Zawieszenie działalności i upadłość SKOK Skarbiec

skok skarbiec

W dniu dzisiejszym, czyli ponad po dwóch miesiącach od zawieszania działalności SKOK Arka do kasacji idzie kolejny SKOK. Komisja Nadzoru finansowego z dniem 22.07.2016 r. zawiesiła działalność Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Skarbiec oraz wystąpiła z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Gliwicach o ogłoszenie upadłości SKOK Skarbiec. Upadłość SKOK Skarbiec jest więc już tylko formalnością (tak jak poprzednio zawieszonych SKOK-ów). Dzisiejszy krok oznacza również rozpoczęcie działań przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wypłat środków gwarantowanych.

Środki gwarantowane będą wypłacane w złotych, bez względu na walutę, w jakiej były nominowane depozyty do równowartości w złotych 100.000 euro, tj. 435.640,00 zł. Informacje, jaki bank będzie dokonywał wypłat środków gwarantowanych Bankowy Fundusz Gwarancyjny podaje do publicznej wiadomości najczęściej już w przeciągu dosłownie kilku dni. Wypłatami zajmowały się dotychczas największe banki – PKO BP, PEKAO SA oraz BZ WBK. Wypłata środków gwarantowanych rozpocznie się w ciągu 20 dni roboczych licząc od daty zawieszanie działalność SKOK Skarbiec – termin ten liczy się od dzisiaj. Z procedurą wypłaty środków gwarantowanych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny można zapoznać się tutaj.

Wypłata środków gwarantowanych odbywać się będzie za pośrednictwem placówek PKO BP w okresie 01.08 – 30.09.2016 r. Wypłaty można dokonać przelewem lub gotówką w kasie. Jeżeli wypłata jest większa niż 25.000 zł to tą kwotę należy zaawizować 2 dni robocze wcześniej (osobiście lub telefonicznie). Z listą placówek dokonujących wypłat można zapoznać się tutaj.

Z dniem 28 października 2015 r. KNF ustanowiła w SKOK „Skarbiec” zarządcę komisarycznego. Zarządca komisaryczny, wykonując decyzję KNF, sporządziła informację finansową według stanu na dzień poprzedzający ustanowienie zarządcy komisarycznego i poddała ją badaniu przez biegłego rewidenta. Raport z badania informacji finansowej wpłynął do KNF w dniu 18 maja 2016 r. Z ustaleń zarządcy komisarycznej wynika, że SKOK „Skarbiec” wykazywała na dzień 27 października 2015 r. fundusze własne według bilansu w wysokości (-) 42,3 mln zł oraz współczynnik wypłacalności na poziomie (-) 59,7 %, co oznacza głęboką niewypłacalność.

Taki komunikat Komisji Nadzoru Finansowego już praktycznie nikogo nie dziwi jeżeli chodzi o SKOK-i. Na koniec maja SKOK Skarbiec miał(a) 26,4 tys. członków, którzy ulokowali ponad 96,9 mln zł. Ponownie oznacza to, że niecałe 100 mln zł wypłynie z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego i trafi do depozytariuszy SKOK Skarbiec. Na przejęcie SKOK Skarbiec nie zdecydował się żaden bank. SKOK Skarbiec miał 24 placówki na terenie województwa śląskiego, małopolskiego oraz podkarpackiego. Co ciekawe na czas pisania tego artykułu strona internetowa SKOK Skarbiec jeszcze działa – nie ma żadnych informacji o zawieszeniu działalności.

skok skarbiec

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.