UniLokata z premią 1% czyli 100 zł, 500 zł lub 1.000 zł w prezencie

UniLokata z premią

Powróciła bardzo dobra promocja organizowana przez Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Kolejny raz w promocji UniLokata plus 1% więcej za wpłatę na rejestr subfunduszu UniLokaty można otrzymać dodatkowe 1% czyli 100 zł, 500 zł lub 1.000 zł. Premia wynosi 1% przy wpłacie 10.000 zł, 50.000 zł czy 100.000 zł plus to, co wypracuje fundusz pieniężny UniLokata. Promocja trwa do 31.10.2016 r.

Na początek dla przypomnienia to, co pisałem przy okazji poprzednich promocji UniLokaty: UniLokata to subfundusz pieniężny, który inwestuje aktywa w instrumenty dłużne o małej wrażliwości ceny na zmienność stóp procentowych:  krótkoterminowe papiery skarbowe oraz bezpieczne dłużne instrumenty korporacyjne o zmiennym kuponie opartym na stawkach lokat na rynku międzybankowym lub na terminie zapadalności do 1 roku. Udział pozostałych kategorii lokat musi być niższy niż 30% wartości aktywów subfunduszu. 

UniLokata to standardowy subfundusz pieniężny o niskim ryzyku inwestycyjnym. Minimalna wpłata to 100 zł, brak jest opłat za nabycie oraz odkupienie jednostek uczestnictwa. Wzrost wartości (oprocentowanie) UniLokaty powinien być zbliżony do oprocentowania standardowych lokat bankowych. Nie można liczyć na duże wzrosty wartości UniLokaty ale też nie powinno być spadków. Punktem odniesienie dla UniLokaty jest 1-miesięczny WIBID pomniejszony o stawkę rezerwy obowiązkowej. Obiecany cel inwestycyjny można włożyć między bajki ale zyski w wysokości 1,50% – 1,70% są jak najbardziej realne.

UniLokata z premią

Aby wziąć udział w akcji UniLokata z premią 1% należy:

  • Do 31.10.2016 r. zarejestrować się na specjalnej stronie promocji podając swoje imię i nazwisko, adres e-mail oraz nr telefonu komórkowego.
  • Do 31.10.2016 r. otworzyć w subfunduszu UniLokata w ramach UniFundusze Funduszu Inwestycyjnego Otwartego jeden rejestr za pośrednictwem formularza elektronicznego lub w Punkcie Obsługi Klienta Union Investment TFI S. A.
  • Do 31.10.2016 r. dokonać wpłaty tytułem nabycia jednostek uczestnictwa jednostek uczestnictwa w kwocie 10.000 zł, 50.000 zł lub 100.000 zł.

<<<Strona akcji UniLokata z premią 1% w Union Investment TFI S.A.>>>

UniLokata z premią

W okresie promocji, czyli do 08.02.2017 r. nie można dokonywać żadnego odkupienia ani zmian w rejestrze. Promocja UniLokata plus 1% przeznaczona jest dla nowych klientów Union Investment, którzy od 01.09.2016 r. nie mieli środków na rejestrach Funduszy Union Investment TFI S.A. Po wpłacie 10.000 zł, 50.000 zł lub 100.000 zł na UniLokatę oraz utrzymanie tej kwoty przez 100 dni Union Investment dopłaci nam 1% czyli 100 zł, 500 zł lub 1.000 zł w postaci dodatkowych jednostek uczestnictwa. W skali roku to aż 3,65% dodatkowo do tego, co wypracuje UniLokata. Premia ta wpłynie w ciągu 30 dni od zakończenia promocji (czyli do 30.03.2017 r.). Będzie to dodatkowe 100 zł, 500 zł czy 1.000 zł netto. Zarówno o przystąpieniu do promocji jak i spełnieniu jej warunków zostaniemy powiadomieni e-mailem.

Podsumowując promocja UniLokata plus 1%  to kolejna dobra akcja. Poprzednio trochę się wahałem przed udziałem w tej akcji i ostatecznie nie skorzystałem. A tak naprawdę nic nieprzewidzianego nie powinno się stać. Niestety oprocentowanie lokat jest ostatnio co raz niższe i trzeba szukać nowych możliwości. Średnia stopa zwrotu w ciągu ostatnich 12 miesięcy to 1,70% więc w sumie niewiele mniej niż na rocznych lokatach. A dodatkowy 1% jest od kwoty a nie jako dodatek do oprocentowania więc jest to o wiele więcej. Przy wpłacie 50.000 zł można zyskać aż 500 zł. Także definicja nowego klienta jest obecnie o wiele łagodniejsza. Wszystkich zainteresowanych akcją UniLokata z premią 1% zapraszam tutaj:

UniLokata z premią

1 Komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.