Produkt Strukturyzowany Nowa Czysta Energia Zysku w BOŚ Banku

Nowa Czysta Energia Zysku 1

Bank Ochrony Środowiska to bank, który ochronę środowiska ma nie tylko w nazwie, lecz także w czynie. Bank od każdej założonej lokaty przeznacza 2 zł na ochronę zagrożonych gatunków (obecnie foka szara). W ofercie BOŚ Banku pojawiają się też rozwiązania finansowe związane z ochroną środowiska. Takim rozwiązaniem jest 3-letni produkt strukturyzowany Nowa Czysta Energia Zysku, który pozwala zarobić do 20% na wzroście notowań akcji spółek ekologicznych.

Nowa Czysta Energia Zysku to indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie z funduszem kapitałowym ze 102,50% gwarancją ochrony kapitału na koniec okresu inwestycji. Ochronę ubezpieczeniową zapewnia TU na Życie Europa S.A. Ochrona jest symboliczna – w przypadku śmierci świadczenie powiększane jest o 1% wartości wpłaconych pieniędzy.

Produkt Strukturyzowany Nowa Czysta Energia Zysku – podstawowe cechy:

  • Czas trwania 36 miesięcy (3 lata).
  • Minimalna kwota inwestycji 3.000 zł.
  • Oferta dostępna dla klientów od 18 do 77 roku życia.
  • 102,50% zwrotu kapitału na koniec inwestycji.
  • Możliwość osiągnięcia premii do 20% z zainwestowanego kapitału (6,66% w skali roku).
  • Od zysków pobierany jest podatek „belki”.
  • Oferta ważna do 26.09.2014 r.

Wszystkie środki inwestowane są w Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy „UFK Nowa Czysta Energia Zysku III”. Zysk funduszu zależny jest od zachowania się 6 spółek ekologicznych, tj.: SUNEDISON INC, FIRST SOLAR INC, TESLA MOTORS INC, VEOLIA ENVIRONNEMENT, VESTAS WIND SYSTEMS A/S, APPLIED MATERIALS INC. Start inwestycji nastąpi 03.10.2014 r. i wtedy zostanie ustalony kurs początkowy każdej ze spółek. Data końca inwestycji to 02.10.2017 r. i wtedy też zostanie ustalony kurs zamknięcia każdej ze spółek. Zysk z inwestycji zależny jest od wzrostu notowań kursu każdej ze spółek w dniu zamknięcia w stosunku do kursu początkowego. Minimalne możliwe do uzyskania oprocentowanie to 0%, maksymalne to 17,50% + 2,50% gwarantowane.

W pierwszych 3 miesiącach inwestycji pobierana jest opłata administracyjna w wysokości 1,3354% – 1,8621% wpłaconej składki. Takiej samej wartości jest opłata likwidacyjna pobierana w przypadku rezygnacji do 06.11.2014 r. Po dniu 06.11.2014 r. opłata likwidacyjna nie jest pobiera, a wartość wykupu stanowi bieżąca wartość produktu strukturyzowanego Nowa Czysta Energia Zysku. Może to być wartość mniejsza, niż tą którą zainwestowaliśmy.

Zysk z produktu strukturyzowanego zależny jest od wzrostu notowań 6 spółek „ekologicznych”. Pod uwagę brany jest jedynie kurs początkowy i kurs zamknięcia. Propozycja BOŚ Banku nie wydaje się być zła, rynek „ekologiczny” jest rynkiem rozwojowym i wzrostowym, ale konstrukcja Nowej Czystej Energii Zysku jest mocno skomplikowana. Ogólne Warunku Ubezpieczenia oraz Karta Produktu są napisane skomplikowanym językiem i bardzo trudno te dokumenty zrozumieć. Napisać, że warunki zostały zaprezentowane w nieprzejrzysty sposób to mało. Także brak jest jest informacji, czym zajmują się wybrane spółki. Zainteresowany mogą szukać takich informacji na własną rękę, choć powinno być to zadaniem BOŚ Banku.

A wystarczyło w przyjazdny sposób napisać w prezentacji, że 2,50% jest gwarantowane, a reszta zależy od wzrostu notowań 6 spółek z „koszyka ekologicznego”. Pokazać też kilka scenariuszy jak to robią inne banki, które nie mają problemu z przygotowaniem materiałów marketingowych. W przypadku Nowej Czystej Energii Zysku takich informacji należy wręcz się domyśleć po analizie OWU, Karty Produktu, Regulaminie UFK oraz Tabeli Opłat i Limitów. Samemu trudno mi było zrozumieć wszystkie warunki, a przeciętny klient BOŚ Banku nie będzie miał łatwiej. Pomysł na inwestycje w sektor ekologiczny ciekawy, ale zawiodło wykonanie…

Nowa Czysta Energia Zysku

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.