UniLokata w 2017 roku z premią 100 zł, 500 zł lub 1.000 zł

UniLokata

W 2016 roku co kilka miesięcy pojawiały się promocje UniLokaty organizowane przez Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Tym razem Union Investment TFI SA zorganizował promocję UniLokata plus 1% więcej przez cały 2017 r. w ramach której można otrzymać 100 zł, 500 zł lub 1.000 zł premii. Promocja trwa praktycznie cały rok, a konkretniej do 28.12.2017 r. i jest podzielona na 6 okresów. Jak zwykle jedyne co trzeba zrobić to być nowym klientem i utrzymać swoje środki na UniLokacie przez 100 dni. A premia jest całkiem spora.

UniLokata to subfundusz pieniężny, który inwestuje aktywa w instrumenty dłużne o małej wrażliwości ceny na zmienność stóp procentowych:  krótkoterminowe papiery skarbowe oraz bezpieczne dłużne instrumenty korporacyjne o zmiennym kuponie opartym na stawkach lokat na rynku międzybankowym lub na terminie zapadalności do 1 roku. Udział pozostałych kategorii lokat musi być niższy niż 30% wartości aktywów subfunduszu. 

Promocja UniLokata plus 1% więcej przez cały 2017 r. skierowana jest do nowych klientów Union Investment, którzy od 30.11.2016 r. do dnia rejestracji w promocji nie posiadali środków w ramach funduszy prowadzonych przez Union Investment TFI SA. Promocją objęty jest oczywiście subfundusz UniLokata. Minimalna wpłata na UniLokatę to 100 zł, brak jest opłat za nabycie oraz odkupienie jednostek uczestnictwa. UniLokata powinna przynosić podobne zyski co oprocentowanie standardowych lokat. Nie ma co liczyć na spektakularne wzrosty, z drugiej strony nie powinno być spadków. Punktem odniesienie dla UniLokaty jest 1-miesięczny WIBID pomniejszony o stawkę rezerwy obowiązkowej. Cel inwestycyjny został określony na 2% – 2,30%. Oczywiście to optimum – wyniki pewnie będą skromniejsze.

UniLokata

Źródło: https://www.union-investment.pl/fundusze-inwestycyjne/unilokata

UniLokata plus 1% więcej przez cały 2017 r. – warunki promocji:
 • Zarejestrowanie się na specjalnej stronie promocji podając swoje imię i nazwisko, adres e-mail oraz nr telefonu komórkowego w odpowiednim okresie rejestracji.
 • Otworzenie w subfunduszu UniLokata w ramach UniFundusze Funduszu Inwestycyjnego Otwartego jednego rejestru za pośrednictwem formularza elektronicznego lub w Punkcie Obsługi Klienta Union Investment TFI S. A.
 • Dokonanie wpłaty tytułem nabycia jednostek uczestnictwa w kwocie 10.000 zł, 50.000 zł lub 100.000 zł oraz utrzymanie jej przed 100 dni promocji.
Unilokata – okresy rejestracji klientów:
 • I okres od 01.01.2017 r. do 27.02.2017 r.
 • II okres od 01.03.2017 r. do 27.04.2017 r.
 • III okres od 01.05.2017 r. do 29.06.2017 r.
 • IV okres od 01.07.2017 r. do 30.08.2017 r.
 • V okres od 01.09/2017 r. do 30.10.2017 r.
 • VI okres od 01.11.2017 r. do 28.12.2017 r.
UniLokata – okresy promocji:
 • Dla I okresu promocji od 01.03.2017 r. do 08.06.2017 r.
 • Dla II okresu promocji od 01.05.2017 r. do 08.08.2017 r.
 • Dla III okresu promocji od 01.07.2017 r. do 08.10.2017 r.
 • Dla IV okresu promocji od 01.09.2017 r. do 09.12.2017 r.
 • Dla V okresu promocji od 01.11.2017 r. do 08.02.2018 r.
 • Dla VI okresu promocji od 01.01.2018 r. do 10.04.2018 r.

Okresy promocji to tak naprawdę każde 100 dni kalendarzowych po zakończeniu każdego okresu rejestracji. Należy uważać, aby nie wpaść w dzień poza promocją – np. 28.02.2017 r. Za otwarcie UniLokaty w tym dniu nic nie dostaniemy. Oczywiście w ciągu tych 100 dni nie można dokonywać żadnego odkupienia, konwersji ani zmian w rejestrze.

unilokata

Po wpłacie 10.000 zł, 50.000 zł lub 100.000 zł na UniLokatę oraz utrzymanie tej kwoty przez 100 dni Union Investment dopłaci 1% czyli 100 zł, 500 zł lub 1.000 zł w postaci dodatkowych jednostek uczestnictwa. W skali roku to aż 3,65% dodatkowo do tego, co wypracuje UniLokata. Premia ta wpłynie w ciągu 30 dni od zakończenia odpowiedniego okresu promocji. Zarówno o przystąpieniu do promocji jak i spełnieniu jej warunków zostaniemy powiadomieni e-mailem.

I to wszystko o promocji UniLokata plus 1% więcej przez cały 2017 r. UniLokata w ciągu ostatnich 12 miesięcy zarobiła 1,83%. To całkiem sporo jak na fundusz bezpieczny choć trochę mniej niż na długoterminowych lokatach. Ale dodając do tego 1% premii naliczonej za 100 dni wynik wychodzi o wiele lepszy. Doliczając premię wynik roczny wynosi (przy uwzględnieniu obecnego wyniku) dokładnie 2,83%.To już sporo. A wychodząc wcześniej z tej inwestycji wynik wygląda jeszcze lepiej. Wszystkich zainteresowanych premią 100 zł, 500 zł lub 100.000 zł za UniLokatę zapraszam tutaj:

UniLokata plus


Regulamin promocji „UniLokata plus 1% więcej przez cały 2017 r.” w Union Investment TFI SA.

UniLokata – strona, wyniki, karta subfuduszu, prospekt i kluczowe wyniki. 

1 Komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.