Do 200 zł za regularne inwestowanie + 140 zł za konto osobiste dla nowych w ING Banku Śląskim

Do oferty ING Banku Śląskiego powróciła znana i lubiana promocja Inwestuj na przyszłość i zyskaj nawet 200 zł dzięki której ponownie można otrzymać do 200 zł za regularne inwestowanie za pośrednictwem ING. W odróżnieniu do prawie wszystkich innych akcji ta promocja dotyczy posiadaczy kont osobistych. Tym razem można otrzymać 200 zł za regularne inwestowanie w IKE lub 100 zł za inwestowanie w dowolny fundusz inwestycyjny (poza IKE). Warunek jest jeden – nieposiadanie na dzień 04.11.2019 r. jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych na rejestrach otwartych za pośrednictwem ING. Promocja trwa do 31.12.2019 r.

Do 200 zł za regularne inwestowanie – warunki akcji:
 • Posiadanie konta (w tym Otwartego Konta Oszczędnościowego) w ING Banku Śląskim z dostępem do bankowości internetowej.
 • Zapisanie się do promocji w Moje ING, w sekcji Oferta ING.
 • Wypełnienie ankiety inwestycyjnej i otrzymanie profilu inwestora.
 • Podpisanie z ING Umowy o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania.
 • Poprzez bankowość internetową:
  • Zlecenie otwarcia nowego rejestru funduszy inwestycyjnych.
  • Dokonanie pierwszej wpłaty w kwocie minimum 300 zł na nabycie jednostek uczestnictwa z otwartym rejestrze.
  • Złożenie dyspozycji regularnego inwestowania (DRI) na kwotę minimum 300 zł.
 • W okresie do 30.09.2020 r. dokonanie co najmniej 9 nabyć jednostek uczestnictwa w ramach złożonej dyspozycji regularnego inwestowania w kwocie minimum 300 zł.
 • Do chwili wypłaty premii (16.10.2020 r.) posiadać nabyte jednostki w kwocie co najmniej 300 zł.
 • Posiadanie Otwartego Konta Oszczędnościowego na dzień wypłaty premii (16.10.2020 r).

Tym razem można otrzymać 200 zł jeżeli zainwestujemy w IKE lub 100 zł jeżeli zainwestujemy w dowolny inny fundusz. Co to jest IKE można poczytać chociażby tutaj. W wielkim skrócie to takie konto na które odkłada się oszczędności na emeryturę. Korzysta się wtedy z preferencji podatkowych (brak podatku od zysków kapitałowych), a pieniądze można wypłacić dopiero po 60 roku życia (albo wcześniej ale wtedy pobierany jest podatek). Mnie w każdym razie IKE i IKZE nie do końca przekonują… Ale to już każdy powinien ocenić sam co wybrać.

Do 200 zł za regularne inwestowanie + 140 zł za konto osobiste dla nowych w ING Banku Śląskim

Uczestnicy poprzednich promocji mogą wziąć udział pod warunkiem, że nie posiadają już żadnych środków na otwartych rejestrach w ING. Warunkiem jest otwarcie nowego rejestru – czyli wybranie nowego funduszu. Sam brałem udział w poprzednich akcjach i raz otrzymałem 100 zł a raz (jeszcze nie tak dawno) 200 zł. Właściwie konto w ING Banku Śląskim trzymam dla tej akcji. Nic nie kosztuje a 100 zł czy 200 zł rocznie wpadnie. Ja inwestuje w fundusze bezpieczne – pieniężne czy obligacyjne. Na 99,99% nic nie stracę – na pierwszym miejscu stawiam bezpieczeństwo moich pieniędzy. Każdy decyzję o udziale w promocji i kupowanych funduszach powinien podjąć sam na własne ryzyko.

W ramach programu regularnego inwestowania składamy tzw. dyspozycję regularnego inwestowania (DRI), przez którą ING zobowiązuje nas do regularnego inwestowania przez co najmniej 9 kolejnych miesięcy + pierwsza wpłata na minimum 300 zł. Za regularne inwestowanie kwoty w wysokości co najmniej 300 zł dostaje się ostatecznie 100 zł premii w przypadku dowolnych funduszy oraz 200 zł premii w przypadku IKE. Premia wpłynie na Otwarte Konto Oszczędnościowe, a ING pokryje ze swojej strony podatek od tej premii.

W ramach akcji nie jest pobierana opłata dystrybucyjna ale należy uważać na ewentualną prowizję za odkupienie jednostek uczestnictwa. Fundusze bezpieczniejsze oparte o papiery dłużne, obligacja i lokaty z reguły nie pobierają opłat za umorzenie środków. Ta akcja to standardowo jeden z powodów dla których warto rozpocząć współpracę w ING – a na początek można otrzymać do 140 zł za konto osobiste. Sam do tej pory otrzymałem tak już od ING ponad 1.230 zł (190 zł za otwarcie konta, 100 zł za inwestowanie, 500 zł za karty kredytowe, 240 zł za wynagrodzenie i znowu 200 zł za inwestowanie) (już o kodzie na 25 na pyszne.pl nie wspomnę). Wszystkich zainteresowanych współpracą z ING odsyłam do artykułu o premii 140 zł za konto osobiste tutaj:

Do 200 zł za regularne inwestowanie + 140 zł za konto osobiste dla nowych w ING Banku Śląskim


Regulamin promocji Inwestuj na przyszłość i zyskaj nawet 200 zł.


Promocji bankowych jest w ostatnich tygodniach bardzo wiele. Kończą się jedne akcja, kolejne są reaktywowane oraz pojawiają się co raz to nowe programy. Wszystkie najciekawsze promocje, dzięki którym można dorobić kilkadziesiąt, albo nawet kilkaset złotych miesięcznie zostały opisane u mnie na blogu w kategorii aktualne promocje bankowe tutaj:

1 Komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.