500 zł za konto w BNP Paribas + 200 zł od Mastercard

Witam. W BNP Paribas pojawiła się ostatnio promocja, dzięki której można otrzymać jedną z największych premii za konto osobiste. A mianowicie w ramach akcji Przygotuj się na wiosnę do otrzymania jest 500 zł za konto w BNP Paribas. Dodatkowo trwa akcja dzięki której można otrzymać kolejne 200 zł w punktach w programie Bezcenne Chwile. Czyli łącznie można otrzymać aż do 700 zł. Główna akcja trwa do 20.03.2024 r. lub do wyczerpania puli 3.000 sztuk promocyjnych wniosków.


Szczegóły podobnych, aktualnych akcji banku w sekcji BNP Paribas. Szczegóły podobnych akcji w zakładce aktualne promocje bankowe.


Standardowo z nowej edycji promocji BNP Paribas mogą skorzystać tylko nowi i powracający klienci, którzy w ciągu 12 miesięcy przed złożeniem wniosku nie byli posiadaczami ani współposiadaczami rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego w BNP Paribas. Posiadanie karty kredytowej nie wyklucza z udziału w promocji. Należy pamiętać o aktywacji karty.

500 zł  za konto w BNP Paribas w akcji Przygotuj się na wiosnę  – warunki promocji:
 • Wypełnienie formularza na specjalnej stronie promocji z podaniem imienia, nazwiska, nr telefonu, adresu e-mail oraz numeru PESEL.
 • Wyrażenie zgody na zwolnienie banku z tajemnicy bankowej w zakresie niezbędnym do realizacji promocji, a także upoważnienie BNP Paribas do przekazania Organizatorowi promocji informacji o spełnieniu warunków uzyskania nagrody.
 • Złożenie do 20.03.2024 r. wniosku o otwarcie konta osobistego wraz kartą debetową i bankowością elektroniczną za pośrednictwem linku promocyjnego – który będzie dostępny w wiadomości e-mail, a który przekieruje na stronę promocji.
 • Najpóźniej do 31.03.2024 r. – zawarcie umowy ramowej z BNP Paribas o konto osobiste za pośrednictwem unikalnego kodu SMS w systemie partnera Banku – Autenti, Aplikacji Mobilnej lub za pośrednictwem kuriera.
 • Także najpóźniej do 31.03.2024 r. aktywacja karty debetowej.
 • Podanie na stronie promocji i we wniosku o otwarcie konta osobistego takich samych danych.
 • Do 28.04.2024 r. po otrzymaniu wiadomości o przyznaniu premii zalogowanie się na stronie promocji i uzupełnienie numeru konta bankowego do wypłaty premii.

<<<Strona promocji 500 zł za konto w BNP Paribas + 200 zł od Mastercard>>>

500 zł za konto w BNP Paribas

Nagrody w promocji Przygotuj się na wiosnę:

Pierwsza Nagroda – 80 zł na konto za:
 • Otwarcie konta osobistego Konto Otwarte dla Ciebie w ramach promocji i aktywacja karty.
 • Wykonanie do 07.04.2024 r. co najmniej 2 transakcje bezgotówkowe kartą debetową.
Druga Nagroda – przelew na konto w wysokości 140 zł za:
 • Spełnienie warunków otrzymania pierwszej nagrody.
 • W kwietniu 2024 r.:
  • Wykonanie kolejnych transakcji bezgotówkowych na kwotę minimum 350 zł.
  • Wykonanie transakcji BLIK na kwotę minimum 300 zł.
  • Otrzymanie wpływów na konto w wysokości co najmniej 1.200 zł.
Trzecia Nagroda – przelew w wysokości 140 zł na konto za:
 • Spełnienie warunków otrzymania drugiej nagrody.
 • W miesiącu maju:
  • Wykonanie kolejnych transakcji bezgotówkowych na kwotę minimum 350 zł.
  • Wykonanie transakcji BLIK na kwotę minimum 300 zł.
  • Otrzymanie wpływów na konto w wysokości co najmniej 1.200 zł.
Czwarta Nagroda – przelew w wysokości 140 zł na konto za:
 • Spełnienie warunków otrzymania trzeciej nagrody.
 • W miesiącu czerwcu:
  • Wykonanie kolejnych transakcji bezgotówkowych na kwotę minimum 350 zł.
  • Wykonanie transakcji BLIK na kwotę minimum 300 zł.
  • Otrzymanie wpływów na konto w wysokości co najmniej 1.200 zł.

Do transakcji BLIK liczą się także przelewy na telefon. Wpływ może być z naszego konta w innym banku. Pierwsza wiadomość o przyznaniu premii zostanie wysłana do 22.04.2024 r. Będzie czas do 28.04.2024 r. aby uzupełnić na specjalnej stronie dane do wypłaty premii.Wiadomości będą wysyłane z adresu przygotujsienawiosne@promocja.bnpparibas.pl. Można już teraz dodać ten adres do skrzynki e-mail aby nie wpadło do SPAM-u. Nagrody – premie w postaci przelewów na konto – będą wypłacane do końca miesiąca, w którym otrzymaliśmy informacje o ich przyznaniu.


Dodatkowo w ramach akcji Punktuj na start z Bankiem BNP Paribas można otrzymać dodatkowe 16.000 punktów w programie Mastercard Bezcenne Chwile wymienne na vouchery o wartości 200 zł (np. na Allegro, do Decathlonu czy Carrefoura). Należy kartę zarejestrować do ww. programu przez aplikację mobilną lub bankowość internetową BNP a następnie przy pomocy dodanej karty wykonać co najmniej 4 transakcji o wartość łącznej co najmniej 1.000 zł w ciągu 30 dni od daty rejestracji. Te transakcje mogą być także transakcjami potrzebnymi do głównej promocji konta osobistego. Promocyjne punkty zostaną dopisane w ciągu 30 dni i będą ważne przez 6 miesięcy. Łącznie można otrzymać do 2 takich nagród z rejestrację 2 różnych kart BNP Paribas. Jeżeli ma ktoś kredytową to można ją dodać, podobno można wyrobić także kartę mobilną do konta i dodać ją do portfela cyfrowego. Promocja trwa do 31.03.2024 r. lub do wyczerpania liczby nagród to 10.000 sztuk po 16.000 promocyjnych punktów. O wyczerpaniu puli nagród BNP Paribas ma poinformować 7 dni wcześniej na stronie promocji tutaj.

Należy pamiętać, że liczą się tzw. zakupy premiowane. Generalnie liczą się wszystkie zwykłe transakcje w sklepach czy na stacjach benzynowych choć lista wyłączeń jest dosyć spora i na pierwszy rzut skomplikowana a chodzi głównie o wyłączenie transakcji pseudofinansowych, ale także apteki, drogerie, kluby nocne i pijalnie wina czy sklepy z alkoholem. Poniżej regulaminów cytat z regulaminu co to jest zakup premiowany. Akcja wyczerpana 29.02.2024 r.

430 zł za konto w BNP Paribas + 200 zł od Mastercard


Kolejna akcja, dzięki której można otrzymać dodatkową premię jest skierowana dla rodziców dzieci w wieku 7-18 lat. Akcja Ferie z samodzielniakiem trwa do 29.02.2024 r. lub do wyczerpania 1.000 przystąpień do promocji. W przypadku nieukończenia przez dziecko 13 lat należy założyć w Oddziale Konto Karty Samodzielniaka a w przypadku starszych dzieci Konto Samodzielniaka z Kartą do Dorosłości. Potrzebny jest dowód dla dziecka, paszport lub legitymacja szkolna. Przez 4 kolejne miesiące dziecko powinno wykonywać po 5 transakcji bezgotówkowych miesięcznie (ale nie w internecie) a co jest bonus 25 zł za każdy miesiąc. Do 10-tego następnego miesiąca premia wpłynie na konto dziecka. Nie ma opłat za jego prowadzenie czy za kartę. Warunek to przystąpienie do promocji w Oddziale BNP Paribas.


Konto osobiste Konto Otwarte dla Ciebie zakłada się online, a kurier przyjeżdża tylko aby wydać nam kartę debetową. Jest one bezwarunkowo bezpłatne – nie ma opłat za prowadzenie. Do konta niezbędna jest karta debetowa – najprostsza karta Otwarta na Dzisiaj kosztuje 7 zł lub 2 zł miesięcznie. Po wykonaniu 3 transakcji opłata jest zmniejszana do 2 zł. Osoby do 26-roku życia nic nie płacą. Od kwietnia trochę się to zmieni (szczegóły poniżej). Bezpłatne są wypłaty z bankomatów BNP Paribas oraz sieci Planet Cash. Można (ale nie trzeba) też wybrać inne karty – płatne ale z dodatkowymi, ciekawymi usługami. Wszystkich zainteresowanych premią 500 zł za konto w BNP Paribas oraz ewentualnie 200 zł od Mastercard zapraszam tutaj:

500 zł za konto w BNP Paribas


Regulamin promocji Przygotuj się na wiosnę.
Regulamin promocji Punktuj na start z Bankiem BNP Paribas.

Regulamin Sprzedaży Premiowej  Ferie z Samodzielniakiem.


Konto Otwarte dla Ciebie (od kwietnia 2024):
 • 2,50 zł za prowadzenie – opłata niepobierana gdy w miesiącu:
  • Zalogujemy się co najmniej raz do bankowości internetowej lub mobilnej.
  • Wyrazimy i nie odwołamy zgód marketingowych i handlowych.
 • 7 zł za obsługę karty – opłata niepobierana gdy w miesiącu:
  • W miesiącu poprzedzającym wykonamy co najmniej 3 transakcje bezgotówkowe. Lub:
  • Nie ukończyliśmy 26 lat. Lub:
  • Umowa rachunków została zawarta na zasadach sprzedaży premiowej Starter bankowy.

Transakcje wyłączone z Promocji w przypadku konieczności transakcji bezgotówkowych wykonane w punktach posiadających następujące Kody MCC:

– 7995, określający kasyna oraz zakłady bukmacherskie i im podobne,
– 8999, określający profesjonalne usługi, nieklasyfikowane pod innymi kodami MCC, o ile płatność
zidentyfikowana jest jako zagraniczna (country code inny niż Polska),
– 6012, określający instytucje finansowe,
– 6211, określający brokerów ubezpieczeniowych,
– 6051, określający przekazy pieniężne w instytucjach finansowych,
– 4829, określający internetowe przekazy pieniężne.


*Zakup Premiowany – oznacza każdy zakup (transakcję) w złotych polskich dokonywany przez Uczestnika Programu), za pomocą zarejestrowanej w Programie Karty Partnera, z wyjątkiem: wszelkich transakcji, w przypadku których nastąpił zwrot świadczenia (np. towaru, usługi lub pieniędzy); operacji przeniesienia sald; transakcji z wykorzystaniem czeków w tym czeków podróżnych; transakcji dot. składek ubezpieczeniowych, podatków lub danin publicznych; zapłaty wszelkich odsetek lub innych opłat za zwłokę; innych opłat lub obciążeń; wszelkich płatności związanych z grami losowymi (w tym zakupu losów w loteriach); transakcji dokonanych w punktach o następujących kodach MCC (Merchant Category Code) – (i) 4829 – określający internetowe przekazy pieniężne, (ii) 5122 – określający m.in. właścicieli aptek, (iii) 5715 – określający hurtownie napojów alkoholowych, (iv) 5813 – określający pijalnie (napoje alkoholowe), bary, tawerny, kluby nocne i dyskoteki, (v) 5912 – określający drogerie i apteki, (vi) określający sklepy z piwem, winem, alkoholem, (vii) 6010 – określający instytucje finansowe (gotówkę z kas banków), (viii) 6011 – określający instytucje finansowe (gotówkę z bankomatów), (ix) 6012 – określający instytucje finansowe (towary i usługi), (x) 6050 – określający przekazy pieniężne w instytucjach finansowych, (xi) 6051 – określający przekazy pieniężne w instytucjach niefinansowych (waluta obca, zlecenia pieniężne i czeki podróżne), (xii) 6540 – określający instytucje niefinansowe (zakup / obciążenie karty), (xiii) 7511 – określający obstawianie zakładów (włącznie z loteriami), żetony w kasynach, (xiv) 8999 – określający wolne zawody, (x) 9311 – określający podatki oraz wszelkie doładowania portfeli cyfrowych/wirtualnych (w tym portfela elektronicznego „SkyCash”) oraz zakup lub doładowanie wszelkich kart podarunkowych, prezentowych oraz elektronicznych bonów, nawet jeżeli nie znajdują w ramach powyższych MCC; a także z wyłączeniem wszelkich pozycji obciążających saldo gotówkowe Uczestnika.


Promocji bankowych jest w ostatnich tygodniach bardzo wiele. Kończą się jedne akcja, kolejne są reaktywowane oraz pojawiają się co raz to nowe programy. Wszystkie najciekawsze promocje, dzięki którym można dorobić kilkadziesiąt, albo nawet kilkaset złotych miesięcznie zostały opisane u mnie na blogu w kategorii aktualne promocje bankowe tutaj:

<<<Spis najnowszych promocji bankowych>>>

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.