Lokata Inwestycyjna oparta na indeksie DAX w Banku BPH

Lokata Inwestycyjna oparta na indeksie DAX oferta

Oferta depozytowa Banku BPH jest bardzo słaba. Właściwie żadna lokata Banku BPH nie łapie się do moich comiesięcznych rankingów. Poziom trzyma tylko Konto Oszczędnościowe dla posiadaczy Konta Maksymalnego, które oferuje oprocentowanie w wysokości 2,75% do kwoty 50.000 zł. W Banku BPH pojawiają się za to co pewien czas ciekawe lokaty i produkty strukturyzowane. Do 16.10.2015 r. można zainwestować swoje oszczędności w 19-miesięczną Lokatę Inwestycyjną opartą na indeksie DAX ze 100% gwarancją ochrony kapitału na koniec okresu inwestycji. To kolejna szansa na wyższe oprocentowanie niż na standardowych lokatach przy pełnej ochronie kapitału.

Lokata Inwestycyjna oparty na indeksie DAX – najważniejsze cechy:

  • 19-miesięczny okres inwestycji – od 22.10.2015 r. do 24.05.2017 r.
  • Okres subskrypcji do 15.10.2015 r.
  • 100% gwarancji ochrony kapitału na koniec inwestycji.
  • 95% gwarancji ochrony kapitału w trakcie trwania inwestycji.
  • Minimalna kwota inwestycji – 3.000 zł.
  • Opłata subskrypcyjna do 1,40%.
  • Od zysku pobierany jest podatek „belki”.

Indeks DAX to indeks składający się z 30 największych niemieckich spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych we Frankfurcie. Start Lokaty Inwestycyjnej opartej na indeksie DAX nastąpi 22.10.2015 r. i wtedy zostanie ustalona wartość początkowa indeksu. Zostanie ustalony także poziom partycypacji we wzroście indeksu DAX. Wstępnie ustalona, że będzie to wartość w przedziale 30% – 40% – jego ostateczna wartość zostanie wyznaczona w dniu startu Lokaty Inwestycyjnej.

Lokata Inwestycyjna oparta na indeksie DAX bank bphoferta

Następnie zostanie ustalona wartość indeksu DAX w tzw. trzech dniach uśrednienia: 22.04.2016 r., 21.10.2016 r. oraz 22.05.2016 r. Na koniec okresu trwania Lokaty Inwestycyjnej zostanie ustalony tzw. uśredniony poziom końcowy. Oprocentowanie Lokaty Inwestycyjnej opartej na indeksie DAX będzie zależne od poziomu partycypacji oraz uśrednionego poziomu wzrostu indeksu DAX po 19 miesiącach. Jeżeli uśredniony poziom wzrostu inedksu DAX (stopa zwrotu) będzie dodatni to otrzymamy oprocentowanie w wysokości wzrostu pomnożone przez wskaźnik partycypacji. Jeżeli po 19 miesiącach wzrost będzie zerowy lub ujemny to otrzymamy zainwestowany kapitał (minus opłata subskrypcyjna).

Lokata Inwestycyjna oparta na indeksie DAX – przykładowy scenariusz oraz sposób wyliczenia odsetek:

Lokata Inwestycyjna oparta na indeksie DAX

Jeżeli zdecydujemy się zrezygnować z inwestycji przez okresem zapadalności to otrzymamy wartość zależną od bieżącej wyceny, jednak nie mniejszą niż 95% zainwestowanej kwoty. Minusem jest opłata subskrypcyjna, której wysokości wynosi do 1,40% oraz ograniczenie zysku ze wzrostu indeksu DAX do 30% – 40%. To spore ograniczenia, które obniżają atrakcyjność tej oferty. Nie wiadomo także, jak się zachowa indeks DAX w ciągu najbliższych 19 miesięcy. Jak zwykle warunkiem otwarcia Lokaty Inwestycyjnej jest posiadanie otwartego rachunku w walucie inwestycji (PLN) oraz otwarcie rachunku bankowych papierów wartościowych w Biurze Maklerskim Banku BPH.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.