300 zł za konto w bankach grupy BPS (spółdzielczych)

Witam. Na początku lutego opisywałem ciekawą promocję konta osobistego w połączeniu z programem Bezcenne Chwile Mastercarda w Banku Pocztowym. Ta promocja powoli się kończy ale dzisiaj opisuję trochę podobną, ale ciekawą akcję w ramach której można otrzymać 300 zł za konto w bankach grupy BPS. Premię otrzymuje się za pewne, solidne transakcje w punktach Bezcenne Chwile. Dodatkowo kolejne 120 zł można otrzymać za konto dla dziecka. To szczególnie ciekawa akcja dla tych, którzy już są wykluczeni z różnych innych akcji promocyjnych w innych bankach. Nowa promocja trwa do 31.07.2024 r. lub do wyczerpania puli około 2.400 nagród dla dorosłych oraz około 1.250 nagród dla małoletnich (o ile to dobrze rozumiem).


Szczegóły podobnych, aktualnych akcji banku w sekcji Bank Polskiej Spółdzielczości. Szczegóły podobnych akcji w zakładce aktualne promocje bankowe.


W akcji biorą udział banki, które można wyszukać na stronie https://www.mojbank.pl/znajdz-placowke. Tak naprawdę można szukać na stronach internetowych poszczególnych banków, ale trzeba mieć na uwadze, że jedne banki spółdzielcze prowadzą solidnie strony internetowe, drugie na odwal i informacji o tej promocji brak. Generalnie akcja polega na zawarciu umowy konta lub karty kredytowej i/lub dodania karty Mastercard do programu Bezcenne Chwile i następnie od maja wydawaniu kwoty co najmniej 1.000 zł kartą w ramach tzw. zakupów premiowanych (plus 100 zł transakcji dla osób 7-18 lat). Żadna karta Mastercard z danego banku spółdzielczego nie mogła być zarejestrowana z Bezcennych Chwilach przed 02.04.2024 r.

Aby otrzymać 300 zł za konto w bankach grupy BPS należy:
 • Do 31.07.2024 r. podpisać z bankiem z grupy BPS umowę, na podstawie której wyda kartę Mastercard (debetową lub kredytową).
 • Do 31.07.2024 r. zarejestrować kartę debetową w programie Bezcenne Chwile Mastercard.
 • Do 31.07.2024 r. co najmniej raz zalogować się w programie Bezcenne Chwile Mastercard.
 • W kolejnych 6 miesiącach następujących po miesiącu podpisania umowy z bankiem z grupy BPS wykonywać po co najmniej 5 transakcji premiowanych* na łączną kwotę co najmniej 1.000 zł. Nagroda 50 zł w punktach Bezcenne Chwile za każdy miesiąc spełnienia warunków. Maksymalnie 300 zł.
 • Opcjonalnie dla dziecka od 7 do 18 roku życia:
  • Także podpisać umowę oraz zarejestrować kartę osoby małoletniej oraz wyrazić zgodę na udostępnienie informacji dotyczącej tajemnicy bankowej Mastercard.
  • Co najmniej raz zalogować się w programie Bezcenne Chwile Mastercard.
  • W kolejnych 6 miesiącach następujących po miesiącu podpisania umowy z bankiem z grupy BPS wykonywać po co najmniej 5 transakcji premiowanych* na łączną kwotę co najmniej 100 zł. Nagroda około 20 zł w punktach Bezcenne Chwile za każdy miesiąc spełnienia warunków.

300 zł za konto w bankach grupy BPS (spółdzielczych)

Z promocji są wyłączone osoby, które po 31.12.2022 r. zrezygnowały z jakiejkolwiek wcześniejszej karty Mastercard. Promocyjne punkty zostaną dopisane w programie Bezcenne Chwile w ciągu 30 dni roboczych od spełnieniu warunków ich otrzymania i będą one ważne przez 6 miesięcy. Należy w tym okresie wymienić je na vouchery (np. na Allegro, Circle K, Empiku czy bilety do kina). Osoba dorosła może otrzymać maksymalnie 6 nagród po 4.000 punktów a osoba małoletnia 6 nagród po 1.600 punktów. Pula Nagród wynosi 14600 – tj. 14600 Nagród po 4000 Punktów każda, a pula Nagród Dodatkowych wynosi 7290 – tj. 7290 Nagród Dodatkowych po 1 600 Punktów. Trochę trudno to interpretować. O wyczerpaniu puli nagród organizator – Bank Polskiej Spółdzielczości powinny poinformować na swoich stronach internetowych z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. Do akcji możemy zgłosić tylko jedną małoletnią osobę.

Generalnie akcja polega na tym aby zawrzeć umowę o nowe konto czy kartę kredytową (tak wynika z regulaminu) oraz następnie dosyć solidnie jej używać. Podobnie jak w promocji Banku Pocztowego liczą się tylko pierwsza transakcja w danym punkcie w danym dniu. Kartę w programie Bezcenne Chwile trzeba chyba zarejestrować samemu. Kwota do wydania kartą to co najmniej 1.000 zł więc trzeba zaplanować te wydatki. Wszystkie zakupy w sklepach czy na stacjach benzynowych będą spełniać warunki akcji (poniżej definicja zakupu premiowanego). Przykładowe iKonto w BPS można otworzyć przez internet i może być darmowe po wydaniu kwoty 1.000 zł (inaczej obowiązuje opłata 7 zł). Obsługa karty to nieuniknione 5 zł miesięcznie. W razie czego więcej informacji można poszukać na stronie Banku Polskiej Spółdzielczości (który zrzesza większość polskich banków spółdzielczych) tutaj:

300 zł za konto w bankach grupy BPS


Regulamin promocji pod hasłem Kumulacja korzyści.


*Zakup Premiowany – oznacza każdy zakup (transakcję) w złotych polskich dokonywany przez Uczestnika Programu), za pomocą zarejestrowanej w Programie Karty Partnera, z wyjątkiem: drugiej oraz kolejnej dokonanej w tym samym dniu  oraz w tym samym punkcie, w tym w internecie (uwzględniona tylko pierwsza transakcja w danym dniu), wszelkich transakcji, w przypadku których nastąpił zwrot świadczenia (np. towaru, usługi lub pieniędzy); operacji przeniesienia sald; transakcji z wykorzystaniem czeków w tym czeków podróżnych; transakcji dot. składek ubezpieczeniowych, podatków lub danin publicznych; zapłaty wszelkich odsetek lub innych opłat za zwłokę; innych opłat lub obciążeń; wszelkich płatności związanych z grami losowymi (w tym zakupu losów w loteriach); transakcji dokonanych w punktach o następujących kodach MCC (Merchant Category Code) – (i) 4829 – określający internetowe przekazy pieniężne, (ii) 6010 – określający instytucje finansowe (gotówkę z kas banków), (viii) 6011 – określający instytucje finansowe (gotówkę z bankomatów), (ix) 6012 – określający instytucje finansowe (towary i usługi), (x) 6050 – określający przekazy pieniężne w instytucjach finansowych, (xi) 6051 – określający przekazy pieniężne w instytucjach niefinansowych (waluta obca, zlecenia pieniężne i czeki podróżne), (xii) 6540 – określający instytucje niefinansowe (zakup / obciążenie karty), (xiii) oraz wszelkie doładowania portfeli cyfrowych/wirtualnych (w tym portfela elektronicznego „SkyCash”) oraz zakup lub doładowanie wszelkich kart podarunkowych, prezentowych oraz elektronicznych bonów, nawet jeżeli nie znajdują w ramach powyższych MCC; a także z wyłączeniem wszelkich pozycji obciążających saldo gotówkowe Uczestnika.


Promocji bankowych jest w ostatnich tygodniach bardzo wiele. Kończą się jedne akcja, kolejne są reaktywowane oraz pojawiają się co raz to nowe programy. Wszystkie najciekawsze promocje, dzięki którym można dorobić kilkadziesiąt, albo nawet kilkaset złotych miesięcznie zostały opisane u mnie na blogu w kategorii aktualne promocje bankowe tutaj:

<<<Aktualne promocje bankowe>>>

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.