Lokaty w Banku Pocztowym – zmiana oferty

lokaty bank pocztowy

W połowie listopada pisałem o całkiem dobrej ofercie lokat w Banku Pocztowym. Szczególnie korzystnie prezentowały się na lokaty na dłuższe terminy. Lokaty na 24 i 36 miesięcy były wręcz najlepszymi lokatami i zajmowały pierwsze miejsca w moim rankingu lokat długoterminowych. Niestety z początkiem roku Bank Pocztowy zmienił swoją ofertę i obniżył dosyć znaczącą oprocentowanie swoich lokat. Do tego Bank Pocztowy wprowadził zróżnicowanie oprocentowania w zależności od tego, w jaki sposób zakładana jest lokata.

<<<Informacje o nowej ofercie depozytowej Banku Pocztowego>>>

Lokaty w Banku Pocztowym – aktualna oferta:

  • Progresywna Lokata Coraz Więcej na 3 miesiące z oprocentowaniem średnim 2%, od 02.02.2015 r. oprocentowanie 1,80%, od 06.02.2015 r. 1,75%.
  • Progresywna Lokata Coraz Więcej na 7 miesięcy z oprocentowaniem średnim 2,40%, od 02.02.2015 r. oprocentowanie 2,20%, od 06.02.2015 r. 2,15%.
  • Progresywna Lokata Coraz Więcej na 24 miesiące z oprocentowaniem średnim 2,80%, od marca 2,60%.
  • Lokata Rynek+ na 30 miesięcy z oprocentowaniem WIBID 3M + 1,65%, obecnie 3,10%.
  • Progresywna Lokata Coraz Więcej na 36 miesięcy z oprocentowaniem średnim 3,20%, od marca 3%.

lokaty bank pocztowy

Zniknęła Lokata Rynek+ na 18 miesięcy oraz Lokata Coraz Więcej na 6 miesięcy, a pojawiła się Lokata Coraz Więcej na 7 miesięcy. Odsetki nie są już wypłacane na Pocztowe Konto, a wypłacane są na koniec okresu trwania lokaty. Bank Pocztowy wprowadził ciekawe i trochę dziwne zróżnicowane. Posiadacze Pocztowych Kont i/lub osoby, które otworzą lokatę przez internet lub Infolinię otrzymają oprocentowanie w pełnej wysokości (nie ma obowiązku posiadania konta osobistego). A osoby które będą chciały otworzyć wyżej wymienione lokaty w placówce Banku Pocztowego lub na poczcie, a nie są posiadaczami Pocztowych Kont otrzymają oprocentowanie pomniejszone o 0,05% lub 0,20%. Ma być to dodatkowa zachęta dla tych, którzy posiadają w Banku Pocztowym lokaty, a nie posiadają konta osobistego.

Minimalna kwota Lokaty Rynek+ oraz Lokat Coraz Więcej to 500 zł. Zrywając Lokatę Rynek+ przed terminem zapadalności stracimy naliczone odsetki. W przypadku likwidacji Lokat Coraz Więcej odsetki wypłacane są za każdy pełny miesiąc utrzymywania lokaty według stopy procentowej obowiązującej w poszczególnych miesiącach. Oczywiście najwyższe oprocentowanie obowiązuję w ostatnich miesiącach trwania Lokat Coraz Więcej.

Podsumowując najkorzystniej wygląda obecnie 30-miesięczna Lokata Rynek+. To jedna z najlepiej obecnie oprocentowanych lokat długoterminowych. Najmocniej zostało obniżone oprocentowanie 24-miesięcznej Lokaty Coraz Więcej – aż o 0,50% (w skali 2 miesięcy aż o 1%). Nie zmieniło się za to oprocentowanie Pocztowego Konta Oszczędnościowego. Bank Pocztowy oferuje oprocentowanie od 1,15% do 2,20% dla kwot powyżej 200.000 zł.


Na koniec wszystkich zainteresowanych aktualną ofertą najlepszych lokat, oraz tych, którzy trafili tutaj przypadkowo po pewnym czasie zapraszam do przejrzenia najnowszych, zawsze aktualnych rankingów: zestawienia najlepszych lokat, rankingu lokat krótkoterminowych, rankingu lokat długoterminowych, rankingu kont oszczędnościowych oraz rankingu lokat i kont oszczędnościowych w walutach.

1 Komentarz

  1. Jestem posiadaczem lokat 24 miesięcznych po ich zakończeniu zlikwiduję konto Nestor i przeniosę się do innego Banku.,ponieważ w Banku pocztowym zlikwidowano miesięczne dopisywanie odsetek,co jest b.korzystne dla emerytów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.