Upadłość SKOK Kujawiak czyli kolejny SKOK do zamknięcia

upadłość SKOK Kujawiak

Z dniem 08.01.2016 r. Komisja Nadzoru Finansowego zawiesiła działalność Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Kujawiak oraz wystąpiła z wnioskiem do Sądu Rejonowego we Włocławku o ogłoszenie upadłości SKOK Kujawiak. To już kolejna taka decyzja KNF, która oznaczać może tylko jedno – upadłość SKOK Kujawiak. Oznacza to, że klienci tego SKOK-u nie mogą już swobodnie dysponować swoimi środkami i muszą poczekać na wypłatę środków gwarantowanych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Obie czynności stanowią formalną przesłankę do  uruchomienia wypłat środków gwarantowanych z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Bankowy Fundusz Gwarancyjny ma 20 dni na rozpoczęcie wypłat środków gwarantowanych począwszy od dnia złożenia wniosku o upadłość SKOK WołominŚrodki gwarantowane będą wypłacane w złotych, bez względu na walutę, w jakiej były nominowane depozyty do równowartości w złotych 100.000 euro, tj. do wysokości 434.570,00 zł. To o około 10 tys. zł więcej niż w przypadku SK Banku. Do tej pory takimi wypłatami zajmował się PKO BP oraz ostatnio BZ WBK. Z procedurą wypłaty środków gwarantowanych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny można zapoznać się  tutaj:

Zasady wypłaty środków gwarantowanych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny

SKOK Kujawiak nie jest (a raczej była) tak dużą Kasą jak SKOK Wołomin, SKOK Wspólnota czy upadły ostatnio SK Bank. SKOK Kujawiak prowadziła działalność w 30 Oddziałach na terenie 7 województw. Zgodnie z komunikatem Komisji Nadzoru Finansowego ponad 17,9 tys. członków SKOK Kujawiak posiada depozyty o wartości około 187 mln zł. Można się spodziewać, że podobna kwota zostanie wypłacona przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w ramach wypłaty środków gwarantowanych. To i tak bardzo mało w porównaniu do poprzednich wypłat z BFG.

Z komunikatu KNF (z którym można się zapoznać tutaj) można wyczytać, że według sprawozdawczości na koniec października 2015 r. SKOK Kujawiak posiadała ujemne fundusze własne w wysokości 77,7 mln złotych i wykazywała bieżącą stratę w wysokości 15,4 mln złotych oraz niepokryte straty z lat ubiegłych na kwotę 76,8 mln złotych. Kasa Krajowa SKOK odmówiła udzielenia SKOK Kujawiak pomocy finansowej ze środków funduszu stabilizacyjnego. Na przejęcie SKOK Kujawiak nie zdecydował się też żaden inny bank.

Póki co klienci SKOK Kujawiak muszą uzbroić się w cierpliwość i oczekiwać komunikatu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Biorąc pod uwagę poprzednie działania można się spodziewać, że pieniądze będzie można wypłacić już za kilka lub kilkanaście dni w placówkach wybranego dużego banku. Z wypłatą środków gwarantowanych nie ma żadnych problemów. Strona internetowa SKOK Kujawiak jeszcze działa ale pojawił się już komunikat o zawieszeniu działalności.

upadłość SKOK Kujawiak wypłata

1 Komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.