Certyfikat Depozytowy Spółek Amerykańskich w Banku PEKAO

bank peako

Bank PEKAO S.A. jest drugim pod względem większości bankiem w Polsce, zaraz po PKO BP. Bank ten nie musi walczyć o depozyty, i tak klienci trzymają tam ogromne kwoty. Właściwie klienci PEKAO mają do wyboru albo bardzo nisko oprocentowane lokaty (najwyżej oprocentowana 24-miesięczna Lokata Elastyczna daje zysk 2,97%), jeszcze niżej oprocentowane konta oszczędnościowe, lub fundusze inwestycyjne. Lokaty strukturyzowane w PEKAO pojawiają się bardzo rzadko. Obecnie do 19.09.2014 r. klienci PEKAO S.A. mogą zainwestować swoje oszczędności w 18-miesięczny Certyfikat Depozytowy Spółek Amerykańskich z 100% gwarancją ochrony kapitału.

Podstawowe cechy Certyfikatu Depozytowego Spółek Amerykańskich:

  • Minimalna kwota inwestycji – 1.000 zł.
  • 18-miesięczny termin inwestycji.
  • Oferta ważna do 19.09.2014 r.
  • Okres trwania inwestycji: 24.09.2014 r. – 24.03.2016 r.
  • Opłata subskrypcyjna do 1,50%.
  • 100% gwarancji ochrony kapitału na koniec trwania inwestycji.
  • Prowizja za zerwanie do 5,35% w zależności od aktualnej wyceny certyfikatu.
  • Od odsetek pobierany jest podatek dochodowy.

Certyfikat Depozytowy Spółek Amerykańskich to produkt strukturyzowany, dzięki któremu można bezpiecznie zainwestować w koszyk 9 spółek amerykańskich, reprezentujących następujące branże: wodociągi (American Water Works), napoje (Coca-Cola, PepsiCo), handel energią elektryczną (Duke Energy), materiały do budowy i wyposażenia domu (Home Depot), farmaceutyczną (Johnson&Johnson), gazy przemysłowe (Praxair), FMCG (Procter&Gamble) i przesyłki kurierskie (United Parcel Service). 

Certyfikat Depozytowy Spółek Amerykańskich

Zysk z Certyfikatu Depozytowego Spółek Amerykańskich zależny jest od wzrostu wartości koszyka akcji przedstawionych spółek. W dniu 25.09.2014 r. zostanie ustalony początkowy poziom kursu 9 spółek. Następnie zostanie ustalone 6 kursów obserwacji, co 3 miesiące w dniach: 19.12.2014 r., 24.03.2015 r., 24.06.2015 r., 24.09.2015 r., 18.12.2015 r., 21.03.2015 r. Zysk z inwestycji zależy od średniego wzrostu kursów akcji z dni obserwacji w stosunku do kursu początkowego. Dodatkowo, podobnie jak w przypadku ostatniej Lokaty Inwestycyjnej w BPH udział we wzroście indeksu jest ograniczony do 55% – 85%. Ostateczny wskaźnik partycypacji zostanie ustalony w dniu emisji. W przypadku kiedy ten wzrost będzie ujemny oprocentowanie wyniesie 0% + (aż) 0,01% gwarantowanego zysku

Oto jeden ze scenariuszy pozytywnych Certyfikatu Depozytowego Spółek Amerykańskich:

Certyfikat Depozytowy Spółek Amerykańskich 1A oto jeden ze scenariuszy negatywnych Certyfikatu Depozytowego Spółek Amerykańskich:

Certyfikat Depozytowy Spółek Amerykańskich 2

Oczywiście przedstawione symulacje mają jedynie charakter informacyjny. Gwarancji zysku nie ma, jeśli pominąć symboliczne 0,01%. Inwestycja dzięki ochronie kapitału jest bezpieczna, ale należy pamiętać o opłacie subskrypcyjnej, która może wynieść do 1,50%. Należy liczyć na mocny wzrost kursów wybranych spółek. Wzrost ten powinien wynosić co najmniej 10% w skali 18 miesięcy aby zysk był porównywalny z najlepszymi lokatami. A przecież taki wzrost na giełdzie nie jest taki prosty. Aby zainwestować środki w Certyfikat Depozytowy Spółek Amerykańskich należy posiadać w PEKAO S.A. konto osobiste oraz rachunek maklerski.

1 Komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.