UniLokata + 100 zł w prezencie w Union Investment TFI S.A.

unilokata plus dopłata 100 zł promocja

Bardzo rzadko piszę o funduszach inwestycyjnych na swojej stronie. Jeżeli już to raczej opisuję co najwyżej lokaty strukturyzowane proponowane przez różne banki. Dzisiaj jest okazja, aby przyjrzeć się bliżej o nowej ofercie proponowanej przez Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. W ramach promocji UniLokata Plus dopłata nowi klienci Union Investment TFI S.A. mogą otrzymać dodatkowe 1% (100 zł ) tego co wypracuje fundusz UniLokata. Jedyne co trzeba zrobić to wpłata na rejestr UniLokaty 10.000 zł i utrzymać je przez 100 dni. Oferta trwała do 31.03.2016 r. ale została przedłużona do 31.05.2016 r. – nowa promocja nazywa się UniLokata PLUS 1% więcej”.

UniLokata:

  • Minimalny horyzont czasowy – 3 miesiące.
  • Minimalna wpłata – 100 zł.
  • Brak opłaty za nabycie oraz odkupienie jednostek uczestnictwa.
  • 100 zł dla nowych klientów za wpłatę 10.000 zł.

UniLokata to subfundusz pieniężny, który inwestuje aktywa w instrumenty dłużne o małej wrażliwości ceny na zmienność stóp procentowych:  krótkoterminowe papiery skarbowe oraz bezpieczne dłużne instrumenty korporacyjne o zmiennym kuponie opartym na stawkach lokat na rynku międzybankowym lub na terminie zapadalności do 1 roku. Udział pozostałych kategorii lokat musi być niższy niż 30% wartości aktywów subfunduszu. 

UniLokata to standardowy subfundusz pieniężny o dosyć niskim ryzyku inwestycyjnym. Na UniLokacie istnieje mała szansa, że stracimy część ulokowanego kapitału, ale też trudno liczyć na spektakularne zyski. Punktem odniesienie dla UniLokaty jest 1-miesięczny WIBID pomniejszony o stawkę rezerwy obowiązkowej.

unilokata plus dopłata 100 zł

Aby wziąć udział w promocji UniLokata Plus dopłata i otrzymać 100 zł należy:

  • Do 31.03.2016 r. 31.05.2016 r. zarejestrować się na specjalnej stronie promocji.
  • Do 31.03.2016 r. 31.05.2016 r. otworzyć w subfunduszu UniLokata w ramach UniFundusze Funduszu Inwestycyjnego Otwartego jeden rejestr za pośrednictwem formularza elektronicznego lub w Punkcie Obsługi Klienta.
  • Do 31.03.2016 r. 31.05.2016 r. dokonać wpłaty tytułem nabycia jednostek uczestnictwa jednostek uczestnictwa w kwocie co najmniej 10.000 zł lub 100.000 zł.
  • W okresie od 04.04.2016 r. do 12.07.2016 r. 01.06.2016 r. do 08.09.2016 r. nie można dokonywać żadnego odkupienia ani zmian w rejestrze.

<<<Strona promocji UniLokata Plus dopłata w Union Investment TFI S.A.>>>

unilokata plus dopłata 100 zł promocja

Promocja UniLokata Plus dopłata dostępna jest tylko dla nowych klientów Union Investment, którzy na dzień 01.04.2016 r. nie mieli otwartych rejestrów funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Union Investment TFI S.A. Po spełnieniu tych warunków Union Investment TFI S.A. dopłaci nam 100 zł w postaci dodatkowych jednostek uczestnictwa. W zmienionej promocji gdy wpłacimy 100.000 zł to otrzymamy 1.000 zł. Nagroda ta wpłynie w pełnej wysokości do 08.10.2016 r. na nasz rejestr ponieważ obowiązek zapłaty podatku bierze na siebie Union Investment TFI S.A. Informacja o wypłacie nagrody nastąpi w ciągu 30 dni od daty 08.09.2016 r. poprzez wiadomość e-mail.

Podsumowując promocja UniLokata Plus dopłata to dobra akcja, dzięki której Union Investment TFI S.A próbuje przyciągnąć do siebie część klientów lokujących swoje oszczędności tylko w bankach. Promocja reklamowana jest hasłem Wpłać 10 000 zł na 100 dni i oprócz tego, co wypracuje UniLokata, odbierz 1% zysku w prezencie. W skali roku to aż 3,65% ekstra! Aby otrzymać 100 zł na lokacie musielibyśmy otrzymać oprocentowanie w wysokości ok. 4,50%. Tutaj otrzymujemy tyle (100 zł) + to co wypracuje UniLokata. Cel inwestycyjny UniLokaty na 2016 rok to 2% – 3%. W ciągu ostatnich 12 miesięcy UniLokata zarobiła w 12 miesięcy 1,97% i taki wynik w 2016 roku będzie dużym sukcesem. Wszystkich zainteresowanych promocją UniLokata Plus dopłata zapraszam tutaj:

unilokata plus dopłata 100 zł promocja

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.