Produkt Strukturyzowany Asy Wydobycia w Raiffeisen Polbanku

Asy Wydobycia

Po krótkiej przerwie w ofercie Raiffeisen Polbanku pojawiła się kolejna alternatywa dla lokat bankowych. Nowa propozycja Raiffeisen Polbanku to 3-letni Produkt Strukturyzowany Asy Wydobycia oparty na kursach akcji 6 spółek zajmujących się wydobyciem surowców (węgla, miedzi, żelaza, złota i srebra). Produkt Strukturyzowany Asy Wydobycia może dać (nie musi) maksymalnie do 50% – 60% zysku w skali 3 lat przy pełnej (prawie) gwarancji ochrony kapitału na koniec trwania inwestycji. Zapisy trwają do 31.10.2016 r.

Produkt Strukturyzowany Asy Wydobycia – najważniejsze cechy:

  • 3-letni okres inwestycji – od 08.11.2016 r. do 06.11.2019 r.
  • Okres subskrypcji do 31.10.2016 r.
  • Minimalna kwota inwestycji – 5.000 zł.
  • Opłata wstępna – 1%.
  • Opłata za zarządzenie 1,77% w skali roku (w tym 0,032% opłaty za ryzyko).
  • Opłata za zerwanie – brak.
  • Od zysku pobierany jest podatek „belki”.
  • Oferta dostępna dla klientów wieku 18 – 80 lat.

Produkt Strukturyzowany Asy Wydobycia to jak zwykle inwestycja w formie indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym przygotowany przez TUnŻ Warta SA (UFK) Asy Wydobycia. Produkt Strukturyzowany Asy Wydobycia oparty jest na funduszu o takiej samej, a tak naprawdę na kursach akcji 6 wyselekcjonowanych spółek związanych w wydobyciem surowców: KGHM Polska Miedź S.A., Rio Tinto Plc, Anglo American Plc, BHP Billiton Plc, Newmont Mining Corp, Freeport-McMoRan. Analitycy Warty (oraz Raifffeisen Polbanku) mają nadzieję, że po 5 latach niskich cen surowców akcje ww. firmy powinny powinny systematycznie rosnąć.

Jak zwykle konstrukcja Asów Wydobycia jest podobna do innych produktów strukturyzowanych tworzonych przy współpracy z Wartą. Produkt Strukturyzowany Asy Wydobycia wystartuje 08.11.2016 r. i wtedy też zostanie ustalona wartość każdej ze spółek wchodzących w skład koszyka. Ważne są dwie rzeczy. W dniu 08.11.2016 r. zostanie ustalona wartość końca każdej ze spółki. Zysk z Asów Wydobycia będzie zależny od wzrostu wyceny każdej ze spółek w dniu zamknięcia, w porównaniu do kursów z dnia wyceny z pewnym ale. Jeżeli w okresie trwania inwestycji chociaż w jednym dniu wycena danej spółki będzie wyższa niż 150% – 160% wartość początkowej, to do obliczenia zysku przyjmuje się wartość 0. Bariera ta ostatecznie zostanie ustalona po starcie Asów Wydobycia. Z tego powodu maksymalny zysk to ok 16,6% – 20% w skali roku. Każde przekroczenia bariery obniża ten potencjalny zysk o 1/6, czyli o 3% – 4%.

Asy Wydobycia

I właściwie to wszystko. Produkt Strukturyzowany Asy Wydobycia zakłada solidny, ale umiarkowany wzrost wyceny 6 spółek „surowcowych”. Niestety to o czym się nie wspomina to fakt, że ceny akcji tych spółek są bardzo wrażliwe na wszelkie zmiany na globalnym rynku. I to jest właściwie największe rysyko związane z Asami Wydobycia. Jak zwykle pełna gwarancja ochrony kapitału działa jedynie w przypadku utrzymania inwestycji przez pełne 3 lata.  Należy również wspomnieć o fakcie, iż Produkt Strukturyzowany Asy Wydobycia jest w formie ubezpieczenia na życie więc w przypadku śmierci ubezpieczonego wypłacana jest dodatkowa kwota w wysokości 5% wartości jednostek uczestnictwa. Nie więcej niż 15.000 zł dla klientów, którzy w pierwszym dniu ubezpieczenia nie ukończyli 70 lat oraz nie więcej niż 750 zł dla klientów, którzy w pierwszym dniu ubezpieczenia ukończyły 70 lat. Należy pamiętać o uposażeniu odpowiednich osób.


Karta Produktu Strukturyzowanego Asy Wydobycia.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.