Upadłość Banku Spółdzielczego w Nadarzynie

upadlosc-banku-spoldzilczego-w-nadarzynie

Z dniem 21.10.2016 r. Komisja Nadzoru Finansowego zawiesiła działalność Banku Spółdzielczego w Nadarzynie oraz zapowiedziała złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości tego banku. Nie trzeba tłumaczyć co to oznacza. Obecnie placówki Banku Spółdzielczego w Nadarzynie są zamknięte a na wypłatę swoich pieniędzy przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny trzeba trochę poczekać. Bankowy Fundusz Gwarancyjny ma 7 dni roboczych na rozpoczęcie wypłaty środków gwarantowanych.

W kwietniu 2016 r., po informacjach medialnych o niekorzystnej sytuacji Banku Spółdzielczego w Nadarzynie, z banku nastąpił niekontrolowany odpływ depozytów. W okresie od 15 do 21 kwietnia 2016 r. stan bazy depozytowej obniżył się o 72,1 mln złotych, z 239,9 mln złotych do 167,8 mln złotych. Pod koniec września 2016 r. pojawiły się publiczne informacje o zatrzymaniu przez organy ścigania byłych członków zarządu Banku Spółdzielczego w Nadarzynie. W okresie od 27 września do 19 października 2016 r. nastąpiło dalsze zmniejszenie bazy depozytowej o 22,6 mln złotych, z 163,2 mln złotych do 140,6 mln złotych. Łączne obniżenie bazy depozytowej Banku Spółdzielczego w Nadarzynie w okresie od 15 kwietnia do 19 października 2016 r. wyniosło 99,3 mln zł i spowodowane było wycofaniem środków przez klientów banku. Ostatecznie doprowadziło to do trwałej i nie dającej się odwrócić utraty płynności płatniczej przez bank.

Wypłata środków gwarantowanych odbywać się będzie za pośrednictwem placówek BZ WBK w okresie 02.11 – 30.12.2016 r. Wypłaty można dokonać przelewem lub gotówką w kasie. Jeżeli wypłata jest większa niż 25.000 zł to tą kwotę należy zaawizować 2 dni robocze wcześniej (osobiście lub telefonicznie). Z listą placówek dokonujących wypłat można zapoznać się na stronie BZ WBK.

Tyle mówi komunikat Komisji Nadzoru Finansowego. Takiego odpływu kapitału nie wytrzymałby żaden bank. Bank Spółdzielczy w Nadarzynie jest (był) niewielkim bankiem, posiadającym dwa Oddziały: w Nadarzynie oraz Żabiej Woli oraz filię w Jaktorowie. Środki gwarantowane będą wypłacane w złotych, bez względu na walutę, w jakiej były nominowane depozyty, do równowartości w złotych 100.000 euro. Informacje, jaki bank będzie dokonywał wypłat środków gwarantowanych Bankowy Fundusz Gwarancyjny podaje do publicznej wiadomości najczęściej już w przeciągu dosłownie kilku dni. Wypłatami zajmowały się dotychczas największe banki – PKO BP, PEKAO SA oraz BZ WBK. Z procedurą wypłaty środków gwarantowanych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny można zapoznać się tutaj.

upadlosc-banku-spoldzilczego-w-nadarzynie

Według stanu na dzień 19.10.2016 r. wartość depozytów zgromadzonych w Banku Spółdzielczym w Nadarzynie wynosiła 140,6 mln zł, a sam bank prowadził 8,1 tys. rachunków. I podobna kwota wypłynie ponownie z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. A jeszcze chwilę temu można było w tym banku założyć 6-miesięczną lokatę z oprocentowaniem 2,30% z szansą na wygranie nawet samochodu. Obecnie komunikat KNF-u jest już na stronie Banku Spółdzielczego w Nadarzynie.

upadlosc-banku-spoldzilczego-w-nadarzynie

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.