Zysk czerpany z ropy czyli nowa inwestycja w BPH

zysk czerpany z ropy bph lokata inwestycyjna

Oprocentowanie lokat spadło w ostatnim okresie w związku z podatkiem bankowym. Myślałem, że w te miejsce pojawi się wysyp lokat strukturyzowanych. Ale jest wręcz przeciwnie. Marazm ten przełamuje Bank BPH. Do 15.04.2016 r. można zainwestować w swoje oszczędności w 17-miesięczną lokatę inwestycyjną opartą na cenach ropy naftowej Brent z 100 % gwarancją ochrony kapitału na koniec trwania inwestycji. Bank BPH promuje swoja ofertę hasłem Zysk czerpany z ropy. Czy aby to dobry pomysł na inwestycję?

Lokata Inwestycyjna Zysk czerpany z ropy – najważniejsze cechy:

  • 17-miesięczny okres inwestycji – od 21.04.2016 r. do 25.09.2017 r.
  • Okres subskrypcji do 15.04.2016 r.
  • 100% gwarancji ochrony kapitału na koniec inwestycji.
  • 95% gwarancji ochrony kapitału w trakcie trwania inwestycji.
  • Minimalna kwota inwestycji – 3.000 zł.
  • Opłata subskrypcyjna do 1,40%.
  • Certyfikaty podlegają ochronie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego do równowartości kwoty 100.000 EURO
  • Od zysku pobierany jest podatek „belki”.

Bank BPH nie nazywa swoich lokat inwestycyjnych w specjalny sposób więc dla potrzeb artykułu nazwę ją Zysk czerpany z ropy. Nowa inwestycja oparta jest na strukturyzowanych certyfikatach depozytowych w formie zbywalnych bankowych papierów wartościowych powiązanych z ceną ropy naftowej Brent. Oprocentowanie lokaty inwestycyjnej Zysk czerpany z ropy proporcjonalne jest do wzrostu ceny ropy naftowej Brent. Jednak jest pewne ograniczenie – cena ropy naftowej nie może wzrosnąć w trakcie trwania inwestycji o więcej niż 50%.

Wskaźnikiem odniesienia jest cena kontraktu terminowego na ropę Brent o najkrótszym terminie dostawy notowanego na giełdzie ICE Futures Europe, wyrażona w USD za baryłkę. W dniu 21.04.2016 r. nastąpi start inwestycji Zysk czerpany z ropy i  wtedy też zostanie ustalona poziom początkowy wskaźnika odniesienia. Zostanie ustalony także poziom partycypacji (udziału we wzroście) wskaźnika odniesienia. Wstępnie ustalono, że będzie to wartość od 70% do 90%. Czyli ewentualny zysk będzie wynosił 70% – 90% wzrostu cen ropy.

Zostanie ustalona także bariera – cena ropy nie będzie mogła przekroczyć 150% wartości początkowej wskaźnika odniesienia w trakcie trwania inwestycji. Jeżeli cena ropy w czasie inwestycji Zysk czerpany z ropy wzrośnie o więcej niż o połowę choćby na jeden dzień to oprocentowanie inwestycji wyniesie 0%. Inwestycja kończy się 21.09.2017 r. i jeżeli wskaźnik odniesienia (cena ropy) umiarkowanie wzrośnie (a bariera nie zostanie przekroczona), to otrzymamy większą część tego wzrostu w postaci oprocentowania. Jeżeli cena ropy nie wzrośnie, a wręcz spadnie to otrzymamy zainwestowany kapitał pomniejszony o prowizję.

Lokata inwestycyjna Zysk czerpany z ropy – przykładowy scenariusz:

zysk czerpany z ropy bph

Jeżeli zdecydujemy się zrezygnować z inwestycji przed okresem zapadalności to otrzymamy wartość zależną od bieżącej wyceny, jednak nie mniejszą niż 95% zainwestowanej kwoty. Standardowo minusem jak zwykle jest opłata subskrypcyjna, której wysokości wynosi do 1,40%. Należy pamiętać, że ceny ropy są mogą jeszcze spaść a mogą także mocno wzrosnąć. Na rynku ropy rządzi spekulacja. Choć propozycja Zysk czerpany z ropy jest ciekawą alternatywą dla standardowych lokat bankowych (zwłaszcza w BPH). Jak zwykle warunkiem otwarcia Lokaty Inwestycyjnej jest posiadanie otwartego rachunku w walucie inwestycji (PLN) oraz otwarcie rachunku bankowych papierów wartościowych w Biurze Maklerskim Banku BPH.


Na koniec wszystkich zainteresowanych aktualną ofertą najlepszych lokat, oraz tych, którzy trafili tutaj przypadkowo po pewnym czasie zapraszam do przejrzenia najnowszych, zawsze aktualnych rankingów: zestawienia najlepszych lokat, rankingu lokat krótkoterminowych, rankingu lokat długoterminowych, rankingu kont oszczędnościowych oraz rankingu lokat i kont oszczędnościowych w walutach. Zapraszam także do przejrzenia zestawienia najlepsze promocje bankowe.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.