Progres Indeks Blue w Meritum Banku

progres indeks blue

Meritum Bank był jednym z banków, który oferował bardzo dobrze oprocentowane lokaty. Czas przeszły jest jak najbardziej właściwy, ponieważ obecnie lokaty w Meritum Banku są o ok. 0,50% niżej oprocentowane niż najlepsze propozycje na rynku. Za to od początku listopada klienci Meritum Banku mogą zainwestować swoje środki w Progres Indeks Blue, czyli dwuletnią lokatę inwestycyjną z pełną gwarancją ochrony kapitału z potencjalnym zyskiem do 19,99%. Jest to pewna alternatywa dla klientów Meritum Banku, którym są proponowane coraz niżej oprocentowane lokaty.

Najważniejsze cechy Lokaty Inwestycyjnej Progres Indeks Blue:

  • Oferta dla osób pomiędzy 18 a 68 rokiem życia.
  • Potencjalny zysk do 19,99% (ok. 10% rocznie).
  • 2-letni okres inwestycji – od 08.12.2014 r. do 07.12.2016 r.
  • 100% gwarancji ochrony kapitału na koniec inwestycji.
  • Minimalna kwota inwestycji – 10.000 zł.
  • Składka za ryzyko w wysokości od 0,16 zł do 662,98 zł w zależności o wybranej sumy ubezpieczenia.
  • Prowizja za zerwanie w wysokości od 0,78% do 3,98% zależności od terminu zerwania inwestycji.
  • Oferta ważna jest do 30.11.2014 r.

Program Indeks Blue to produkt strukturyzowany w formie ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym przygotowany we współpracy z Open Life TUŻ S.A. Zysk z Lokaty Inwestycyjnej Progres Indeks Blue zależny jest od zachowania się indeksu WIG20, czyli indeksu składającego się z 20-tu największych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Maksymalnie można zarobić 19,99% w ciągu dwóch lat.

Start inwestycji nastąpi 08.12.2014 r. i wtedy też zostanie obliczona wartość początkowa indeksu WIG20. Jeśli w każdym dniu roboczym po starcie inwestycji WIG20 będzie mniejszy niż 120% wartości początkowej i jednocześnie WIG20 w ostatnim dniu inwestycji (07.12.2016 r.) wzrośnie to zostanie naliczona premia wysokości tego wzrostu. Jeśli wartość indeksu WIG20 w jakimkolwiek dniu przekroczy poziom 120% wartości początkowej to zostanie naliczona premia w wysokości 6%, niezależnie od wartości końcowej WIG20. W najgorszym przypadku jeśli bariera 120% nie zostanie osiągnięta, jednak WIG20 spadnie na koniec okresu inwestycji to każdy klient otrzyma zainwestowaną składkę.

Oto kilka przykładowych scenariuszy Programu Indeks Blue:

progres indeks blue meritum bank

progres indeks blue meritum bank scenariusz

progres indeks blue meritum bank inwestycjaDodatkowo w przypadku Program Indeks Blue każdy klient musi wybrać sumę ubezpieczenia na wypadek śmierci. Za tą ochronę należy zapłacić dodatkową składkę – jej wysokość kształtuje się w zależności od wieku i wybranego wariantu. W przypadku śmierci ubezpieczonego wypłata świadczenia zostanie powiększona o wybraną sumę ubezpieczenia.

Aby zainwestować w Program Indeks Blue należy w ciągu 3 dni od zakończenia subskrypcji (czyli do 03.12.2014 r.) wpłacić łączną składkę na ubezpieczenie. Z inwestycji można zrezygnować do 08.12.2014 r. bez konsekwencji. Rezygnacja po tym terminie będzie się wiązać z otrzymaniem jedynie części rynkowej wartości inwestycji Program Indeks Blue.

Podsumowując Lokata Inwestycyjna Program Indeks Blue to ciekawa propozycja. Choć możliwe do uzyskania 19,99% wydaje się być mało prawdopodobne. Jak zwykle w przypadku takich produktów jest to właściwie zakład o umiarkowany wzrostu indeksu WIG20. I to wzrost mniejszy niż 20%. Jeśli ten poziom zostanie osiągnięty maksymalne premia zostaje ograniczona do 6%. W Karcie Informacyjnej Program Indeks Blue znalazł się zapis, że Ubezpieczenie jest oferowane w miesięcznych subskrypcjach. Należy się spodziewać, że inwestycja może być dostępna także w kolejnych miesiącach w ofercie Meritum Banku.

1 Komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.