 Komentarze

  1. Upadłość tego SKOKu to dla mnie wciąż rzecz niepojęta. Wielka szkoda, bo SKOK Wołomin miał naprawdę dobre oferty lokat (sam kiedyś tam inwestowałem). Dobrze, że ludzie nie są stratni i odzyskają swoje pieniądze. Stan rezerw w tym wypadku musiał ulec sporemu uszczupleniu- tego możemy być pewni.

  2. A co z członkami SKOK, którzy posiadali depozyty powyżej gwarancji BFG? Jest szansa na odzyskanie tych środków tak jak to było w przypadku SKOK Wspólnota?

  3. moje pytanie brzmi, czy BFG, nie odzyskuje przynajmniej części swych środków z masy upadłościowej Banku, czy Skoku, jeżeli tak, to podana suma wypłat 815 + 2215 mln zł, byłaby prawdziwa w przypadku gdyby kredyty udzielone przez te 2 SKOKI były w całości niemożliwe do odzyskania, a z takim przypadkiem chyba nawet w najgorszym scenariuszu nie mamy do czynienia, lub też gdyby suma odzyskana nie przekraczałaby wysokości zaległych zobowiązań z tytułu świadczonej pracy, ZUS, podatków, w tym przypadku też nie mam jednak pojęcia, czy BFG traktowany jest jako zwykły wierzyciel, czy też wchodzi do wymienionej powyżej puli wierzycieli uprzywilejowanych

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.