Lokata Strukturyzowana oparta na koszyku akcji światowych koncernów motoryzacyjnych w PKO BP

Lokata Strukturyzowana oparta na koszyku akcji światowych koncernów motoryzacyjnych

Witam. Kolejny raz piszę o lokatach strukturyzowanych w PKO BP. Analizowałem już lokatę opartą na kursie euro, lokatę opartą na spółkach sektora energetycznego, na największych spółkach azjatyckich oraz akcjach spółek zajmujących się wydobyciem i eksploatacją złota. Obecnie dostępna lokata inwestycyjna w PKO BP to 3-letnia Lokata Strukturyzowana oparta na koszyku akcji dziewięciu światowych koncernów motoryzacyjnych. Lokata ta daje możliwość uzyskania wyższego oprocentowania niż na standardowych lokatach przy 100% gwarancji ochrony kapitału na koniec okresu jej trwania. Oferta jest ważna do 30.04.2015 r.

Lokata Strukturyzowana oparta na koszyku akcji światowych koncernów motoryzacyjnych – najważniejsze cechy:

  • 3-letni okres inwestycji – od 01.05.2015 r. do 30.04.2018 r.
  • 100% gwarancji ochrony kapitału na koniec inwestycji.
  • Minimalna kwota inwestycji – 2.000 zł.
  • Środki w czasie subskrypcji oprocentowane na 0,50%.
  • Brak opłat wstępnych.
  • Prowizja za zerwanie w wysokości od 6%, 4% lub 2% zależności od terminu zerwania inwestycji.
  • Od zysku pobierany jest podatek „belki”.
  • Oferta ważna do 30.04.2015 r.

Obecna subskrypcja Lokaty Strukturyzowanej oparta jest na koszyku akcji 9 dużych spółek związanych z sektorem motoryzacyjnym: Mazda Motor Corp., Toyota Motor Corp., KIA Motors Corp., Hyundai Motor Co., Volkswagen AG, BMW AG, Daimler AG, Ford Motor Co., General Motors Co. Zysk z Lokaty Strukturyzowanej zależny jest od zmian cen akcji każdej ze spółek wchodzących w skład koszyka i obliczany jest jako średnia arytmetyczna zmian cen poszczególnych akcji z koszyka. Każda ze spółek ma jednakowy udział w koszyku akcji.

PKO BP ustali jednostkowe stopy zwrotu na akcjach każdej ze spółek w okresie pomiędzy dniem początkowej obserwacji (05.05.2015 r. dla spółek notowanych na giełdach w Europie i USA oraz 07.05.2015 r. dla spółek notowanych na giełdach w Azji) a dniem końcowej obserwacji (z 23.04.2018 r.). Oprocentowanie Lokaty Strukturyzowanej przyjmie wartość średniej arytmetycznej stóp zwrotu wszystkich 9 akcji spółek z pewnymi zastrzeżeniami. W ciągu pierwszych ośmiu dni trwania lokaty strukturyzowanej zostanie ustalona tzw. bariera (do 08.05.2015 r.), czyli planowany maksymalny poziom wzrostu cen akcji. Wstępnie ustalono, że będzie to wartość w przedziale pomiędzy 30% a 45%.

Jeżeli  w którymkolwiek momencie trwania Lokaty Strukturyzowanej bariera ta zostanie osiągnięta lub przekroczona, to do obliczenia ogólnej stopy zwrotu na akcjach przyjmie się wartość stopy zwrotu w wysokości 5,50%. Jeżeli stopa zwrotu na akcjach danej spółki nie przekroczy poziomu bariery to do wyliczenia średniej przyjmie się stopę zwrotu na akcjach w nominalnej wysokości – także wartość ujemną. W porównaniu do poprzednich edycji lokat strukturyzowanych to duża zmiana, niestety niekorzystna. Wcześniej w takich przypadkach do wyliczenia średniej przyjmowano wartość równą 0.

Z inwestycji można zrezygnować wcześniej, ale wtedy należy liczyć się z bieżącą wyceną Lokaty Strukturyzowanej. Dodatkowo wartość ta będzie pomniejszona o prowizję w wysokości 6%, 4% lub 2%, w zależności czy zrezygnujemy w pierwszym, drugi czy trzecim roku trwania Lokaty Strukturyzowanej.

Oto kilka scenariuszy tej Lokaty Strukturyzowanej opartej na akcji światowych koncernów motoryzacyjnych:

Lokata Strukturyzowana oparta na koszyku akcji światowych koncernów motoryzacyjnych presymistyczny neutralny warunki

Lokata Strukturyzowana oparta na koszyku akcji światowych koncernów motoryzacyjnych presymistyczny warunki

Lokata Strukturyzowana oparta na koszyku akcji światowych koncernów motoryzacyjnych presymistyczny neutralny warunki pko

Także i tym razem maksymalne oprocentowanie proponowanej Lokaty Strukturyzowanej wynosi do 15% w skali roku. Choć jak widać oprocentowanie w skali trzech lat może wynieść zarówno 10% jak i 0%. Nie jest to zwykła lokata – zysk jak zawsze zależy od spełnienia konkretnych warunków na rynku. Scenariusz optymistyczny jest mało realny, co nie znaczy, że niemożliwy. I odwrotnie – jeśli na rynku motoryzacyjnym zapanuje recesja to scenariusz pesymistyczny jest bardzo realny. Rynek motoryzacyjny jest bardzo wrażliwy na wahania bieżącej koniunktury. Pytanie czy inwestować zawsze ostatecznie pozostawiam moim czytelnikom. Z jednej strony kusi wysoki zysk, z drugiej strony nie jest on pewny.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.