Upadłość SKOK Polska czyli kolejny SKOK do kasacji

upadłość SKOK Polska

W dniu wczorajszym, tj. 25.02.2016 r. Komisja Nadzoru Finansowego zawiesiła działalność Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Polska oraz wystąpiła z wnioskiem do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie o ogłoszenie upadłości SKOK Polska. Komisja Nadzoru Finansowego długo szukała chętnego na nabycie SKOK Polska (działającej pod nazwą Kasa Polska). Ale nikt chętny się nie znalazł i po raz kolejny Bankowy Fundusz Gwarancyjny musi wyłożyć swoje fundusze na wypłatę środków gwarantowanych.

Decyzja KNF oznacza jak zwykle tylko jedno – upadłość SKOK Polska. Wszyscy klienci Kasy Polskiej muszą obecnie uzbroić się w cierpliwość. Bankowy Fundusz Gwarancyjny ma 20 dni na rozpoczęcie wypłat środków gwarantowanych. Termin ten liczy się od daty złożenia wniosku o upadłość SKOK Polska. Środki gwarantowane będą wypłacane w złotych, bez względu na walutę, w jakiej były nominowane depozyty do równowartości w złotych 100.000 euro, tj. do wysokości 437.390,00 zł. To o około 3 tys. więcej niż w przypadku SKOK Kujawiak oraz już ponad 13 tys. zł więcej niż w przypadku SK Banku. Do tej pory wypłatami środków gwarantowanych zajmowały się 3 największe banki: PKO BP, BZ WBK oraz ostatnio PEKAO SA. Z procedurą wypłaty środków gwarantowanych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny można zapoznać się  tutaj:

Zasady wypłaty środków gwarantowanych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny

SKOK Polska nie jest, a raczej nie była dużą Kasą. Aktualnie blisko 16 tys. członków Kasy Polskiej posiadały w niej depozyty o łącznej wartości ponad 173 mln zł. To podobna skala wielkości do upadłej ostatnio SKOK Kujawiak. Po ostatnich zmianach Kasa Polska miała 23 placówki rozlokowane głównie w centralnej części Polski. Sam przechodziłem codziennie koło jednej placówki Kasy Polskiej przy stacji Metro Stare Bielany i za każdym razem zastanawiałem się, czy placówka ta jest jeszcze czynna. Teraz już nie muszę się domyślać…

Z ustaleń zarządcy komisarycznego wynika, że SKOK Polska wykazywała na dzień 28 lipca 2015 r. ujemne fundusze własne w wysokości (-) 80,9 mln zł oraz ujemny współczynnik wypłacalności na poziomie (-) 58,14%, co oznacza głęboką niewypłacalność. Zarządca komisaryczny ujawnił, że dokonane przez poprzedni zarząd wyceny spółek będących w posiadaniu SKOK Polska były zawyżone – wartość udziałów tych spółek w bilansie SKOK Polska została skorygowana w dół z 43,7 mln zł do 8,8 mln zł. Tyle komunikat KNF-u. Aż się włos na głowie jeży…

Standardowo upadłość SKOK Polska oznacza dla klientów kilka-kilkanaście dni nerwów i oczekiwania. Bankowy Fundusz Gwarancyjny dosyć szybko i sprawnie organizuje wypłatę środków gwarantowanych. Ostatnio już po tygodniu było wiadomo gdzie i kiedy można było odebrać środki gwarantowane. Z ich wypłatą nie ma większego problemu. Strona internetowa Kasy Polskiej działa, ale w bardzo ograniczonym zakresie.

upadłość SKOK Polska bfg

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.