Kolejna upadłość SKOK-u czyli zawieszenie działalność SKOK Jowisz

skok jowisz zawieszenie upadłość

W dniu wczorajszym została zawieszona działalność kolejnego SKOK-u, a mianowicie SKOK Jowisz. Komisja Nadzoru Finansowego w poniedziałek, tj. w dniu 25.04.2016 r. wystąpi do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości SKOK Jowisz. Oznacza to nieuchronną upadłość SKOK Jowisz i stanowić będzie formalną przesłankę do uruchomienia wypłat środków gwarantowanych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. 

Według danych na koniec lutego 2016 r. Spółdzielnia Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa Jowisz posiadała ujemne fundusze w wysokości 21,5 mln zł, ujemny współczynnik wypłacalności -21,7% oraz wykazywała stratę w wysokości 37,6 mln zł. Do 22.04.2016 r. do godziny 14:00 Kasa Krajowa miała czas na przekazanie środków finansowych usuwających stan niewypłacalność SKOK Jowisz. Tak jak w poprzednich przypadkach Kasa Krajowa nie dofinansowała SKOK Jowisz więc Komisja Nadzoru miała tylko jedno wyjście – wniosek do sądu o ogłoszenie upadłość.


Wypłaty środków gwarantowanych deponentom Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Jowisz” dokonywane będą za pośrednictwem BZ WBK w okresie od 04.05.2016 r. do 24.06.2016 r. Kwotę powyżej 25.000 zł należy zaawizować 2 dni robocze wcześniej.


KNF przed dłuższy czas szukała chętnego na przejęcie SKOK Jowisz. Ale żaden bank nie zdecydował się na przejęcie tego stosunkowo niewielkiego SKOK-u. Według danych na koniec marca 2016 r. 15,7 tys. członków SKOK Jowisz posiadało depozyty o wartości około 82,5 mln zł. W porównaniu do poprzednich SKOK-ów to stosunkowo niedużo. Od daty 25.04.2016 r. Bankowy Fundusz Gwarancyjny będzie miał 20 dni na rozpoczęcie procedury wypłat środków gwarantowanych. Środki gwarantowane będą wypłacane w złotych, bez względu na walutę, w jakiej były nominowane depozyty do równowartości w złotych 100.000 euro. Z procedurą wypłaty środków gwarantowanych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny można zapoznać się  tutaj:

Zasady wypłaty środków gwarantowanych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny

SKOK Jowisz na dzień zawieszenia działalności miała 19 placówek w 3 województwach. Jeszcze wczoraj można było założyć w SKOK Jowisz Lokatę Wiosenną na 3 miesiące z oprocentowaniem 3% czy Lokaty Stabilne na 10 czy 13 miesięcy z oprocentowaniem 2,30% – 2,70%. Nieunikniona upadłość SKOK Jowisz sprawi, że z kasy BFG wypłynie kolejne ponad 80 mln zł. Standardowo upadłość SKOK Jowisz oznacza dla klientów kilkanaście dni nerwów i oczekiwania. Bankowy Fundusz Gwarancyjny dosyć szybko i sprawnie organizuje wypłatę środków gwarantowanych. Wypłaty środków gwarantowanych zajmowały się do tej pory największe banki: PKO BP, PEKAO SA oraz BZ WBK. Póki co strona internetowa SKOK Jowisz jeszcze działa, ale raczej już nic się nie da zrobić.

skok jowisz zawieszenie

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.