Aktywna Karta Szybki Start czyli 300 zł za konto w Getin Online

Aktywna Karta Szybki Start Getin Online

Ponad pół roku temu opisałem bardzo dobrą promocję Aktywna Karta Szybki Start w Getin Online. W promocji tej nowi klienci Getin Online za założenie i aktywne używanie konta osobistego mogą otrzymywać przez 6 miesięcy po 50 zł, czyli 300 zł premii w ciągu pół roku. Z pierwszej edycji tego programu sam skorzystałem – o regularnych wpływach informowałem w moim raporcie z promocji bankowych. Począwszy od początku nowego roku pojawiła się już trzecia edycja promocji Aktywna Karta Szybki Start. Zmiany na pozór są kosmetyczne, ale bardzo ważne i wpływają na wysokość wypłacanej premii. W sierpniu promocja zniknęła z Getin Online.

Promocja Aktywny Karta – Szybki Start III edycja przeznaczona jest dla osób:

  • Które nie są i po 01.06.2013 r. nie byli posiadaczami rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Getin Online lub Open Online*.
  • Podpiszą oświadczenie o przystąpienie do promocji Aktywna Karta Szybki Start – III edycja.
  • Zawrą umowę o Konto Perfekcyjne oraz umowę o kartę debetową.
  • Zgodzą się na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.

Aby otrzymywać 50 zł w ramach promocji Aktywna Karta Szybki Start należy:

  • W ciągu 30 dni kalendarzowych od aktywacji konta wykonać 3 transakcje bezgotówkowe – liczy się data rozliczenia transakcji bezgotówkowych na koncie osobistym.
  • W kolejnych 5 miesiącach wykonać po 5 transakcji bezgotówkowych – także w tym przypadku liczy się data rozliczenia transakcji bezgotówkowych na koncie osobistym.

Warunkiem uczestnictwa w promocji Aktywna Karta Szybki Start III jest nierozwiązywanie umowy rachunku przez 24 miesiące. W przypadku likwidacji rachunku przed upływem 24 miesięcy od przystąpienia do promocji Getin Online zażąda zwrotu części wypłaconej premii, przy czym w okresie do 12 miesięcy od przystąpienia do promocji zwrotowi podlega 100% wypłaconej premii, a w okresie między 13 a 24 miesiącem od przystąpienia do promocji zwrotowi podlega 50% wypłaconej premii. Bank obciąży tą kwota zamykany rachunek.

W trzeciej edycji programu pojawiła się niekorzystna zmiana. Z powody zmiany przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wypłacana nagroda podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem w wysokości 19%. Getin Online będzie naliczał, potrącał i od razu odprowadzał podatek do Urzędu Skarbowego. Więc wpływy z promocji będą wynosić tak naprawdę 40,50 zł miesięcznie, a po pół roku wyniosą 263 zł. To bardzo niekorzystna zmiana – w poprzednim roku otrzymałem premię w pełnej wysokości.

Podsumowując trzecia edycja programu Aktywna Karta Szybki Start nawet po zmianach nadal jest bardzo atrakcyjna. Transakcje bezgotówkowe mogą być wykonywane nawet na 1 zł – nie ma wyznaczonego progu minimalnej kwoty transakcji. Jednak należy pamiętać o tym, że prowadzenie Konta Perfekcyjnego w Getin Online kosztuje 9,99 zł miesięcznie, chyba, że zapewnimy na konto wpływy w wysokości minimum 1.000 zł i wykonamy transakcje bezgotówkowe na kwotę co najmniej 400 zł. Nie można uniknąć opłaty za kartę debetową w wysokości 2,99 zł. Darmowe są wszystkie przelewy internetowe oraz wypłaty z wszystkich bankomatów krajowych. Konto można założyć przez kuriera po wypełnieniu wniosku przez internet – wszystkich zainteresowanych zapraszam tutaj:

Aktywna Karta Szybki Start Getin Online

* Bliźniaczą ofertę ma także Open Online.

1 Komentarz

  1. Do mnie pakiety korzyści bardzo przemawiają dlatego już jakiś czas temu getin up założyłam. DO tego karta z wyświetlanym stanem konta u mnie naprawdę daje radę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.