Ponownie Konto z premią 360 zł w Banku Millennium

Konto z premią 360 zł

Bank Millennium co chwila zachęca nowych klientów do założenia swojego szeroko reklamowanego Konta 360º. I po raz kolejny po krótkiej przerwie reaktywowana została promocja Zyskaj 360 zł (V edycja) w ramach której można otworzyć Konto z premią 360 zł w ciągu kolejnych 6 miesięcy. Warunki są takie same jak przy poprzednich edycjach tej dobre promocji z jedną bardzo ważną zmianą – zmienił się okres karencji. Nowa promocja Zyskaj 360 zł trwa do 30.06.2017 r.

Do akcji Zyskaj 360 zł mogą przystąpić osoby pełnoletnie, które od dnia 01.04.2015 r. 29.02.2016 r. nie były posiadaczami rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub technicznego w Banku Millennium. Sprawia to, że wielu klientów będzie mogło wrócić do Banku Millennium i skorzystać z nowej akcji. To także dobra alternatywa dla T-Mobile Usługi Bankowe. Należy otworzyć Konto 360º lub Konto 360º Student wraz z kartą debetową oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych. Nadal można otworzyć konto wspólne. Promocja Zyskaj 360 zł nie łączy się z innymi promocjami o ile inne regulaminy nie stanowią inaczej.

Konto z premią 360 zł w Banku Millennium – warunki promocji:
  • Otwarcie Konto 360º lub Konto 360º Student.
  • Wykonywanie w każdym miesiącu co najmniej jednej transakcji bezgotówkowej i/lub BLIK.
  • W przypadku Konta 360º zapewnienie wpływu w kwocie nie niższej niż 1.000 zł w każdym miesiącu kalendarzowym (może to być przelew zewnętrzny).
  • Zalogowanie się w każdym miesiącu do Aplikacji Mobilnej Banku Millennium.

<<<Premia 360 zł za Konto 360º – strona promocji>>>

Konto z premią 360 zł

W ramach promocji Zyskaj 360 zł otrzymujemy:
  • 2% zwrotu za płatności bezgotówkowe wykonane kartą debetową, nie więcej niż 30 zł miesięcznie.
  • 5% zwrotu za płatności BLIK, nie więcej niż 30 zł miesięcznie.

Otworzyć Konto 360º można otworzyć poprzez kuriera lub podczas wizyty w placówce Banku Millennium. Za transakcje BLIK jest większy cashback ale jak wiadomo trochę trudniej je wykonać. Premia będzie naliczana począwszy od następnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym otwarto Konto 360º lub Konto 360º Student. Maksymalnie można otrzymać 60 zł w ciągu kolejnych 6 miesięcy, czyli 360 zł w ciągu pół roku. I właściwie to wszystko. Naliczona premia trafi na otwarte Konto 360º lub Konto 360º Student do końca następnego miesiąca po wykonaniu transakcji.

Aby otrzymać maksymalny miesięczny zwrot należy wydać kartą 1.500 zł, a BLIK-em 600 zł miesięcznie. Łącznie trzeba wydać niestety aż 2.100 zł. To sporo ale z drugiej strony sporo można zyskać. Dodatkowo klienci, którzy otworzą Konto Oszczędnościowe Profit oraz wpłacą nowe środki otrzymają oprocentowanie w wysokości 2,50% do kwoty 100.000 zł oraz 1,70% dla nadwyżki ponad tą kwotę przez okres 92 dni od daty wpłaty nowych środków. Każdego, kogo interesuje Konto z premią 360 zł zapraszam tutaj:

Konto z premią 360 zł


Prowadzenie Konta 360º jest bezpłatne pod warunkiem wpływów w wysokości 1.000 zł oraz minimum 1 płatności kartą wydaną do konta. Po spełnieniu tego warunku bezpłatne stają się także wypłaty ze wszystkich bankomatów. Niespełnienie jednak tego warunku powoduje naliczenie opłaty za prowadzenie Konta 360º w wysokości 8 zł oraz naliczenie opłat za wypłaty w bankomatach innych niż bankomaty Banku Millennium. Należy pamiętać o tych specyficznych warunkach. Podobnie jest w przypadku Konta 360º Student – jedyna różnica to brak opłaty za prowadzenie konta, ale w przypadku opłat za bankomaty wymagana jest co najmniej jedna operacja kartą debetową w poprzednim miesiącu. Do karty debetowej dołączone jest opcjonalne ubezpieczenie „Pakiet Bardzo Pomocny”, który kosztuje 4,98 zł, ale opłata ta nie jest pobierana w ciągu pierwszych 12 miesięcy.


* Za płatność BLIK uznaje się bezgotówkowe transakcje zakupu dokonane w punktach handlowo-usługowych i przez internet jako Płatności Mobilne BLIK i zaksięgowane na Koncie w danym miesiącu kalendarzowym.


Regulamin promocji  „ZYSKAJ 360 ZŁ – 5 edycja”.

1 Komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.