Nowa Nest Lokata Witaj oraz Nest Lokata Lojalna w Nest Banku

nest lokata lojalna

Nest Bank z początkiem czerwca nieznacznie zmodyfikował swoją ofertę depozytową. Poprzednia oferta lokat została niezmieniona ale pojawiła się dodatkowo Nest Lokata Witaj w opcji na 6 miesięcy oraz Nest Lokata Lojalna (a raczej Nest Lokaty Lojalne) w opcji na 3, 6, 12 i 24 miesiące z oprocentowaniem takim samym jak Nest Lokaty Nowe Środki. Nest Lokata Witaj dostępna jest tylko dla nowych klientów (z dodatkowym warunkiem wpływu wynagrodzenia) a Nest Lokaty Lojalne mogą zakładać dotychczasowi klienci Nest Banku z odpowiednimi wpływami wynagrodzenia na Nest Konto. Przy czym wynagrodzenie, które musi wpływać na Nest Konto nie może być takie małe. W każdym razie to dobry ruch, ale…

Nest Lokata Witaj to lokata dla całkowicie nowych klientów Nest Banku. Standardowo można otrzymać stawkę 4% do kwoty 10.000 zł na 3 miesiące. Można założyć także Nest Lokatę Witaj na 6 miesięcy ale wtedy oprocentowanie 4% gwarantowane jest przez 3 miesiące. W kolejnych miesiącach należy zapewnić w co najmniej jednym miesiącu wpływ wynagrodzenia w kwocie nie mniejszej niż 2.500 zł lub wpływ na rachunek firmowy w kwocie nie mniejszej niż 6.000 zł oraz wykonać płatności na ZUS lub US*.  Niespełnienie tego warunku powoduje obniżkę oprocentowania na kolejne 3 miesiące do stawki 0,50%. Niby fajny pomysł na zwiększenie aktywności nowych klientów ale warunek chyba trochę wygórowany. Wszystkich zainteresowanych Nest Lokatą Witaj zapraszam tutaj:

nest lokata lojalna


Druga zmiana to Nest Lokata Lojalna:
  • Na 3 miesiące z oprocentowaniem 1,80%.
  • Na 6 miesięcy z oprocentowaniem 1,90%.
  • Na 12 miesięcy z oprocentowaniem 2,10%.
  • Na 24 miesiące z oprocentowaniem 2,50%.

Jak widać identyczne oprocentowanie można otrzymać na Nest Lokacie Nowe Środki (czyli nadwyżki ponad stan posiadania w Nest Banku z 19.03.2017 r.). Tutaj jest podobnie jak w przypadku nowej Nest Lokaty Witaj. Należy zapewnić najpóźniej od drugiego miesiąca dysponowania Nest Lokaty Lojalnej wpływ wynagrodzenia* w kwocie minimum 2.500 zł w każdym miesiącu, lub wpływ na rachunek firmowy* w kwocie minimum 6.000 zł. Kwota 2.500 zł wcale nie jest taka niska – pomijając zakłamaną, oficjalną średnią krajową tyle mniej więcej się średnio zarabia w Polsce. Należy także wyrazić zgody marketingowe. Niespełnienie powyższych warunków skutkuje obniżeniem oprocentowania do 1,20%. Oprocentowanie pozostałych lokat w Nest Banku nie zmieniło się – szczegóły w rankingu lokat krótkoterminowych oraz rankingu lokat długoterminowych.

nest lokata lojalna


*Wpływ Wynagrodzenia – suma wpływów na Rachunek ROR realizowanych na rzecz Klienta z tytułu:  wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę dokonanego bezpośrednio na Rachunek ROR przez pracodawcę lub renty lub emerytury dokonanego bezpośrednio na Rachunek ROR przez organ wypłacający świadczenie lub typendium dokonanego bezpośrednio na Rachunek ROR przez uczelnię wyższą lub inny organ wypłacający świadczenie lub świadczenia z programu Rodzina 500 plus dokonanego bezpośrednio na Rachunek ROR przez organ wypłacający świadczenie

Wpływy na Rachunek Firmowy – suma Zleceń Płatniczych uznaniowych na Rachunku Firmowym pomniejszona o wartość środków pochodzących z:  przelewów realizowanych pomiędzy rachunkami bankowymi (osobistymi lub firmowymi) Klienta w Banku lub innych bankach oraz kredytów oraz lokat. W przypadku wpływów firmowych Nest Bank może zażądać potwierdzenia opłaty zaliczki na podatek dochodowy. No kuriozum…


Regulamin promocji „Nest Lokata Lojalna”.

Regulamin promocji „Nest Lokata Witaj”.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.