Antidotum Progresywne, czyli 3-letnia polisolokata w Credit Agricole

antidotum progresywne

 

W ofercie Credit Agricole na stale w ofercie znajduje się Antidotum Progresywne, czyli 3-letnia, rzadko już spotykana w bankach, klasyczna polisolokata. Jest to długoterminowa lokata w formie ubezpieczenia w CALI Europe S.A., Oddział w Polsce z dosyć wysokim oprocentowaniem.

Antidotum Progresywne to nic innego jak grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie z wypłacaną premią ubezpieczeniową za każdy rok ubezpieczenia. Premia naliczana jest po każdym pełnym roku trwania Antidotum Progresywnego i doliczana jest do kwoty zainwestowanego kapitału. Oprocentowanie nazwane jest wskaźnikiem ubezpieczeniowym i kształtuje się następującą:

antidotum progresywne premia

  • 1,90% w pierwszym roku ubezpieczenia.
  • 2,70% w drugim roku ubezpieczenia.
  • 3,50% w trzecim roku ubezpieczenia.

Połączenie lokaty z ubezpieczeniem sprawia, że od naliczonego oprocentowania nie płacimy podatku od dochodów kapitałowych, czyli podatku „belki”. Aby uzyskać takie same odsetki na zwykłej lokacie w pierwszym roku nasze środki musiałby być oprocentowane w pierwszym roku na 2,40%, w drugim na 3,40% a w trzecim aż na 4,35%. Antidotum Progresywne możemy porównać do lokaty dynamicznej, ponieważ oprocentowanie rośnie z każdym rokiem utrzymywania ubezpieczenia. Porównując Antidotum Progresywne do zwykłej lokaty średnie oprocentowanie wynosi 3,50%, a dzięki rocznej kapitalizacji realne oprocentowanie wzrasta do 3,67%.

antodotum progresywne Credit Agricole

Antidotum Progresywne jest dostępne jedynie dla posiadaczy konta osobistego w Credit Agricole. Minimalna kwota polisolokaty to 1.000 zł, maksymalna kwota nie została podana. Każdy klient Credit Agricole może założyć do 3 umów ubezpieczenia Antidotum Progresywne. Warunkiem przystąpienia do ubezpieczenia jest skończenie 18 oraz nieukończenie 70 roku życia. Antidotum Progresywne odnawia się na kolejne 3 lata – jeśli chcemy wypłacić środki należy złożyć wniosek o wypłatę z tytułu dożycia ubezpieczonego. Wystąpienie z ubezpieczenia powoduje zachowanie  calego oprocentowania za okres trwania Antidotum Progresywnego.

Ponieważ Antidotum Progresywne jest w formie ubezpieczenia mamy prawo wskazać uposażonych, którym w przypadku śmierci ubezpieczonego należą się środki z ubezpieczenia. W przypadku śmierci ubezpieczonego, czyli właściciela Antidotum Progresywnego, zostaje doliczone dodatkowe świadczenie w wysokości 1% zainwestowanego kapitału, nie więcej niż 1.000 zł. Środki z Antidotum Progresywnego w przypadku dożycia lub zerwania wypłacane w terminie do 5 dni roboczych. Jest to wielką wadą w porównaniu do zwykłych lokat bankowych, gdzie środki są dostępne na naszym koncie praktycznie od razu po zerwaniu lub zakończeniu lokaty.


Aktualizacja listopad – oprocentowanie Antidotum Progresywnego zostało po raz kolejny obniżone. Obecnie oprocentowanie wynosi 1,30%, 2,10% i 3%. Dodatkowo od zysków będzie trzeba zapłacić podatek „belki” więc produkt stał się mocno nieatrakcyjny…


Na koniec wszystkich zainteresowanych aktualną ofertą najlepszych lokat, oraz tych, którzy trafili tutaj przypadkowo po pewnym czasie zapraszam do przejrzenia najnowszych, zawsze aktualnych rankingów: zestawienia najlepszych lokat, rankingu lokat krótkoterminowych, rankingu lokat długoterminowych, rankingu kont oszczędnościowych oraz rankingu lokat i kont oszczędnościowych w walutach.

2 Komentarze

  1. CALI Europe S.A. podlega pod prawodawstwo polskie – to plus. Jednak jeśli doszłoby do upadłości firmy ubezpieczeniowej Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zwróci nam 50% zainwestowanej kwoty, nie więcej niż równowartość 30.000 euro. Taka sytuacja nie powinna się wydarzyć, jednak to duży minus w porównaniu do lokat w banku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.