3-letnia Lokata Strukturyzowana w PKO BP oparta na koszyku akcji siedmiu złotych spółek

Lokata Strukturyzowana w PKO BP oparta na koszyku akcji siedmiu

Dotychczas pisałem o 3 lokatach strukturyzowanych w PKO BP. Pierwsza była oparta na kursie euro, druga na spółkach sektora energetycznego, a trzecia na największych spółkach azjatyckich. W PKO BP pojawiają się co jakich czas takie lokaty inwestycyjne jako alternatywa do dosyć słabo oprocentowanych lokat standardowych. Najnowsza lokata inwestycyjna w PKO BP to 3-letnia Lokata Strukturyzowana oparta na koszyku akcji siedmiu złotych spółek. Lokata ta daje możliwość uzyskania wyższego oprocentowania niż na standardowych lokatach przy 100% gwarancji ochrony kapitału na koniec okresu jej trwania. Oferta jest ważna do 27.03.2015 r.

Lokata Strukturyzowana w PKO BP – najważniejsze cechy:

  • 3-letni okres inwestycji – od 28.03.2015 r. do 27.03.2018 r.
  • 100% gwarancji ochrony kapitału na koniec inwestycji.
  • Minimalna kwota inwestycji – 2.000 zł.
  • Środki w czasie subskrypcji oprocentowane na 0,50% (lub 1,50% dla klientów Bankowości Osobistej lub Prywatnej).
  • Brak opłat wstępnych.
  • Prowizja za zerwanie w wysokości od 6%, 4% lub 2% zależności od terminu zerwania inwestycji.
  • Od zysku pobierany jest podatek „belki”.
  • Oferta ważna do 27.03.2015 r.

Obecna subskrypcja Lokaty Strukturyzowanej oparta jest na koszyku akcji 7 dużych spółek powiązanych z wydobyciem i eksploatacją złóż złota: Randgold Resources Ltd, Eldorado Gold Corporation, Goldcorp Inc., Royal Gold Inc., Barrick Gold Corporation, AngloGold Ashanti Limited, Freeport-McMoRan Inc. Zysk z Lokaty Strukturyzowanej zależny jest od zmian cen akcji każdej ze spółek wchodzących w skład koszyka i obliczany jest jako średnia arytmetyczna zmian cen poszczególnych akcji z koszyka. Każda ze spółek ma jednakowy udział w koszyku akcji.

PKO BP ustali jednostkowe stopy zwrotu na akcjach każdej ze spółek w okresie pomiędzy dniem początkowej obserwacji (z 30.03.2015 r.) a dniem końcowej obserwacji (z 22.03.2018 r.). Oprocentowanie Lokaty Strukturyzowanej przyjmie wartość średniej arytmetycznej stóp zwrotu wszystkich 7 akcji spółek z pewnymi zastrzeżeniami. W ciągu pierwszych pięciu dni roboczych trwania lokaty strukturyzowanej zostanie ustalona tzw. bariera, czyli planowany maksymalny poziom wzrostu cen akcji. Wstępnie ustalono, że będzie to wartość w przedziale pomiędzy 30% a 45%.

Jeżeli  w którymkolwiek momencie trwania Lokaty Strukturyzowanej bariera ta zostanie osiągnięta lub przekroczona, to do obliczenia ogólnej stopy zwrotu na akcjach przyjmie się wartość stopy zwrotu w wysokości 6%. Jeżeli stopa zwrotu na akcjach danej spółki będzie dodatnia i jednocześnie w żadnym momencie nie przekroczy poziomu bariery to do wyliczenia średniej przyjmie się stopę zwrotu na akcjach w nominalnej wysokości. Jeżeli stopa zwrotu na akcjach danej spółki będzie ujemna to do wyliczenia średniej przyjmie się wartość 0%.

Z inwestycji można zrezygnować wcześniej, ale wtedy należy liczyć się z bieżącą wyceną Lokaty Strukturyzowanej. Dodatkowo wartość ta będzie pomniejszona o prowizję w wysokości 6%, 4% lub 2%, w zależności czy zrezygnujemy w pierwszym, drugi czy trzecim roku trwania Lokaty Strukturyzowanej.

Oto kilka scenariuszy tej Lokaty Strukturyzowanej PKO BP opartej na koszyku siedmiu złotych spółek:

Lokata Strukturyzowana w PKO BP oparta na koszyku akcji siedmiuLokata Strukturyzowana w PKO BP oparta na koszyku akcji siedmiu

Lokata Strukturyzowana w PKO BP oparta na koszyku akcji siedmiu

Maksymalne oprocentowanie Lokaty Strukturyzowanej oparte na koszyku akcji siedmiu złotych spółek to 15% w skali roku. Ale nie jest to zwykła lokata – zysk zależy od spełnieniu kilku warunków a maksymalne oprocentowanie bardzo mało prawdopodobne. Najbardziej prawdopodobny jest scenariusz neutralny, co nie znaczy, że jest także realny. W przypadku lokat strukturyzowanych tak już jest, że po kilku latach możemy otrzymać tylko zainwestowany kapitał. Z pewnością po ostatniej obniżce stóp procentowych w bankach będzie więcej takich produktów. Pytanie czy ryzykować? Niestety nigdy nie wiadomo…

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.