Lokata Inwestycyjna oparta na indeksie S&P 500 w Banku BPH

lokata inwestycyjna oparta na indeksie S&P 500 warunki

W Banku BPH pojawiają się co kilka miesięcy dosyć ciekawe oferty lokat strukturyzowanych. Obecnie do 11.12.2015 r. można swoje pieniądze zainwestować w 17-miesięczną Lokatę Inwestycyjną opartą na indeksie S&P 500 ze 100% gwarancją ochrony kapitału na koniec trwania inwestycji. Bank BPH reklamuje swoją nową ofertę hasłem „Spełnij amerykański sen o swoich zyskach”. Już same to hasło sprawia, że z miłą chęcią przyjrzę się bliżej tej lokacie strukturyzowanej.

Lokata Inwestycyjna oparty na indeksie S&P 500 – najważniejsze cechy:

  • 17-miesięczny okres inwestycji – od 17.12.2015 r. do 18.05.2017 r.
  • Okres subskrypcji do 11.12.2015 r.
  • 100% gwarancji ochrony kapitału na koniec inwestycji.
  • 95% gwarancji ochrony kapitału w trakcie trwania inwestycji.
  • Minimalna kwota inwestycji – 3.000 zł.
  • Opłata subskrypcyjna do 1,40%.
  • Od zysku pobierany jest podatek „belki”.

Indeks S&P 500 jest głównym i najpopularniejszym wskaźnikiem amerykańskiego rynku kapitałowego. W jego skład wchodzą akcje 500 największych spółek notowanych na giełdach New York Stock Exchange i NASDAQ, m.in. Apple, Boeing, Coca-Cola, Google, Goodyear, McDonald’s, Nike, Ford, Walt Disney. Start Lokaty Inwestycyjnej opartej na indeksie S&P 500 nastąpi 17.12.2015 r. i wtedy też zostanie ustalona wartość początkowa indeksu S&P 500. Zostanie ustalony także poziom partycypacji (udział w zysku) we wzroście indeksu S&P 500. Wstępnie ustalono, że będzie to wartość w przedziale 30% – 40% – jego ostateczna wartość zostanie wyznaczona w dniu startu Lokaty Inwestycyjnej.

Scenariusz Lokaty Inwestycyjnej opartej na indeksie S&P 500 zakłada wzrostu tego indeksu w ciągu najbliższych 17 miesięcy. W tracie trwania Lokaty Inwestycyjnej nastąpią 3 pomiary indeksu S&P 500 w dniach: 16.06.2016 r., 16.12.2016 r. oraz 16.05.2017 r. Z tych 3 pomiarów zostanie wyliczony uśredniony poziom końcowy, który zostanie porównany z poziomem początkowy indeksu S&P 500. Jeżeli uśredniony poziom wzrostu inedksu S&P będzie dodatni to otrzymamy oprocentowanie w wysokości wzrostu pomnożone przez wskaźnik partycypacji. Jeżeli po 17 miesiącach wzrost będzie zerowy lub ujemny to otrzymamy zainwestowany kapitał pomniejszony o zapłaconą opłatę subskrypcyjną.

Lokata Inwestycyjna oparta na indeksie S&P 500 – przykładowy scenariusz oraz sposób wyliczenia odsetek:

lokata inwestycyjna oparta na indeksie S&P 500

Jeżeli zdecydujemy się zrezygnować z inwestycji przed okresem zapadalności to otrzymamy wartość zależną od bieżącej wyceny, jednak nie mniejszą niż 95% zainwestowanej kwoty. Minusem jak zwykle jest opłata subskrypcyjna, której wysokości wynosi do 1,40%. Wielkim minusem jest także ograniczenie zysku ze wzrostu indeksu S&P 500 do 30% – 40%. Nawet jeżeliby ten indeks wzrósł w przeciągu 17 miesięcy o 15% to otrzymamy oprocentowanie wysokości około 5%. Do tego należy odjąć opłatę subskrypcyjną i oprocentowanie wyniesie jeszcze mniej. Amerykański sen o zyskach to raczej nie jest. Jak zwykle warunkiem otwarcia Lokaty Inwestycyjnej jest posiadanie otwartego rachunku w walucie inwestycji (PLN) oraz otwarcie rachunku bankowych papierów wartościowych w Biurze Maklerskim Banku BPH.


W Banku BPH od pewnego czasu dostępna jest 6-miesięczna Lokata Nowy Gatunek z oprocentowanie 4%. Jest ona dostępna tylko dla nowych klientów nie posiadających w tym roku konta osobistego w Banku BPH. Warunkiem otrzymania oprocentowania w wysokości 4% jest comiesięczne zasilanie konta osobistego kwotę minimum 2.000 zł.. Na Lokacie Nowy Gatunek można zainwestować maksymalnie 10.000 zł i jest ona dostępna tylko w placówkach BPH.


Na koniec wszystkich zainteresowanych aktualną ofertą najlepszych lokat, oraz tych, którzy trafili tutaj przypadkowo po pewnym czasie zapraszam do przejrzenia najnowszych, zawsze aktualnych rankingów: zestawienia najlepszych lokat, rankingu lokat krótkoterminowych, rankingu lokat długoterminowych, rankingu kont oszczędnościowych oraz rankingu lokat i kont oszczędnościowych w walutach. Zapraszam także do przejrzenia zestawienia najlepsze promocje bankowe.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.