Oprocentowanie lokat – czego można się spodziewać?

oprocentowanie lokat

Coraz bardziej objawiają się skutki obniżenia stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej. Stopy procentowe spadły równo o 0,50% i o mniej więcej podobną stawkę spada oprocentowanie lokat. Choć niektóre banki już wcześniej obniżyły oprocentowanie swoich lokat. Wskaźnik WIBOR 3M spadł po obniżce o 0,16%, ale od 09.10.2014 r., czyli od poprzedniej obniżki stóp procentowych wskaźnik ten spadł już o 0,44%. Stopy procentowe spadły w tym czasie łącznie o 1% a wskaźnik WBIOR 3M o 0,58%. Stopy procentowe już nie powinny być obniżane więc dzisiaj postaram się poprognozować na jakie oprocentowanie lokat możemy liczyć w najbliższych miesiącach. Oprocentowanie lokat z pewnością jeszcze spadnie, pytanie tylko o ile?


Jak to zrobię? W bardzo prosty sposób. Wyliczę różnicę między średnim oprocentowaniem 5 najlepiej oprocentowanych lokat w moim rankingu w danym okresie a WIBOR-em 3M. Różnicę tą nazwijmy premią. Pod uwagę wezmę ostatnie 6 miesięcy i wskaźnik WIBOR 3M w dniach opublikowania mojego rankingu. W ten sposób powstanie w miarę obiektywna wartość, którą należy będzie dodać do WIBOR-u 3M aby wiedzieć na jakie oprocentowanie można liczyć w przyszłości. Należy oczywiście wziąć pod uwagę, że zgodnie z definicją prognoza to mniejsze lub większe kłamstwo – nawet moja. Będzie dużo obliczeń.


Lokaty na 3 miesiące:
 • Październik – średnie oprocentowanie najlepszych lokat – 3,77%, WIBOR 3M – 2,23% – premia – 1,54%.
 • Listopad – średnie oprocentowanie najlepszych lokat – 3,58%, WIBOR 3M – 2,04% – premia – 1,54%.
 • Grudzień – średnie oprocentowanie najlepszych lokat – 3,78%, WIBOR 3M – 2,06% – premia – 1,72%.
 • Styczeń – średnie oprocentowanie najlepszych lokat – 3,28%, WIBOR 3M – 2,06% – premia – 1,22%.
 • Luty – średnie oprocentowanie najlepszych lokat – 3,43%, WIBOR 3M – 1,98% – premia – 1,45%.
 • Marzec – średnie oprocentowanie najlepszych lokat – 3,15%, WIBOR 3M – 1,81% – premia – 1,34%.

Lokaty na 4 miesiące:
 • Październik – średnie oprocentowanie najlepszych lokat – 3,65%, WIBOR 3M – 2,23% – premia – 1,42%.
 • Listopad – średnie oprocentowanie najlepszych lokat – 3,41%, WIBOR 3M – 2,04% – premia – 1,37%.
 • Grudzień – średnie oprocentowanie najlepszych lokat – 3,78%, WIBOR 3M – 2,06% – premia – 1,72%.
 • Styczeń – średnie oprocentowanie najlepszych lokat – 3,08%, WIBOR 3M – 2,06% – premia – 1,02%.
 • Luty – średnie oprocentowanie najlepszych lokat – 3,36%, WIBOR 3M – 1,98% – premia – 1,38%.
 • Marzec – średnie oprocentowanie najlepszych lokat – 3,16%, WIBOR 3M – 1,81% – premia – 1,35%.

Lokaty na 6 miesięcy:
 • Październik – średnie oprocentowanie najlepszych lokat – 3,52%, WIBOR 3M – 2,23% – premia – 1,29%.
 • Listopad – średnie oprocentowanie najlepszych lokat – 3,32%, WIBOR 3M – 2,04% – premia – 1,28%.
 • Grudzień – średnie oprocentowanie najlepszych lokat – 3,43%, WIBOR 3M – 2,06% – premia – 1,37%.
 • Styczeń – średnie oprocentowanie najlepszych lokat – 3,38%, WIBOR 3M – 2,06% – premia – 1,32%.
 • Luty – średnie oprocentowanie najlepszych lokat – 3,10%, WIBOR 3M – 1,98% – premia – 1,12%.
 • Marzec – średnie oprocentowanie najlepszych lokat – 3,10%, WIBOR 3M – 1,81% – premia – 1,29%.

Lokaty na 12 miesięcy:
 • Październik – średnie oprocentowanie najlepszych lokat – 3,34%, WIBOR 3M – 2,02% – premia – 1,32%.
 • Listopad – średnie oprocentowanie najlepszych lokat – 3,17%, WIBOR 3M – 2,04% – premia – 1,13%.
 • Grudzień – średnie oprocentowanie najlepszych lokat – 3,22%, WIBOR 3M – 2,06% – premia- 1,16%.
 • Styczeń – średnie oprocentowanie najlepszych lokat – 3,22%, WIBOR 3M – 2,04% – premia – 1,18%.
 • Luty – średnie oprocentowanie najlepszych lokat – 3,22%, WIBOR 3M – 1,97% – premia – 1,25%.
 • Marzec – średnie oprocentowanie najlepszych lokat – 3,01%, WIBOR 3M – 1,65% – premia – 1,36%.

 Lokaty na 24 miesiące:
 • Październik – średnie oprocentowanie najlepszych lokat – 3,42%, WIBOR 3M – 2,02% – premia – 1,40%.
 • Listopad – średnie oprocentowanie najlepszych lokat – 3,26%, WIBOR 3M – 2,04% – premia – 1,22%.
 • Grudzień – średnie oprocentowanie najlepszych lokat – 3,21%, WIBOR 3M – 2,06% – premia – 1,15%.
 • Styczeń – średnie oprocentowanie najlepszych lokat – 3,14%, WIBOR 3M – 2,06% – premia – 1,08%.
 • Luty – średnie oprocentowanie najlepszych lokat – 3,14%, WIBOR 3M – 1,98% – premia – 1,16%.
 • Marzec – średnie oprocentowanie najlepszych lokat – 2,95%, WIBOR 3M – 1,65% – premia – 1,30%.

Lokaty na 36 miesięcy:
 • Październik – średnie oprocentowanie najlepszych lokat – 3,54%, WIBOR 3M – 2,02% – premia – 1,52%.
 • Listopad – średnie oprocentowanie najlepszych lokat – 3,46%, WIBOR 3M – 2,04% – premia – 1,42%.
 • Grudzień – średnie oprocentowanie najlepszych lokat – 3,46%, WIBOR 3M – 2,06% – premia – 1,44%.
 • Styczeń – średnie oprocentowanie najlepszych lokat – 3,40%, WIBOR 3M – 2,06% – premia – 1,40%.
 • Luty – średnie oprocentowanie najlepszych lokat – 3,36%, WIBOR 3M – 1,98% – premia – 1,38%.
 • Marzec – średnie oprocentowanie najlepszych lokat – 3,09%, WIBOR 3M – 1,65% – premia – 1,44%.

Średnia premia, czyli nadwyżka oprocentowania ponad WIBOR 3M to 1,33%. Jeżeli WIBOR 3M wynosi 1,65% a średnia premia to 1,33% to można się spodziewać, że już niedługo oprocentowanie najlepszych lokat będzie niewiele wyższe niż 2,98%. Wyższa premia – 1,47% jest w przypadku lokat na 3 miesiące, później spada aby znowu dla lokat na 36 miesięcy osiągnąć 1,43%. W przypadku lokat na 4, 6, 12 i 24 miesiące średnia premia dla lokat to ok. 1,24%. Jaki z tego wniosek? Najlepiej zakładać krótkoterminowe lokaty na 3 miesiące albo wręcz odwrotnie – długoterminowe na 36 miesięcy.

W przypadku lokat krótkoterminowych mamy pewność, że otrzymamy najlepsze obecnie oprocentowanie. Jeśli stopy procentowe, czyli cena pieniądza będzie rosnąć to wygramy, bo za kilka miesięcy założymy wyżej oprocentowaną lokatę. Odwrotnie jest w przypadku lokat długoterminowych. Jeśli stopy procentowe będą rosnąć to przegramy bo nasze pieniądze będą zamrożone, jeśli stopy procentowe będą maleć to wygramy bo będziemy mieli pierwotne, wyższe oprocentowanie.

Oczywiście wyliczone stawki to tylko średnie, ważne na dzień przygotowania tej analizy, która jest oderwana od innych czynników na rynku. Wybierając najlepszą lokatę uzyskana premia może być wyższa – nawet o 0,20% – 0,30%. W każdym razie jeżeli za 3 miesiące WIBOR 3M będzie wynosi 1,50% to oprocentowanie najlepszych lokat będzie w granicach 2,80%. Według mnie najlepsze lokaty będą oprocentowane w granicach 2,90% – 3%, z pewnymi wyjątkami przebijającymi granicę 3%. Szczegóły w moich rankingach. Z jednej strony cieszy tani pieniądz, z drugiej strony żal odsetek. Co robić w takim przypadku? Wydawać…

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.