200 zł za inwestowanie i 140 zł za konto osobiste w ING Banku Śląskim

ING Bank Śląski po raz kolejny ponowił akcję, dzięki której można otrzymać premię 200 zł za inwestowanie. W ramach odnowionej akcji można otrzymać 100 zł, 150 zł lub 200 zł za wpłatę za pośrednictwem ING odpowiedniej kwoty na fundusze inwestycyjne. Promocja dotyczy tym razem posiadaczy kont osobistych w ING, ale nic nie stoi na przeszkodzie aby połączyć akcje i tym samym otrzymać 200 zł za inwestowanie i 140 zł za konto osobiste w ING Banku Śląskim. Premię otrzymuje się za regularne inwestowanie w jednostki uczestnictwa – aby skorzystać z akcji należy nie posiadać na dzień 20.05.2019 r. jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych na rejestrach otwartych za pośrednictwem ING. Akcja Im więcej inwestujesz, tym więcej zyskujesz – edycja II trwa do 28.06.2019 r.

200 zł za inwestowanie – warunki akcji:
 • Posiadanie konta (w tym oszczędnościowego) w ING Banku Śląskim z dostępem do bankowości internetowej.
 • Zapisanie się do promocji w Moje ING, w sekcji Oferta ING.
 • Wypełnienie ankiety inwestycyjnej i otrzymanie profilu inwestora.
 • Podpisanie z ING Umowy o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania.
 • Poprzez bankowość internetową:
  • Zlecenie otwarcia nowego rejestru funduszy inwestycyjnych.
  • Dokonanie pierwszej wpłaty w kwocie minimum 300 zł na nabycie jednostek uczestnictwa z otwartym rejestrze.
  • Złożenie dyspozycji regularnego inwestowania na kwotę 300 zł, lub 500 zł, lub 1.000 zł.
 • W okresie do 31.12.2019 r. dokonanie co najmniej 6 nabyć jednostek uczestnictwa w ramach złożonej dyspozycji regularnego inwestowania w kwocie 300 zł lub 500 zł lub 1.000 zł (muszą być dokładnie takie kwoty).
 • Nie dokonywanie zmian w złożonej dyspozycji regularnego inwestowania.
 • Posiadanie Otwartego Konta Oszczędnościowego na dzień wypłaty premii (20.01.2020 r).

Uczestnicy poprzednich promocji mogą wziąć udział pod warunkiem, że nie posiadają już żadnych środków na otwartych rejestrach w ING. Warunkiem jest otwarcie nowego rejestru – czyli wybranie nowego funduszu. Sam biorę udział w poprzedniej akcji i za kilka miesięcy otrzymam 200 zł. Najbezpieczniej inwestować w fundusze bezpieczne – np. tzw. Pakiet Ostrożny lub fundusze pieniężne lub obligacyjne. Priorytetem jest dla mnie bezpieczeństwo oszczędności. Każdy decyzję o udziale w promocji i kupowanych funduszach powinien podjąć sam na własne ryzyko.

W ramach programu regularnego inwestowania składamy tzw. dyspozycję regularnego inwestowania (DRI), przez którą ING zobowiązuje nas do regularnego inwestowania przez co najmniej 6 kolejnych miesięcy + pierwsza wpłata na minimum 300 zł. Jeżeli ktoś chce zminimalizować liczbę wpłat powinien pierwsze zlecenie stałe ustawić na lipiec, i najlepiej po 20-tym. Za inwestowanie kwoty 300 zł dostaje się ostatecznie 100 zł premii, za inwestowanie kwoty 500 zł – 150 zł premii, a za inwestowanie kwoty 1.000 zł – 200 zł premii.Po otrzymaniu premii można ale nie trzeba kontynuować regularnego inwestowania. Ważne aby w zleceniu była kwota 300 zł lub 500 zł lub 1.000 zł – regulamin akcji wymaga dokładnie takich kwot. Premia wpłynie na Otwarte Konto Oszczędnościowe, a ING pokryje ze swojej strony podatek od tej premii.

W ramach akcji nie jest pobierana opłata dystrybucyjna ale należy uważać na ewentualną prowizję za odkupienie jednostek uczestnictwa. Fundusze bezpieczniejsze oparte o papiery dłużne, obligacja i lokaty z reguły nie pobierają opłat za umorzenie środków. Ta akcja to jeden z powodów dla których warto rozpocząć współpracę w ING – w ramach innej akcji można otrzymać na start 140 zł za konto osobiste, ING także często premiuje sporymi kwotami posiadaczy kart kredytowych. Sam od rozpoczęcia współpracy z ING otrzymałem w ramach różnych akcji 810 zł. A w planach jest kolejne 320 zł (120 zł za przelewanie wynagrodzenia oraz 200 zł za inwestowanie). Wszystkich zainteresowanych współpracą z ING Bankiem Śląskim odsyłam do opisu promocji konta osobistego ING z premią 140 zł tutaj:

200 zł za inwestowanie i 140 zł za konto osobiste w ING Banku Śląskim


Regulamin promocji Im więcej inwestujesz, tym więcej zyskujesz – II edycja.


Promocji bankowych jest ostatnio bardzo dużo. Wszystkie najciekawsze promocje, dzięki którym można dorobić kilkadziesiąt, albo nawet kilkaset złotych miesięcznie zostały opisane u mnie na blogu w kategorii aktualne promocje bankowe tutaj:

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.