Lokaty Inwestycyjne Rosnący Procent 2 oraz Pewny Procent 30 w ING Banku Śląskim

Pewny Procent 30

Trzy tygodnie temu przedstawiałem ofertę dwóch lokat inwestycyjnych w ING Banku Śląski. ING nie próżnuje – w ofercie tego banku możemy znaleźć nowe edycje opisanych wcześniej lokat inwestycyjnych. Do 22 sierpnia możemy zainwestować swoje środki w 12-miesięczną Inwestycyjną Lokatę Terminową Rosnący Procent 2 z możliwym do uzyskania oprocentowaniem wynoszącym do 5% oraz 18-miesięczną Inwestycyjną Lokatę Terminową Pewny Procent 30 z możliwym do uzyskania oprocentowaniem wynoszącym do 7,20%.


Inwestycyjna Lokata Terminowa Rosnący Procent 2

Inwestycyjna Lokata Terminowa Rosnący Procent 2 to 12-miesięczna lokata strukturyzowana oparta tym razem na kursie CHF z 100% ochroną zainwestowanego kapitału. Start lokaty nastąpuje w dniu 26.08.1014 r. i wtedy też zostanie ustalony kurs początkowy CHF/PLN oraz poziom bariery, czyli przedział, w którym będzie musiał się zawierać kurs CHF/PLN aby zostało nam naliczone oprocentowanie. Wstępnie ustalono, że będzie to wartość z przedziału od 5 do 7 groszy na plus i minus kursu początkowego.

Scenariusz Inwestycyjnej Lokaty Terminowej Rosnący Procent 2 zakłada 4 pomiary kursu CHF/PLN w dniach:  26.11.2014 r., 26.02.2015 r., 27.05.2015 r., 26.08.2015 r. Za każdy odczyt kursu CHF/PLN w pożądanym przedziale zostanie naliczone oprocentowanie w wysokości 1,25%. Maksymalne oprocentowanie wynosi więc 5% przy założeniu, że podczas 4 odczytów kurs CHF/PLN będzie zawierał się ustalonym przedziale. Oto przedstawiona przez ING Bank Śląski przykładowa symulacja zysku przy kursie CHF/PLN wynoszącym 3,40 oraz przedziale wynoszącym 12 gr:

Inwestycyjna Lokata Terminowa Rosnący Procent 2


Inwestycyjna Lokata Terminowa Pewny Procent 30

Inwestycyjna Lokata Terminowa Pewny Procent to kolejna, 30-ta edycja 18-miesięcznej lokaty strukturyzowanej ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału oparta w tej edycji także na kursie CHF. Warunki lokaty Pewny Procent są bardzo podobne do lokaty Rosnący Procent. Start lokaty nastąpi w dniu 26.08.1014 r. i wtedy też zostanie ustalony kurs początkowy CHF/PLN oraz poziom bariery, czyli przedział, w którym będzie musiał się zawierać kurs CHF/PLN aby zostało nam naliczone oprocentowanie. Będzie to wartość z przedziału od 4 do 6 groszy na plus i minus kursu początkowego. Czyli w przypadku lokaty 18-miesięcznej przedział wahań będzie mniejszy.

Scenariusz Inwestycyjnej Lokaty Terminowej Pewny Procent zakłada 6 pomiarów kursu CHF/PLN w dniach:  26.11.2014 r., 26.02.2015 r., 27.05.2015 r., 26.08.2015 r., 26.11.2015 r., 24.02.2016 r. Za każdy odczyt kursu CHF/PLN w pożądanym przedziale zostanie naliczone oprocentowanie w wysokości 1%. Dodatkowo zysk gwarantowany to 1,20%. O 0,20% więcej niż w przypadku poprzedniej edycji. Maksymalne oprocentowanie wynosi więc 7,20% (czyli 4,80% w skali roku) przy założeniu, że podczas 6 odczytów kurs CHF/PLN będzie zawierał się ustalonym przedziale. Oto przedstawiona przez ING Bank Śląski przykładowa symulacja zysku przy kursie CHF/PLN wynoszącym 3,40 oraz przedziale wynoszącym 10 gr:

Inwestycyjna Lokata Terminowa Pewny Procent 30


Rozliczenie i koniec Inwestycyjnej Lokaty Terminowej Rosnący Procent 2 nastąpi 28.08.2015 r., a Inwestycyjnej Lokaty Terminowej Pewny Procent 30 – 26.02.2016 r. Minimalna kwota obu lokat inwestycyjnych to 3.000 zł. Środki w czasie subskrypcji oprocentowane są na 1,70%. Brak jest opłat wstępnych, natomiast zerwanie lokaty Rosnący Procent 2 do 28.02.2015 r. powodu pobranie 3% prowizji, rezygnacja po tym terminie sprawia, że prowizja ta spada do 1,5%. W przypadku lokaty Pewny Procent 30 zerwanie do 28.02.2015 r. powoduje naliczenie prowizji w wysokości 4%, do 30.09.2015 r. 2%, po tym terminie nie ma prowizji za zerwanie. Od potencjalnych zysków zostanie oczywiście naliczony podatek „belki”.

Obie lokaty inwestycyjne oparte są o kurs CHF względem PLN. Co ciekawe druga lokata ma mniej korzystne warunki odnośnie potencjalnego oprocentowania. Na najlepszej lokatach rocznych uzyskamy gwarantowane oprocentowanie 3,70%. Tutaj potencjalne zyski są jedynie o 1,25% i 1,10% wyższe. Czyli potencjalny zysk jest niewiele większy niż na zwykłych lokatach. Nie wiadomo też jak będzie się zachowywał kurs CHF/PLN. Oferta może się wydawać atrakcyjna, ale chyba jedynie dla obecnych klientów ING Banku Śląskiego. Jak już wcześniej pisałem – oprocentowanie zwykłych lokat w tym banku nie przekracza 2,50%. Zainteresowanych innymi lokatami strukturyzowanymi zapraszam tutaj.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.