Ponownie 200 zł za przeniesienie konta do Credit Agricole

przeniesienie konta

Credit Agricole postanowił odświeżyć swoją promocję Polacy wybierają Credit Agricole w ramach której za przeniesienie konta do Credit Agricole można otrzymać 200 zł. Warunki praktycznie nie zmieniły się od poprzedniej edycji, doszły za to ulgi w produktach kredytowych (niższe oprocentowanie przez pewien okres i brak prowizji).  Choć najbardziej zachęcającym faktem jest oczywiście gratyfikacja 200 zł z przeniesienie konta. Promocja Polacy wybierają Credit Agricole trwa do 30.06.2017 r.

Akcja jest rozszerzeniem innej promocji Przenieś konto II dzięki której można otrzymać 100 zł za spełnienie prostszych warunków (ta akcja trwa nieprzerwanie od listopada). Promocja Polacy wybierają Credit Agricole dotyczy nowych klientów, którzy w ciągu 12 ostatnich miesięcy nie posiadali w Credit Agricole konta osobistego. Aby przystąpić do akcji należy udać się do jednego z oddziału Credit Agricole i złożyć wniosek o zamknięcie konta w innym banku (tzw. pełnomocnictwo). Dotychczasowy bank musi zaakceptować wniosek o zamknięcie rachunku. Z listą banków uczestniczących w procesie przenoszenia rachunku można zapoznać się tutaj. Można założyć 1 Konto, Konto PROSTOoszczędzające, Konto PROSTOoszczędzające PLUS lub Konto PROSTOoszczędzające PREMIUM.

Polacy wybierają Credit Agricole – warunki promocji:
 • Otwarcie konta wraz kartą debetową, z bankowości internetową i wyciągami elektronicznymi.
 • Złożenie wniosku z pełnomocnictwem o zamknięcie konta w innym banku.
 • Zapewnienie stałych wpływów.

Spełnienie warunków zapewnienia stałych wpływów uznaje się, gdy zostanie podpisane zlecenie przekazywania środków wraz ze skazaniem instytucji przekazującej wynagrodzenie (lub rentę, emeryturę, zasiłek czy stypendium), która ma być powiadomiona o zmianie rachunku. Należy także w trzech kolejnych miesiącach, następujących po miesiącu otwarcia konta zapewnić wpływ w kwocie nie mniejszej niż w zleceniu przekazywania środków i kwocie nie mniejszej niż 3.000 zł. To spore wymagania ale z drugiej strony można poza wynagrodzeniem zasilać samemu nowo otwarte konto. Oczywiście zlecenie przekazywania środków należy podpisać ale regulamin promocji nie mówi już nic o tym, że wpływy muszą być z tyt. wynagrodzenia.

Wniosek z pełnomocnictwem do zamknięcia konta w poprzednim banku musi zostać złożony w dniu zawarcia z Credit Agricole umowy lub w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy. Ważne aby podpis na wniosku zgadzał się ze wzorem złożonym w banku, w którym konto zastanie zamknięte. Premia 200 zł wpłynie na koniec następnego miesiąca, po miesiącu spełnienia wszystkich warunków promocji (m.in. wpływów w 3 kolejnych miesiącach). Osoby przelewające na konto kwotę co najmniej 1.500 zł ale mniej niż 3.000 zł mogą w ramach „lżejszej”, wspomnianej wcześniej promocji otrzymać „jedyne” 100 zł. Nie każdy będzie przelać na konto kwotę 3.000 zł jednorazowo. Standardowo Wszystkich zainteresowanych kwotą 200 zł za przeniesienie konta zapraszam tutaj:

przeniesienie konta


Dodatkowo akcji Polacy Wybierają Credit Agricole – przenieś limit w koncie oraz kartę kredytową można niejako przy okazji skorzystać z dodatkowych gratyfikacji i założyć:

 • Limit kredytowy bez prowizji za przyznanie i z obniżonym oprocentowaniem do stawki 7% przez 12 miesięcy. Dodatkowo jeżeli w miesiącu kalendarzowym wykorzystamy limit przez okres nie dłuższy niż tylko 7 dni to nie zostaną naliczone żadne odsetki.
 • Kartę kredytową bez prowizji za przyznanie oraz opłat miesięcznych za korzystanie, jak również z obniżonym oprocentowaniem do stawki 7% przez 12 miesięcy.

Oferta ta obowiązuje do 31.12.2017 r.


Konto PROSTOoszczędzające PLUS to:

 • 0 zł za prowadzenie przy wpływach minimum 1.500 zł miesięcznie (inaczej 9,90 zł).
 • 0 zł za kartę płatniczą przy wpływach na poziomie minimum 1.500 zł miesięcznie i obrocie gotówkowym na poziomie minimum 500 zł miesięcznie (inaczej 7,90 zł).
 • 0 zł za wszystkie przelewy.
 • 0 zł za wypłaty z wszystkich bankomatów w Polsce.

1 Konto to:

 • 0 zł za prowadzenie dla klientów do 27-roku życia.
 • 0 zł za kartę płatniczą przy obrocie gotówkowym na poziomie minimum 1 zł miesięcznie (inaczej 2,90 zł).
 • 0 zł za wszystkie przelewy.
 • 0 zł za wypłaty z bankomatów Euronetu, BZ WBK oraz umiejscowionych w Credit Agricole.

Konta PROSTOoszczędzającego to:

 • 4,90 zł za prowadzenie miesięcznie.
 • 3,90 zł za kartę płatniczą miesięcznie.
 • 0 zł za wszystkie przelewy.
 • 0 zł za wypłaty z bankomatów umiejscowionych w Credit Agricole.

Konto PROSTOoszczędzające PREMIUM to:

 • 0 zł za prowadzenie przy wpływach minimum 10.000 zł miesięcznie (inaczej 14,90 zł).
 • 0 zł za kartę płatniczą miesięcznie.
 • 0 zł za wszystkie przelewy.
 • 0 zł za wypłaty z wszystkich bankomatów w Polsce.

Polacy Wybierają Credit Agricole – regulamin promocji.

Polacy Wybierają Credit Agricole – przenieś limit w koncie oraz kartę kredytową – regulamin promocji.

Przenieś konto II – regulamin promocji.

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.