Strategiczna Trzydziestka – Certyfikat Twin Win w mBanku

strategiczna trzydziestka mbank logo

W ofercie mBanku pojawiają się co pewien czas ciekawe lokaty strukturyzowane. Dotychczas na tej stronie przedstawiałem lokatę inwestycyjną Złoto dla Zuchwałych opartą o cenę złota, oraz lokatę inwestycyjną Mistrzowska Piątka opartą o kurs giełdowy spółek – sponsorów zakończonych niedawno Mistrzostw Świata w Brazylii. Tym razem w ofercie mBanku dostępny jest produkt strukturyzowany Strategiczna Trzydziestka oparty o na notowaniach indeksu WIG30.

Podstawowe cechy produktu strukturyzowanego Strategiczna Trzydziestka:

  • Początek inwestycji – 31.07.2014 r.
  • Czas trwania – 36 miesięcy (3 lata).
  • Minimalna kwota inwestycji – 1.000 zł.
  • Brak gwarancji kapitału.
  • 100% udziału w potencjalnym zysku.
  • Prowizja wstępna za nabycie Certyfikatów Inwestycyjnych od 0,80% do 1,20%.
  • Od zysku z inwestycji pobierany jest podatek od zysków kapitałowych.
  • Oferta ważna do 29.07.2014 r.

Decydując się na inwestowanie w Strategiczną Trzydziestkę nabywamy Certyfikaty Inwestycyjne, które dają nam możliwość otrzymania zysku zarówno w przypadku wzrostu indeksu WIG30 oraz jego spadku. Tzw. efekt Twin Win pozwala nam na konwersję umiarkowanego spadku indeksu WIG30 w zysk. Niestety efekt ten działa jedynie w przypadku spadku wartości WIG30 nie większej niż 30% w całych 3-letnim okresie trwania inwestycji. Jeśli poziom spadku indeksu WIG30 będzie większy niż 30% względem wartości początkowej (obliczonej na dzień 31.07.2014 r.) w którymkolwiek dniu inwestycji efekt ten nie działa i w dniu wykupu zostanie nam naliczony pełny zysk lub strata, w zależności od wzrostu lub spadku indeksu WIG30 z ostatniego dnia obserwacji (27.07.2017 r.) względem wartości początkowej. Jeśli wartość indeksu WIG30 nie spadnie o więcej niż 30% wartości początkowej w ciągu 3 lat i na koniec inwestycji indeks WIG30 wzrośnie zostanie naliczony nam zysk w pełnej wysokości tego wzrostu.

Scenariusz Strategicznej Trzydziestki zakłada więc umiarkowany spadek lub wzrost notowań indeksu WIG30 w 3-letnim okresie inwestycji i doskonale widoczny jest na przedstawionym wykresie:

strategiczna trzydziestka mbank

Strategiczna Trzydziestka nie jest klasyczną lokata strukturyzowaną. Nie ma tutaj 100% lub 95% gwarancji ochrony kapitału. Wcześniejsze wyjście z inwestycji możliwe jest jedynie poprzez sprzedaż Certyfikatów na Giełdzie Papierów Wartościowych po aktualnych cenach rynkowych. Strategiczna Trzydziestka jest dostępna jedynie dla klientów posiadających usługę maklerską w mBanku. Emitentem Certyfikatów Inwestycyjnych jest Raiffeisen Centrobank AG.

Produkt strukturyzowany Strategiczna Trzydziestka daje nam możliwość osiągnięcia zysków zarówno w przypadku spadku jak i wzrostu wartości indeksu WIG30. Jednak inwestycja wiąże się z dużym ryzykiem i nie gwarantuje uzyskania zysku. Ochrona kapitału jest tylko warunkowa i w przypadku niekorzystnych czynników można stracić część zainwestowanego kapitału. Dlatego inwestycję w Strategiczną Trzydziestkę należy bardzo dobrze przemyśleć. Potencjalne zyski, ale i ryzyko są o wiele większe niż chociażby w ostatnio prezentowanej Lokaty Nowojorskiej w BGŻ Optima.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.