SK Bank – wypłata środków gwarantowanych przez BZ WBK

SK Bank - wypłata

Kilka dni temu pisałem o zawieszeniu działalności jednego z największych banków spółdzielczych w Polsce – SK Banku. Oznacza to faktyczną upadłość i likwidację SK Banku. Dzisiaj Bankowy Fundusz Gwarancyjny poinformował, że wypłatą środków gwarantowanych z SK Banku zajmie się BZ WBK. To dobra wiadomość, ponieważ pieniądze będzie można wypłacić w sieci aż 671 placówek BZ WBK. Choć poprzednio wypłatami zajmował się PKO BP, który ma trochę więcej placówek – placówki BZ WBK znajdują się z reguły w trochę większych miastach.

Środki będzie można wypłacić w placówkach BZ WBK od 30.11.2015 r. do 29.01.2016 r. po okazaniu dowodu tożsamości. Pieniądze będzie można wypłacić w gotówce lub poprzez zlecenie dyspozycji przelewu bankowego. Należy pamiętać, że będą one wypłacane w złotych, bez względu na walutę, w jakiej nominowane były depozyty. Kwota gwarantowana to 100.000 euro (423.950 zł). Jeżeli zdecydujemy się na wypłatę gotówkową to należy mieć na uwadze, że kwotę powyżej 25.000 zł należy zaawizować 2 dni robocze wcześniej. I to osobiście. Więc najlepiej skorzystać z opcji przelewu.

SK Bank wypłata środków gwarantowanych:

Klienci indywidualni SK Banku powinni się zgłosić osobiście z dokumentem tożsamości. Klienci firmowi powinni zgłosić się osobiście z dokumentem tożsamości, dokumentami rejestrowymi firmy (np. odpis z KRS) oraz dokumentami wskazującymi osoby uprawnione do reprezentacji firmy. Jeżeli nie zdążymy zjawić się do 29.01.2016 r. w placówce BZ WBK to w ciągu 5 lat będzie można się zgłosić bezpośrednio do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w celu wypłaty środków gwarantowanych. Więc pieniądze po tej dacie nie przepadają choć ich odzyskanie będzie trochę bardziej skomplikowane. O zasadach wypłaty z BFG pisałem więcej tutaj.

Ten, kto ulokował w SK Banku kwotę sumę gwarantowaną, tj. 100.000 euro, to ma duży problem. Nadwyżki będzie można się domagać z majątku banku ale mało to prawdopodobne, aby było coś do odzyskania. Stratni są także posiadacze obligacji SK Banku – z jakimikolwiek pieniędzmi mogą się pożegnać. Jeżeli jakiekolwiek pieniądze wpływały do SK Banku po zawieszeniu to powinny być one automatycznie zwracane na rachunek adresata.

Wypłata środków gwarantowanych z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym (IKE) lub indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego (IKZE), dokonywana jest w formie wypłaty transferowej w rozumieniu ustawy z dnia 20.04.2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1147, z późn. zm.). Informacje o szczegółowym trybie postępowania oszczędzających na rachunku IKE lub IKZE przekaże deponentom Zarząd Komisaryczny Banku.

Przy okazji Bankowy Fundusz Gwarancyjny opublikował kto zrzuci się na wypłatę: PKO BP – 337 mln zł, ING Bank Śląski – 157 mln zł, BZ WBK – 170 mln zł, PEKAO SA – 234 mln zł, mBank – 141 mln zł, Bank Millennium – 102 mln zł, Getin Noble Bank – 116 mln zł, Banki Spółdzielcze – 107 mln zł. Łącznie do wypłaty jest trochę ponad 2 mld zł – ta upadłość mocno zaboli polskie banki. A to wcale nie musi być koniec – problemy ma jeszcze kilka innych banków spółdzielczych i SKOK-ów. Tak wygląda obecna strona SK Banku:

sk bank wypłata BFG

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.