Nagrody do 90 zł w programie Lubię to polecam w Banku Millennium, także dla powracających

Witam. Dzisiaj opisuję trwający już od kilku ładnych tygodni program Lubię to polecam – edycja 3 w Banku Millennium, z którego sam korzystam. W ramach programu poleceń zarówno osoba polecająca jak i polecona może otrzymać nagrody – 10% zwrotu za zakupy do 300 zł w ciągu 3 miesięcy (90 zł), lub 4 bilety do kina, bądź 80 zł w formie bonu do empik.com czy 80 zł w formie bonu do zalando.pl albo lokatę na 4% na 3 miesiące do kwoty 10.000 zł. Premię otrzymują zarówno polecający jak i poleceni a karencja dla nowych klientów wynosi wynosi 12 miesięcy i wyjątkowo nie wyłącza osób, które już wcześniej otworzyły Konto 360º w ramach poprzednich akcji promocyjnych. Program poleceń trwa do 02.04.2018 r.

Nowi klienci definiowani są jako osoby, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed otwarcie Konta 360º nie posiadali żadnych produktów w Banku Millennium (nawet jednostek uczestnictwa TFI) (nawet jako pełnomocnicy). Tym razem nie ma zastrzeżenia, że z akcji nie mogą korzystać osoby, które już wcześniej otwierały Konto 360º w akcjach promocyjnych. Dzięki temu z tej akcji mogą skorzystać osoby, które już wcześniej otrzymały premie od Banku Millennium w ramach poprzednich akcji (np. ja chętnie od miesiąca korzystam).

Aby otrzymać jedną z nagród w programie lubię to polecam Banku Millennium należy:
  • Złożyć wniosek o otwarcie Konta 360º lub Konta 360º Student z odpowiednim kodem polecenia (np. kod 24366326 tutaj).
  • Wyrazić zgody marketingowe.
  • Zaakceptować regulamin programu poleceń.
  • W ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy wykonać transakcje bezgotówkowe i/lub BLIK w kwocie co najmniej 360 zł.

Nagrody do 90 zł w programie Lubię to polecam w Banku Millennium, także dla powracających

Konto 360º należy założyć z odpowiednim kodem polecenia – można wziąć od rodziny lub znajomych lub skorzystać z mojego kodu – 24366326. Osoba polecająca i polecona powinna mieć wyrażone zgody marketingowe. Poza założeniu Konta 360º można samemu polecać konta w programie (zakładka – Konta – program lubię to polecam). Po spełnieniu warunków akcji obie osoby dostaną nagrodę za udział w akcji. Co ważne – Konto 360º jest bezpłatne po zasileniu kwotą 1.000 zł oraz wykonaniu jednej transakcji bezgotówkowej (szczegóły poniżej).

Nagrody w programie lubię to polecam Banku Millennium (do wyboru):
  • 4 bilety do Multikina na filmy 2D lub Helios 2D/3D ważne 60 dni od odbioru.
  • Bon na 80 zł do sklepu zalando.pl ważny 60 dni od odbioru.
  • Bon na 80 zł do sklepu empik.com ważny bezterminowo.
  • Premia w postaci 10% zwrotu płatności bezgotówkowe i/lub BLIK, przez 3 miesiące po maksymalnie 30 zł.
  • 3-miesięczna lokata na 3% do kwoty 10.000 zł na 3 miesiące.

Nagrody do 90 zł w programie Lubię to polecam w Banku Millennium, także dla powracających

Najkorzystniej jest oczywiście wybrać zwrot za zakupy. Wtedy premia wynosi 90 zł. Nagrody będą dostępne w ciągu 7 dni od dnia spełnienia warunków programu poleceń. Jednocześnie można korzystać z jednej nagrody więc nie można otrzymywać np. podwójnego zwrotu. Jeżeli po otwarciu Konta 360º polecimy akcję kolejnej osobie to trzeba wybrać inną premię. Ponowne wybranie nagrody w postaci zwrotu za zakupy jest możliwe po 10-tym dniu miesiąca, następującego po okresie objętym poprzednią promocją. Konto 360º można otworzyć za pomocą kuriera, poprzez infolinię oraz w placówkach Banku Millennium. Ważne, aby podać odpowiedni kod polecenia. Wniosek można złożyć tutaj:

Nagrody do 90 zł w programie Lubię to polecam w Banku Millennium, także dla powracających


Dodatkowo można otworzyć Konto Oszczędnościowe Profit nowe środki i korzystać z oprocentowania w wysokości 2,70% do kwoty 200.000 zł przez 92 dni od daty ich wpłaty. Nowe środki to nadwyżka ponad stan posiadania obliczony na dzień 13.10.2018 r., czyli na wczoraj (sobota). Promocyjną stawką oprocentowane są nowe środki w Banku Millennium na Koncie Oszczędnościowym Profit do wysokości 200.000 zł przez 92 dni od daty ich wpłaty . Nadwyżka ponad kwotę 200.000 zł oprocentowana jest słabszą stawką 1,40%. Standardowe oprocentowanie w Banku Millennium wynosi od 0,60% do 1,10% czyli bardzo mało. Promocja dot. Konta Oszczędnościowego Profit trwa do 12.01.2019 r.

Ponownie Konto Oszczędnościowe Profit na 2,70% dla nowych środków do 200.000 zł + 200 zł za Konto osobiste w Banku Millennium


Prowadzenie Konta 360º jest bezpłatne pod warunkiem wpływów na konto wysokości 1.000 zł oraz minimum 1 płatności kartą wydaną do konta. Po spełnieniu tego warunku bezpłatne stają się także wypłaty ze wszystkich bankomatów. Niespełnienie jednak tego warunku powoduje naliczenie opłaty za prowadzenie Konta 360º w wysokości 8 zł, opłaty 7 zł za kartę debetową oraz naliczenie opłat za wypłaty w bankomatach innych niż bankomaty Banku Millennium (5 zł od wypłaty). Należy pamiętać o tych specyficznych warunkach. Podobnie jest w przypadku Konta 360º Student – jedyna różnica to brak opłaty za prowadzenie konta, ale w przypadku opłat za bankomaty wymagana jest co najmniej jedna operacja kartą debetową w poprzednim miesiącu.


Regulamin programu lubię to polecam – edycja 3.


Promocji bankowych jest ostatnio bardzo dużo. Wszystkie najciekawsze promocje, dzięki którym można dorobić kilkadziesiąt, albo nawet kilkaset złotych miesięcznie zostały opisane u mnie na blogu w kategorii promocje bankowe tutaj:

<<<Spis najnowszych promocji bankowych>>>

Nagrody do 90 zł w programie Lubię to polecam w Banku Millennium, także dla powracających

1 Komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.