Obligacje Skarbowe styczeń 2023

Witam. Jak zwykle to bywało w ostatnich miesiącach uzupełnieniem moich rankingów: kont oszczędnościowych i lokat bankowych jest informacja o aktualnym oprocentowanie Obligacji Skarbowych. Od czasu podwyżek oprocentowania Obligacje Skarbowe są bardzo dobrą alternatywą dla lokat bankowych i trzymania swoich oszczędności w bankach. Na tyle dobrą, że chyba z tego tytułu banki podwyższyły oprocentowanie na swoich najlepszych lokatach i kontach oszczędnościowych. Od mojego ostatniego artykułu oprocentowanie nieznacznie się zmieniło i w porównaniu do lokat bankowych i kont oszczędnościowych straciło na oprocentowaniu. O ofercie na 3 miesiące nie ma co wspominać…


Aktualna oferta lokat bankowych i kont oszczędnościowych w dwóch artykułach tutaj.


Standardowo – dla tych co nie wiedzą za bardzo czym są Obligacje Skarbowe? Obligacje Skarbu Państwa są papierami dłużnymi, potwierdzającymi udzielenie przez nabywcę pożyczki ich Emitentowi, czyli Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Ministra Finansów. Emitent zobowiązuje się zwrócić pożyczkę wraz z odsetkami w ściśle określonym terminie. Środki uzyskane z emisji obligacji Skarbu Państwa przeznaczane są na sfinansowanie różnych wydatków publicznych – od ochrony zdrowia, przez budowę dróg i mostów, po oświatę oraz spłatę wcześniej zaciągniętych długów*.

Obligacje Skarbowe – aktualna oferta:
  • Obligacja 3-miesięczne z oprocentowaniem 3%.
  • Obligacje roczne z oprocentowaniem 6,75% w pierwszym miesiącu, w następnych – stopa referencyjna NBP (obecnie stopa NBP to 6,75%).
  • Obligacje dwuletnie z oprocentowaniem 6,85% w pierwszym miesiącu, w następnych – stopa referencyjna NBP + 0,25% (obecnie stopa NBP to 6,75%).
  • Obligacje trzyletnie z oprocentowaniem stałym w wysokości 6,85% przez cały okres.
  • Obligacje czteroletnie z oprocentowaniem 7% w pierwszym roku, w kolejnych latach – wskaźnik inflacji + 1% (obecnie wskaźnik inflacji to 16,60%). Z wypłatą odsetek co roku.
  • Obligacje dziesięcioletnie z oprocentowaniem 7,25% w pierwszym roku, w kolejnych latach – wskaźnik inflacji + 1,25% (obecnie wskaźnik inflacji to 16,60%). Z roczną kapitalizacją odsetek.
  • 6-letnie Rodzinne Obligacja Skarbowe z oprocentowaniem 7,20% w pierwszym roku, w kolejnych latach – wskaźnik inflacji + 1,50% (obecnie wskaźnik inflacji to 16,60%). Roczna kapitalizacja odsetek. Dla beneficjentów Rodzina 500 plus, do wysokości przyznanego świadczenia.
  • 12-letnie Rodzinne Obligacja Skarbowe z oprocentowaniem 7,50% w pierwszym roku, w kolejnych latach – wskaźnik inflacji + 1,75% (obecnie wskaźnik inflacji to 16,60%). Roczna kapitalizacja odsetek. Dla beneficjentów Rodzina 500 plus, do wysokości przyznanego świadczenia.

Obligacje Skarbowe styczeń 2023

Jeszcze niedawno hitem były roczne i dwuletnie Obligacje Skarbowe o zmiennym oprocentowaniu opartym o główną stopę procentową. Jednakże w ostatnich kilku miesiącach obudziły się banki i oprocentowanie bez problemu można otrzymać oprocentowanie w granicach 7% – 8%. Główne stopy procentowe nie rosną i nie rośnie tym samym ich oprocentowanie. Za to są dosyć mobilne bo ewentualna ewentualna opłata za wykupienie przed terminem to tylko 0,70 zł dla każdych 100 zł. A odsetki doliczane są praktycznie do ostatniego dnia więc bez porównania z lokatami bankowymi, w przypadku których tracimy całe naliczone odsetki. No i nie trzeba żonglować środkami po kontach oszczędnościowych aby były one oprocentowane promocyjną, wyższą stawką dla nowych środków. Standardowo – im dłużej tym wyższe oprocentowanie a najlepsze to 6- i 12-letnie Rodzinne.

Należy pamiętać, że od Obligacji Skarbowych pobierany jest podatek (tzw. Belki – 19%). Do tego należy jeszcze doliczyć ewentualną opłatę za wcześniejsze wycofanie się z inwestycji – 50 gr od jednej Obligacji Skarbowej na okres do roku (100 zł), 0,70 gr w przypadku okresów do 4 lat, oraz 2 zł w przypadku 10- i 12-letnich Obligacji Skarbowych. Oprocentowanie naliczane jest za to praktycznie prawie do dnia wycofania środków. Nie dotyczy to Obligacji na 3 miesiące. Najlepsze oprocentowanie otrzymuje się tylko w przypadku naprawdę długoterminowych obligacji. Ciekawa propozycja to także Indywidualne Konto Emerytalne IKE-Obligacje. Na te konto związane z oszczędzaniem na emeryturę możemy wpłacać pieniądze i nabywać tylko obligacje. Biorąc pod uwagę niechęć do funduszy to naprawdę dobra propozycja.

Więcej informacji można znaleźć na http://www.obligacjeskarbowe.pl/. Obligacja Skarbowe można kupić na stronie internetowej ww.zakup.obligacjeskarbowe.pl oraz w PKO BP i Inteligo. Sam zakupiłem obligacje poprzez serwis internetowy PKO BP.

Informacje jak kupić obligacje: http://warsztatanalityka.pl/jak-kupic-obligacje-skarbowe/.

Wskaźniki inflacji: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/

1 Komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.