UniLokata PLUS 1% więcej czyli 100 zł lub 1.000 zł w prezencie

UniLokata PLUS 1% więcej

Ponad miesiąc temu – dokładnie w Dniu Kobiet – pisałem o promocji UniLokata Plus dopłata zorganizowanej przez Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Za wpłatę na rejestr subfunduszu UniLokaty można było otrzymać dodatkowe 1% czyli 100 zł. Union Investment TFI S.A. postanowiło przedłużyć i zmodyfikować swoją promocję. Ponownie nowi klienci Union Investment za wpłatę 10.000 zł na rejestr UniLokaty mogą otrzymać dodatkowe 1% czyli 100 zł. A za wpłatę 100.000 zł można otrzymać wręcz 1.000 zł. Dodatkowo można zarabiać na poleceniu promocji. Nowa promocja UniLokata PLUS 1% więcej w Union Investment TFI S.A.trwa do 31.05.2016 r.

Dla przypomnienia: UniLokata to subfundusz pieniężny, który inwestuje aktywa w instrumenty dłużne o małej wrażliwości ceny na zmienność stóp procentowych:  krótkoterminowe papiery skarbowe oraz bezpieczne dłużne instrumenty korporacyjne o zmiennym kuponie opartym na stawkach lokat na rynku międzybankowym lub na terminie zapadalności do 1 roku. Udział pozostałych kategorii lokat musi być niższy niż 30% wartości aktywów subfunduszu. 

UniLokata to standardowy subfundusz pieniężny o niskim ryzyku inwestycyjnym. Minimalna wpłata to 100 zł, brak jest opłat za nabycie oraz odkupienie jednostek uczestnictwa. Wzrost wartości (oprocentowanie) UniLokaty powinien być zbliżony do oprocentowania standardowych lokat bankowych. Nie można liczyć na duże wzrosty wartości UniLokaty ale też nie powinno być spadków. Punktem odniesienie dla UniLokaty jest 1-miesięczny WIBID pomniejszony o stawkę rezerwy obowiązkowej.

UniLokata PLUS promocja kwiecień maj

Aby wziąć udział w promocji UniLokata PLUS 1% więcej i otrzymać 100 zł lub 1.000 zł należy:

  • Do 31.05.2016 r. zarejestrować się na specjalnej stronie promocji podając swoje imię i nazwisko, adres e-mail oraz nr telefonu komórkowego.
  • Do 31.05.2016 r. otworzyć w subfunduszu UniLokata w ramach UniFundusze Funduszu Inwestycyjnego Otwartego jeden rejestr za pośrednictwem formularza elektronicznego lub w Punkcie Obsługi Klienta.
  • Do 31.05.2016 r. dokonać wpłaty tytułem nabycia jednostek uczestnictwa jednostek uczestnictwa w kwocie 10.000 zł lub 100.000 zł.

<<<Strona promocji UniLokata PLUS 1% więcej w Union Investment TFI S.A.>>>

UniLokata PLUS promocja warunki kwiecień maj

W okresie od 01.06.2016 r. do 08.09.2016 r. nie można dokonywać żadnego odkupienia ani zmian w rejestrze. Promocja UniLokata PLUS 1% więcej przeznaczona jest jedynie dla nowych klientów Union Investment, którzy przed 01.04.2016 r. nie byli uczestnikami Funduszy Union Investment TFI S.A. Po wpłacie 10.000 zł lub 100.000 zł na UniLokatę oraz utrzymanie tej kwoty przez 100 dni Union Investment dopłaci nam 1% czyli 100 zł lub 1.000 zł w postaci dodatkowych jednostek uczestnictwa. W skali roku to aż 3,65% dodatkowo do tego, co wypracuje UniLokata. Wpłata ta wpłynie w ciągu 30 dni od zakończenia promocji, czy dodatkowe 100 zł lub 1.000 zł wpłynie do 08.10.2016 r. O spełnieniu warunków promocji UniLokata PLUS 1% więcej każdy uczestnik zostanie powiadomiony poprzez wiadomość e-mail.

UniLokata PLUS promocja

Dodatkowo uczestnicy promocji UniLokata PLUS 1% więcej mogą otrzymać dodatkowe 0,50% czyli 50 zł lub 500 zł za polecenie promocji innym osobom. Osoba polecona musi w odpowiednim polu formularza podać nasz numer rejestru. Jeżeli osoba polecona wpłaci taką samą kwotę co my i spełni warunki promocji to otrzymamy dodatkowe 0,50%. Jednak jeżeli my wpłacimy 10.000 zł a osoba polecona 100.000 zł to nie otrzymamy dodatkowej premii. Promocję UniLokata PLUS 1% więcej można polecić maksymalnie 5 osobom. Nagroda za polecenia zostanie wypłacona w taki sam sposób jak nagroda główna.

Podsumowując (po raz drugi) promocja UniLokata PLUS 1% więcej to bardzo dobra akcja. Sam zastanawiałem się na udziałem w poprzedniej edycji promocji. Teraz na pewno skorzystam i dodatkowo polecę promocję narzeczonej. Wzrost wartości UniLokaty jest z reguły o 0,50% – 1% mniejszy niż oprocentowanie najlepszych lokat ale z drugiej strony można otrzymać dodatkowe 100 zł a nawet 1.000 zł. Na 1.000 zł nie mam co liczyć ale 100 zł oraz 50 zł za polecenie chętnie przygarnę (+100 zł dla narzeczonej). Razem z premią UniLokata powinna dać około 6% zysku w skali roku (same 4,50% to wartość premii). Takich lokat obecnie nie ma. Wszystkich zainteresowanych promocją UniLokata PLUS 1% więcej zapraszam tutaj:

UniLokata PLUS 1% więcej

1 Komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.