UniLokata plus 1% więcej czyli 100 zł, 500 zł lub 1.000 zł za inwestycję w UniLokatę

UniLokata plus

Ponowanie powróciła bardzo dobra promocja organizowana przez Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Nie zmieniła się nawet nazwa więc po raz kolejny opisuję, jak w promocji UniLokata plus 1% więcej za wpłatę na rejestr subfunduszu UniLokaty można otrzymać dodatkowe 1% czyli 100 zł, 500 zł lub 1.000 zł. Ponownie premia wynosi 1% przy wpłacie 10.000 zł, 50.000 zł czy 100.000 zł, plus oczywiście to, co wypracuje subfundusz pieniężny UniLokata. Promocja trwa do 29.12.2016 r.

UniLokata to subfundusz pieniężny, który inwestuje aktywa w instrumenty dłużne o małej wrażliwości ceny na zmienność stóp procentowych:  krótkoterminowe papiery skarbowe oraz bezpieczne dłużne instrumenty korporacyjne o zmiennym kuponie opartym na stawkach lokat na rynku międzybankowym lub na terminie zapadalności do 1 roku. Udział pozostałych kategorii lokat musi być niższy niż 30% wartości aktywów subfunduszu. 

Promocja UniLokata plus 1% więcej skierowana jest do tych klientów, którzy od 01.10.2016 r. nie posiadali środków na rejestrach Union Investment TFI. Minimalna wpłata to 100 zł, brak jest opłat za nabycie oraz odkupienie jednostek uczestnictwa. Wzrost wartości (czyli tak naprawdę po prostu oprocentowanie) UniLokaty powinien być zbliżony do oprocentowania standardowych lokat bankowych. Nie można liczyć na spore wzrosty wartości UniLokaty ale też nie powinny się zdarzyć spadki. Punktem odniesienie dla UniLokaty jest 1-miesięczny WIBID pomniejszony o stawkę rezerwy obowiązkowej. Obiecany cel inwestycyjny w wysokości 2% – 3% to utopie ale wzrosty (oprocentowanie) w wysokości 1,70% – 1,80% są już realne.

UniLokata plus

Aby wziąć udział w akcji UniLokata plus 1% należy do 29.12.2016 r.:

  • Zarejestrować się na specjalnej stronie promocji podając swoje imię i nazwisko, adres e-mail oraz nr telefonu komórkowego.
  • Otworzyć w subfunduszu UniLokata w ramach UniFundusze Funduszu Inwestycyjnego Otwartego jeden rejestr za pośrednictwem formularza elektronicznego lub w Punkcie Obsługi Klienta Union Investment TFI S. A.
  • Dokonać wpłaty tytułem nabycia jednostek uczestnictwa jednostek uczestnictwa w kwocie 10.000 zł, 50.000 zł lub 100.000 zł.

UniLokata plus

W okresie promocji, czyli do 10.04.2017 r. nie można dokonywać żadnego odkupienia, konwersji ani zmian w rejestrze. Po wpłacie 10.000 zł, 50.000 zł lub 100.000 zł na UniLokatę oraz utrzymanie tej kwoty przez 100 dni (od 01.01 do 10.04.2017 r.) Union Investment dopłaci nam 1% czyli 100 zł, 500 zł lub 1.000 zł w postaci dodatkowych jednostek uczestnictwa. W skali roku to aż 3,65% dodatkowo do tego, co wypracuje UniLokata. Premia ta wpłynie w ciągu 30 dni od zakończenia promocji (czyli do 10.04.2017 r.). Będzie to dodatkowe 100 zł, 500 zł czy 1.000 zł netto. Zarówno o przystąpieniu do promocji jak i spełnieniu jej warunków zostaniemy powiadomieni e-mailem.

I to właściwie wszystko. Podsumowując promocja UniLokata plus 1% to kolejna dobra akcja do zarobienia dodatkowych pieniędzy.Stopa zwrotu UniLokaty w ciągu ostatnich 12 miesięcy to 1,80% więc w sumie niewiele mniej niż na rocznych lokatach. Mi ostatecznie udało się skorzystać z okazji i ulokowałem swoje oszczędności na 3% lokacie w Idea Banku. Ale w przyszłości może zdecyduję się na z pewnością powtarzaną akcję UniLokaty. Wszystkich zainteresowanych promocją UniLokata plus 1% zapraszam tutaj:

UniLokata plus

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.