Obligacje Skarbowe na nowych warunkach

W ostatnich miesiącach zostały mocno obniżone – o 1% – oprocentowanie głównych stóp procentowych. Sprawiło to, że oprocentowanie lokat i kont oszczędnościowych zostało wręcz automatycznie obniżone przez polskie banki o taką samą, a nie często wyższą stawkę. Do końca kwietnia można było skorzystać z atrakcyjnej oferty polskich obligacji skarbowych. Ale i tutaj nastąpiła głęboka obniżka i korekta oprocentowania. I także więcej niż o 1%. Ale oprocentowanie długoterminowych obligacji skarbowych oparte jest o stawkę inflacji, która jest na dosyć sporym poziomie więc jest o wiele korzystniejsze niż długoterminowe lokaty. Poniżej aktualna oferta i szczegóły oferty obligacji skarbowych.

Dla tych co nie wiedzą za bardzo czym są Obligacje Skarbowe? Obligacje Skarbu Państwa są papierami dłużnymi, potwierdzającymi udzielenie przez nabywcę pożyczki ich Emitentowi, czyli Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Ministra Finansów. Emitent zobowiązuje się zwrócić pożyczkę wraz z odsetkami w ściśle określonym terminie. Środki uzyskane z emisji obligacji Skarbu Państwa przeznaczane są na sfinansowanie różnych wydatków publicznych – od ochrony zdrowia, przez budowę dróg i mostów, po oświatę oraz spłatę wcześniej zaciągniętych długów*.

Obligacje Skarbowe – aktualna oferta:
  • Obligacja 3-miesięczne z oprocentowaniem 0,50%.
  • Obligacje dwuletnie o stałym oprocentowaniu 1% z roczną kapitalizacją odsetek.
  • Obligacje trzyletnie z oprocentowaniem 1,10% w pierwszych 6 miesiącach, w kolejnych miesiącach oprocentowanie równe stawce WIBOR 6M (czyli obecnie 0,69%). Z wypłatą odsetek co pół roku.
  • Obligacje czteroletnie z oprocentowaniem 1,30% w pierwszym roku, w kolejnych latach – wskaźnik inflacji + 0,75% (obecnie dałoby to 0,75% + 3,40%). Z wypłatą odsetek co roku.
  • Obligacje dziesięcioletnie z oprocentowaniem 1,70% w pierwszym roku, w kolejnych latach – wskaźnik inflacji + 1% (obecnie dałoby  to 1% + 3,40%). Z roczną kapitalizacją odsetek.
  • 6-letnie Rodzinne Obligacja Skarbowe z oprocentowaniem 1,50% w pierwszym roku, w kolejnych latach – wskaźnik inflacji + 1,25% (obecnie dałoby to 1,25% + 3,40%). Roczna kapitalizacja odsetek. Dla beneficjentów Rodzina 500 plus, do wysokości przyznanego świadczenia.
  • 12-letnie Rodzinne Obligacja Skarbowe z oprocentowaniem 2% w pierwszym roku, w kolejnych latach – wskaźnik inflacji + 1,50% (obecnie dałby to 1,50% + 3,40%). Roczna kapitalizacja odsetek. Dla beneficjentów Rodzina 500 plus, do wysokości przyznanego świadczenia.

Obligacje Skarbowe na nowych warunkach

Stawki bazowe nie zmieniały się od bardzo długiego czasu i wcześniej oprocentowanie szczególnie na krótkie terminy przegrywało z lokatami. Obecnie najkorzystniej (według mnie) wypadają lokaty 4- i 10-letnie „standardowe” Obligacje Skarbowe oraz 6- i 12-letnie Rodzinne Obligacje Skarbowe których oprocentowanie spadło najmniej. Za to największa „pomyłka” to 3-letnie Obligacje Skarbowe oparte o stawkę WIBOR 6M. Obligacje Skarbowe to z pewnością będzie mój nowy pomysł na oszczędzanie. Sporą część oszczędności ulokowane mam na 5-letniej, jeszcze dobrze oprocentowanej lokacie w BOŚ Banku, pewna rezerwa będzie krążyć na krótkoterminowych lokatach i kontach oszczędnościowych, a reszta nadwyżek będzie trafiać właśnie na długoterminowe Obligacje Skarbowe.

Od Obligacji Skarbowych pobierany jest podatek (tzw. Belki – 19%). Do tego należy jeszcze doliczyć ewentualną opłatę za wcześniejsze wycofanie się z inwestycji – 70 gr od jednej Obligacji Skarbowej (100 zł) w przypadku okresów do 6 lat, oraz 2 zł w przypadku 10- i 12-letnich Obligacji Skarbowych. Oprocentowanie naliczane jest za to praktycznie do dnia wycofania środków. Najlepsze oprocentowanie otrzymuje się tylko w przypadku naprawdę długoterminowych obligacji. Ciekawa propozycja to także Indywidualne Konto Emerytalne IKE-Obligacje. Na te konto związane z oszczędzaniem na emeryturę możemy wpłacać pieniądze i nabywać tylko obligacje. Biorąc pod uwagę niechęć do funduszy to naprawdę dobra propozycja.

Więcej informacji można znaleźć na http://www.obligacjeskarbowe.pl/. Obligacja Skarbowe można kupić na stronie internetowej ww.zakup.obligacjeskarbowe.pl oraz w PKO BP i Inteligo.

Informacje jak kupić obligacje: http://warsztatanalityka.pl/jak-kupic-obligacje-skarbowe/.

Wskaźniki inflacji w kwietniu: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-w-kwietniu-2020-roku,2,102.html


Źródło: http://www.obligacjeskarbowe.pl/. 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.