SKOK Polska – wypłata środków gwarantowanych przez PEKAO S.A.

upadłość SKOK Polska

Ponad tydzień temu pisałem o zawieszeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego działalności SKOK Polska. Z artykułem można się zapoznać tutaj. Bankowy Fundusz Gwarancyjny ogłosił niedawno, że wypłatą środków gwarantowanych klientom SKOK Polska zajmie się PEKAO S.A. Bank ten obsługiwał także wypłaty z upadłej niedawno SKOK Kujawiak. Środki gwarantowane przez BFG będzie można wypłacić w ponad 774 placówkach PEKAO S.A.

Wypłaty środków gwarantowanych deponentom Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Polska” dokonywane będą za pośrednictwem PEAKO S.A. w okresie od 07.03.2016 r. do 29.04.016 r. Standardowo swoje pieniądze można wypłacić w dwojaki sposób. Można je odebrać w gotówce lub zlecić przelew bankowych. Od przelewu czy wypłaty gotówkowej PEKAO S.A. nie pobiera żadnej opłaty. Środki gwarantowane będą wypłacane w złotych (bez względu na walutę w jakiej były nominowane depozyty) do wysokości 100.000 euro, tj. 437.390,00 zł. W przypadku wypłaty gotówkowej powyżej 20.000 zł należy zgłosić chęć takiej wypłaty osobiście co najmniej 2 dni robocze przed realizacją takiej wypłaty. Z listą placówek PEKAO S.A. można zapoznać się tutaj.

Klienci indywidualni SKOK Polska powinni pojawić się w placówkach PEKAO S.A. z dokumentem tożsamości. Klienci firmowi powinni pojawić się z dokumentem tożsamości, dokumentami rejestrowymi firmy (np. odpis z KRS) oraz dokumentami wskazującymi osoby uprawnione do reprezentacji firmy. Jeżeli ktoś przegapi termin wypłaty środków gwarantowanych w PEKAO S.A. to będzie miał niecałe 5 lat aby po taką wypłatę wystąpić do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Dopiero po 5 latach od daty zawieszenia działalności SKOK Polska roszczenia z tego tytułu przedawniają się. Z zasadami wypłat środków gwarantowanych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny można zapoznać się tutaj.

Jeżeli ktoś ulokował w SKOK Polska więcej niż 100.000 euro to zwrotu może się domagać z majątku SKOK Polska. Szansa na odzyskanie w takim przypadku staje się praktycznie zerowa. W upadłych poprzednio SKOK-ach znalazło się kilkudziesięciu klientów, którzy spragnieni lepszego oprocentowania ulokowali o wiele więcej, niż kwota gwarantowana przez BFG.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.